Faktoring dla każdego. Warto się nim zainteresować?
Technologie i Firma

Faktoring dla każdego. Warto się nim zainteresować?

przeczytasz w 2 min.

Faktoring często kojarzy się z rynkiem przeznaczonym dla dużych przedsiębiorstw. Nowoczesne internetowe platformy rozbijają ten monopol.

Usługi faktoringowe z roku na rok zyskują na popularności, a rynek rozwija się dynamicznie. Z branży zawłaszczonej przez banki i duże instytucje faktoring przekształca się w pole działalności, na którym również mniejsze firmy mogą odnieść sukces. Jest zaś o co walczyć, gdyż jak zauważa Jakub Ananicz, Członek Zarządu Faktorama, jest to świetna inwestycja alternatywna, ponieważ zyski z tej branży osiągają nawet 30% w skali roku.

O co chodzi w faktoringu?

W dużym skrócie polega on na wykupywaniu należności jednej firmy przez inną. Jest to rodzaj działalności finansowej, polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktoring połączony jest z finansowaniem klientów, a także świadczeniem na ich rzecz różnych, dodatkowych usług. Mechanizm działania jest stosunkowo prosty. Przykładowo, jeśli firma A jest winna firmie B jakąś konkretną należność, to firma C, niewłączona docelowo w transakcję, może wykupić daną należność, włączając się w transakcję w charakterze pośrednika i biorąc na siebie jej ryzyko.

Dziś przy wykorzystaniu potencjału tego rynku powstają internetowe portale faktoringowe, dzięki którym również prywatni inwestorzy mogą kupować faktury płatników, którymi często są duże przedsiębiorstwa. Internetowe platformy faktoringowe kuszą zyskiem, który budzi powszechne zainteresowanie. Doskonałym tego przykładem jest polska Faktorama, która pozwoliła na sfinansowanie faktur na ponad 40 mln złotych.

Faktoring

Jak działają tego typu serwisy?

Platformy faktoringowe online pozwalają na sprzedaż faktur inwestorowi. Pośredniczą w tej sprzedaży. Inwestorem zaś może być zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo. W zasadzie zainwestować więc może każdy, kto tylko dysponuje wolnymi środkami finansowymi i gotów jest wziąć na siebie pewne ryzyko wraz z obietnicą konkretnego zysku w razie powodzenia transakcji.

Serwisy te działają z korzyścią nie tylko dla prywatnych faktorów oraz mniejszych firm zainteresowanych rynkiem, ale także dla firm sprzedających faktury. Jak zauważa Jakub Ananicz: Sprzedając fakturę na aukcji internetowej firma może liczyć na uzyskanie atrakcyjnej ceny, często wyższej niż te oferowane przez dużych faktorów. Sprzedaż taka może mieć również charakter jednorazowy, który zależy od danego momentu.

Korzystając z serwisów faktoringowych możemy zainwestować w określone pewnymi terminami płatności faktury. Faktorama na przykład pozwala na inwestycję w faktury, w których termin płatności wynosi od 30 do 60 dni, a ich płatnikami są duże i wiarygodne firmy, co jest niezaprzeczalnym plusem portalu.

Kto może zainteresować się faktoringiem?

Faktoring to korzystne rozwiązania dla firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, a tym samym mają problemy utrzymania płynności finansowej. Często długie oczekiwania na płatność jest zjawiskiem powszechnym w wielu branżach, co jest o tyle niekorzystne, że przy bieżącym opłacaniu pracowników oraz cyklicznych opłatach wynikających z charakteru prowadzonej działalności, brak systematycznych płatności potrafi sparaliżować funkcjonowanie firmy.

Faktorama

Firmy specjalizujące się w usługach faktoringowych najchętniej wiążą się współpracą z dużymi podmiotami, legitymującymi się stałym gronem odbiorców i kontrahentów. Warto nadmienić, że podjęcie stałej współpracy z dużą firmą faktoringową lub bankiem wiąże się z wysokimi kosztami, zatem dla firm z sektora MSP zainteresowanych tym rynkiem ratunkiem mogą być internetowe platformy pośredniczące w aukcjach faktur, pozwalające na szybkie odzyskanie należnych pieniędzy.

Z platformy można skorzystać jednorazowo, nie podpisując długoterminowych umów. Przedsiębiorcy mają wpływ na przebieg aukcji i sami ustalają minimalne wartości, za jakie mogą sprzedać daną fakturę oraz warunki „kup teraz”, które akceptowane są jako automatyczne zakończenie aukcji - tłumaczy filozofię działania takich serwisów Jakub Ananicz, Członek Zarządu Faktorama.

Potencjał rynku faktoringu jest ogromny, a zainteresowanie jakie budzi w praktycznie wszystkich branżach jest nie do przeoczenia. Sytuacja ta stwarza szansę dla młodych firm, które są ciągle na etapie budowania swojej pozycji na rynku. To jednak, czy faktycznie warto zainteresować się faktoringiem, pozostaje decyzją danej firmy, która musi świadomie określić swoje cele.

Źródło: CORE PR; inf. własna

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Baleryon
    0
    Fak... co? Myślałem, że to kalka z angielskiego "rozkładania liczb na czynniki pierwsze". Jak już się upierają przy -ingach, to prędzej "fakturing"...