Routery

Narzędzia administracyjne

przeczytasz w 2 min.

Bogate możliwości konfiguracyjne routera nie byłby zbyt intuicyjne gdyby nie dodatkowe narzędzia administracyjne pozwalające na kontrolę pracy routera oraz jego parametrów. System oprócz wsparcia dla UPnP, funkcji Wake On LAN czy usługi DDNS umożliwia bardzo dokładne monitorowanie kilku wewnętrznym i zewnętrznym narzędziom.

DrayTek Vigor 2850Vn - menu

Mamy więc możliwość wysyłania powiadomień o zdarzeniach nie tylko na mail ale również poprzez wykorzystanie bramek SMS oraz zarządzanie przy użyciu protokołu TR-069 (zdalne zarządzanie urządzeniami końcowymi znajdującymi się wielu czasami odległych lokalizacjach). Vigor może logować zdarzenia przy użyciu serwera Syslog i gromadzić je na zdalnym serwerze lub w pamięci routera poprzez użycie funkcji Web Syslog. Dodatkowo podłączony nośnik USB może służyć jako miejsce przechowywania logów Syslog. Zarządzanie routerem i jego konfiguracja oprócz tradycyjnego interfejsu WWW może odbywać się również przy użyciu wiersza poleceń i połączeń SSH lub Telnet.

W sekcji Diagnostics Vigora2850Vn zostały zawarte wszystkie niezbędne narzędzia pozwalające na przeanalizowanie zachowania routera oraz działania sieci. Znajdziemy tu raporty z tablic routingu, tablicy ARP i DHCP. Nie zabrakło również informacji o sesjach NAT czy danych dotyczących obciążenia łącza prezentowanych pod postacią czytelnych wykresów. 

Dodatkowo producent przygotował dwa całkiem ciekawe i rozbudowane narzędzia zewnętrzne. Jedno z nich to aplikacja dla systemów Windows - DrayTek Syslog, która pozwala na monitorowanie routera zdalnie.

Drugim narzędziem jest bardzo zaawansowany Smart Monitor - monitor usług i ruchu sieciowego, m.in. FTP, HTTP, mail, VPN czy P2P. System prezentuje wszystkie dane w postaci wykresów oraz zestawień. Narzędzie jest instalowane w formie aplikacji webowej i wymaga do prawidłowej pracy serwera Apache, środowiska PHP oraz bibliotek wpcap. Wymagana jest także konfiguracja mirroringu portów, który możemy skonfigurować w Vigorze. Jeśli posiadamy bardziej rozbudowaną architekturę sieciową możemy w tym celu użyć przełącznika sieciowego z funkcją mirroringu portów.