Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD obsługiwane jest za pomocą aż sześciu przycisków. Siódmy to przycisk zasilania. Liczba ta wydaje się nieco przesadzona i niepotrzebnie komplikuje korzystanie z menu, przez co, jest mało intuicyjne.

Przycisk menu jak łatwo przewidzieć uruchamia menu, a ponadto zatwierdza wybraną opcję. Nawigowanie po menu jest możliwe dzieki przyciskom Up i Down, a do zmiany ustawień służą przyciski pod oznaczeniami Vol- i Vol+.

DGM IPS 2701-WPH przyciski

Dla mnie są one zbędne. Wynika to z faktu, że jest przyzwyczajony do tego, że ustawienia zmieniam tymi samymi przyciskami, którymi poruszam się po menu. W tym przypadku kilkakrotnie irytowałem się, że ustawienia się nie zmieniają, a ja po prostu naciskałem niewłaściwe przyciski.

DGM IPS 2701-WPH menu OSD

Jeśli menu nie jest uruchomione, poszczególne przyciski spełniają inne funkcje. Patrząc od lewej:

 • Auto - wybór źródła obrazu
 • Menu - uruchamia menu
 • Vol-/Vol+ - regulacja głośności
 • Up i Down - przyciskom można przypisać określone funkcje. Dostępne warianty:
  - Up - format obrazu, Down - tryb obrazu
  - Up - jasność, Down - kontrast
  - Up - tryb obrazu, Down - DCR (kontrast dynamiczny)
 • zasilanie

Pomiary kolorymetrem

W menu znajdują się cztery predefiniowane tryby wyświetlania obrazu: standard, game, movie, text. Jest także opcja DCR uruchamiająca funkcję kontrastu dynamicznego. Pomiary wykonywałem przy ustawieniach domyślnych i standardowej barwie kolorów.

Standard

luminancja maksymalna: 347.1 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.8 cd/m2
temperatura barw: 5600K

DGM IPS 2701-WPH tryb standard

Game

luminancja maksymalna: 352.9 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 5900K

DGM IPS 2701-WPH tryb game

Movie

luminancja maksymalna: 341.8 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6300K

DGM IPS 2701-WPH tryb movie

Tekst

luminancja maksymalna: 261.8 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 5300K

DGM IPS 2701-WPH tekst

DCR

luminancja maksymalna: 359.7 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 7200K

DGM IPS 2701-WPH tryb DCR

Poszczególne tryby bardzo mocno różnią się między sobą. Niestety żaden z nich nie jest idealny, więc znacznie lepiej pokusić się o ręczne dostrojenie poszczególnych parametrów aby uzyskać możliwie najlepszą jakość obrazu.

Optymalna jasność

Przyjmuje się, że optymalny poziom luminancji w warunkach domowych to 120 cd/m2, a najlepszą temperaturą barwową uznawana jest wartość 6500K. Dzięki możliwości zmiany ustawień poszczególnych składowych kolorów (RGB) można bez problemu dostroić monitor do tych wartości. Poniżej prezentuję ustawienia, które pozwalają na uzyskanie takich wyników, kontrast 50, jasność 6 oraz barwy:

R = 65
G = 60
B = 60

DGM IPS 2701-WPH ustawienia optymalne

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent podaje wartość maksymalnej luminancji na poziomie 350 cd/m2. W trakcie testów udało mi się uzyskać wartość nieco wyższą - 358 cd/m2. Taki wynik uzyskałem przy maksymalnych ustawieniach jasności i kontrastu.

DGM IPS 2701-WPH jasność max

Obniżenie kontrastu o połowę spowodowało istotną zmianę temperatury barwowej oraz obniżenie poziomu luminancji.

DGM IPS 2701-WPH jasność max, kontrast 50

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 92 cd/m2
 • 10% = 149 cd/m2
 • 20% = 184 cd/m2
 • 30% = 186 cd/m2
 • 40% = 188 cd/m2
 • 50% = 190 cd/m2
 • 60% = 193 cd/m2
 • 70% = 195 cd/m2
 • 80% = 197 cd/m2
 • 90% = 199 cd/m2
 • 100% = 200 cd/m2

Przy ustawieniu jasności na 0% wyświetlany obraz pozostaje bardzo jasny.

W trakcie testu poziomu luminancji musiałem nieco zmodyfikować procedurę testową. Spowodowane to było faktem, iż na poziom luminancji istotny wpływ nie tylko parametr jasność, ale także składowe kolorów. Im wartość bardziej zbliżona jest do 100, tym ogólna luminancja jest wyższa.

Po ustawieniu optymalnych wartości 6500K, okazało się że zakres regulacji jasności jest ograniczony i mieści się w przedziale między 92 a 200 cd/m2.

Z kolei przy maksymalnych wartościach składowych barw (100), zakres regulacji luminancji jest między 140 a 360 cd/m2. Przy takim ustawieniu temperatura barwowa odbiega jednak od optymalnej.

Równomierność podświetlania


114 cd/m2
95%
 
114 cd/m2
95%
118 cd/m2
98.3%

118 cd/m2
98.3%\

120 cd/m2
100%
121 cd/m2
100.8%

118 cd/m2
98.3%
 
118 cd/m2
99.3%
123 cd/m2
102.5%

Równomierność podświetlenia stoi na naprawdę wysokim poziomie. Różnice nie przekraczają pięciu procent, co w tym aspekcie czyni go jednym z najlepszych monitorów testowanych przeze mnie.