Routery

Konfiguracja i aplikacja mobilna

przeczytasz w 4 min.

Intuicyjnie i współcześnie – konfiguracja przez aplikację w telefonie

Razem z routerem otrzymujemy specjalną kartkę z dwuetapową instrukcją szybkiej instalacji. Pierwszy etap to pobranie aplikacji „D-Link Wi-Fi”, a drugi po jej uruchomieniu to zeskanowanie kodu do konfiguracji.

D-Link DIR-878/MT - Instrukcja konfiguracji

Po rozpoznaniu kodu rozpoczyna się proces, który dosłownie nie pozostawia miejsca na niedopowiedzenia. Aplikacja wskazuje dokładnie moment podpięcia kabli i zasilania, a nawet odlicza czas, jaki sprzęt potrzebuje na wykonanie rozruchu! Ostatecznie jak wszystko będzie gotowe do konfiguracji, zostaniemy o tym poinformowani.

D-Link DIR-878/MT - Pierwsze uruchomienie

Konfiguracja nie wymaga od nas żadnej wiedzy specjalistycznej – podajemy nazwę sieci Wi-Fi oraz jej hasło. Następnie jeszcze określamy nowe hasło dla dostępu do routera (np. przez przeglądarkę). Ostatecznie te wszystkie informacje zostaną podsumowane przed ich zapisaniem.

D-Link DIR-878/MT - pierwsze konfiguracja

Po kolejnym restarcie routera aplikacja już automatycznie go wykryje i zaloguje się w celu umożliwienia dalszego zarządzania routerem. Główny widok zawiera dwa ekrany – pierwszy to podsumowanie stanu urządzenia, a drugi pozwala na szybkie udostępnienie danych do logowania w naszej sieci innym osobom przez kod QR.

W aplikacji zmienimy podstawowe ustawienia

Klikając na ikonkę zębatki przeniesiemy się do menu ustawień routera. Możemy tu ponownie odbyć proces konfiguracji, zrestartować urządzenie lub nawet przywrócić je do ustawień fabrycznych.

D-Link DIR-878/MT - ustawienia w aplikacji

Kolejne ikonki odpowiadają za dostęp do menu, gdzie możemy zmienić podstawowe ustawienia Wi-Fi (w tym również sieci dla gości) oraz połączenia z Internetem.

D-Link DIR-878/MT - ustawienia Wi-Fi oraz Internetu w aplikacji

Ikona "Klienci" pozwala zarządzać podpiętymi do naszej sieci klientami, a także przy pomocy harmonogramów utworzonych w kolejnym menu przypisywać im reguły.

Brak portu USB znacząco zmniejsza liczbę ustawień, jakie możemy znaleźć w obu formach konfiguracji

Musimy zaznaczyć, że aplikacja działa tylko i wyłącznie przez Wi-Fi, zatem nie ma mowy o kontroli „spoza domu”.

To samo tylko inaczej, czyli konfiguracja przez przeglądarkę

Zakładając, że z nam tylko znanych powodów nie chcemy skorzystać z aplikacji mobilnej, oczywiście możemy klasycznie podłączyć się manualnie do sieci fabrycznej i przez przeglądarkę przeprowadzić całą konfigurację. Tu musimy po raz kolejny skarcić producenta za brak polskiego interfejsu.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja w przeglądarce

Sam proces jest w zasadzie równie prosty, co w przypadku aplikacji – również podajemy nazwę docelową naszej sieci Wi-Fi wraz z jej nowym hasłem, ustalamy hasło do logowania na urządzeniu i na końcu otrzymujemy podsumowanie z danymi, jakie podaliśmy. Będą one niezbędne do ponownego połączenia się z routerem.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja w przeglądarce

Po zakończeniu konfiguracji i ponownym zalogowaniu się ukazuje nam się właściwy interfejs. Na głównej stronie znajdziemy interaktywny schemat naszej sieci, pod którym wyświetlane są informacje o aktualnie wybranym jej komponencie. Pierwszy z nich to nasze połączenie z Internetem:

D-Link DIR-878/MT - Status połączenia internetowego

 

Poza samymi informacjami mamy tutaj również wyprowadzony przydatny przycisk odnawiania dzierżawy połączenia u operatora oraz skrót do zaawansowanych ustawień tegoż połączenia. Klikając na kolejnej, środkowej części schematu, zobaczymy właściwości obecnie funkcjonujących sieci lokalnych:

D-Link DIR-878/MT - Status połączeń lokalnych

Tutaj również możemy szybko przenieść się do strony z konfiguracją danej podsieci. Ostatnia ikona na schemacie odpowiada za listę klientów podpiętych do routera. Tu nie tylko możemy podejrzeć, kto z naszej sieci korzysta, ale również edytować połączenie takiego klienta, lub nawet zawczasu zarezerwować dla kogoś dany adres IP. Aby dostać się manualnie do zaawansowanych ustawień, należy posłużyć się paskiem menu na górze ekranu.

D-Link DIR-878/MT - Lista klientów

Ustawienia zaawansowane D-Link DIR-878

Pierwsze z tych ustawień dotyczą parametrów połączenia z Internetem i jest ich całkiem sporo, włącznie z obsługą podmiany adresu MAC portu WAN.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja internetu

Kolejna zakładka dotyczy sieci bezprzewodowej. Jeżeli wyłączymy opcję Smart Connect, która to automatycznie dobiera dla klientów wszystkie parametry łącza, to ilość opcji, jakie mamy do dyspozycji, znacznie wzrośnie. Nie oddano jednak nam do dyspozycji wszystkich parametrów (jak np. kontrola nad funkcją kształtowania wiązki). Po powiększeniu poniższego zdjęcia otworzy się widok z rozwiniętym menu.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja Wi-Fi

Co ciekawe, sieć gości nie korzysta z funkcji Smart Connect. Tutaj możemy niezależnie regulować pracę sieci gości w obu zakresach, a także określić, czy jej użytkownicy mają mieć dostęp do sieci lokalnej.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja Wi-Fi dla gości

Przechodząc dalej mamy ustawienia sieci przewodowej. Wszystko jest na swoim miejscu.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja LAN

Funkcje dodatkowe

Następnie mamy do dyspozycji menu dotyczące funkcjonowania samego routera. Ustawienia te rozpoczynają się od zakładki poświęconej QoS. Jest to znany z wcześniejszych naszych recenzji system przesuwania myszką klocków z nazwami użytkowników w pola priorytetu, jakie chcemy im nadać. Znacznie ułatwia to konfigurację QoS osobom, które nie wiedzą do końca, na czym to polega.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja QoS

Kolejno przechodzimy do ustawień zapory ogniowej wbudowanej w omawiany router. Ustawień jest sporo i dodatkowo możemy ręcznie tworzyć reguły niezależne dla obu protokołów TCP/IP. Tutaj również ustawiamy adres IP dla strefy zdemilitaryzowanej (DMZ).

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja Firewall

Dostępne są również ustawienia przekierowywanie portów oraz wirtualizacji.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja przekierowywania portów

Jako takiej kontroli rodzicielskiej w tym interfejsie nie zaimplementowano, ale jedną z metod kontroli dostępu jest możliwość filtrowania danych adresów URL. Takich reguł możemy tworzyć łącznie 24.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja filtrowanie URL

Oczywiście jest też opcja ustalania statycznych tras dla routingu.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja statycznego routingu

Podobnie nie mogło zabraknąć dynamicznie działającego DNS oraz obsługi VPN.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja VPN i DNS
Kliknij aby wyświetlić zrzut z konfiguracji Dynamicznego DNS

Zarządzanie i konserwacja

Ostatnie menu oferuje dostęp do typowych administracyjnych ustawień, z czego warte uwagi są przede wszystkim te dotyczące harmonogramów. Otóż tutaj możemy utworzyć do 10 niezależnych harmonogramów, które następnie będzie można przypisać do użytkowników lub zasilania modułu Wi-Fi.

D-Link DIR-878/MT - Konfiguracja harmonogramów

To w zasadzie najbliższe kontroli rodzicielskiej rozwiązanie, jakie w omawianym interfejsie znajdziemy. Po wybraniu z listy podpiętych urządzeń, możemy przypisać im wcześniej utworzony harmonogram i określić, czy w tych godzinach dostęp do sieci ma być możliwy, czy też nie.

D-Link DIR-878/MT - Zarządzanie użytkownikami

W zakładce poświęconej systemowi, poza możliwością ręcznego restartowania, możemy również zaplanować, aby wykonywało się codziennie lub raz w tygodniu.

D-Link DIR-878/MT - ustawienia systemowe

Ostatecznie mamy jeszcze zakładkę poświęconą statystykom użycia poszczególnych interfejsów routera. Statystyki dotyczą jedynie sumarycznego użycia, bez rozbicia na klientów.

D-Link DIR-878/MT - statystyki

Wybaczcie, że nie rozbiliśmy powyższego zagadnienia na więcej stron. Jeżeli ktoś jednak dotrwał do końca, to poniżej zgodnie z internetową tradycją zamieszczamy ziemniaka.

Ziemniak w nagrodę

Zapraszamy teraz na kolejną, krótszą stronę, gdzie zaprezentujemy wyniki z naszych testów routera D-Link DIR-878/MT.