Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD

Do obsługi menu OSD służą przyciski umieszczone na dolnej krawędzi obudowy. Są bardzo wrażliwe na dotyk, co sprawia, że w pierwszej chwili korzystanie z nich jest mało komfortowe. Łatwo posunąć się "o jedno menu za daleko". Po kilkudniowych testach korzystanie z menu znacząco się poprawiło, chociaż wciąż dalekie było od ideału. Układ menu jest przejrzysty i intuicyjny. Poszczególne ustawienia znajdują się tam gdzie można się ich spodziewać, więc nie ma trudu z ich odnalezieniem i dostosowaniem do swoich potrzeb.

iiyama Prolite B2888UHSU menu OSD

Układ przycisków jest standardowy dla tego producenta. Pierwszy z nich uruchamia menu, dwa kolejne służą do nawigowania, a następny do wyboru podświetlonej opcji. Ostatnim przyciskiem uruchamiamy i wyłączamy monitor.

Jeśli menu nie jest uruchomione, naciśnięcie poszczególnych przycisków ma inny skutek i daje szybki dostęp do wybranych opcji:

 • przycisk "w dół" - predefiniowane ustawienia obrazu
 • przycisk "w górę" - regulacja głośności
 • przycisk "2" - wybór źródła obrazu

W menu OSD znajdziemy następujące funkcje:

Wybór wejścia

VGA, DVI, HDMI,DisplayPort, Auto

Obraz

Format obrazu, Kontrast, Jasność, Ostrość, OverDrive, kontrast podwyższony, tryb ECO

PiP/PbP

Tryb PiP/PbP, wejście Sub Win, Rozmiar PiP, Położenie PiP, Zamień

Dźwięk

Głośność, wycisz, wejście audio

Kolor

Ciepłe, Standard, Zimne, ustawienia użytkownika, i-Style Color.

Język

wybór języka menu OSD

Ustawienia OSD

Pozycja pozioma, Pozycja pionowa, Tło menu OSD, Wygaszenie OSD, Logo startowe

Ustawienia

Autokonfiguracja obrazu, Pozycja pozioma, Pozycja pionowa, Faza, Taktowanie, DisplayPort, Redukcja niebieskiego światła, Przywróć, Informacje.

Pomiary kolorymetrem

W menu znajdziemy 5 predefiniowanych trybów i-Style Color: Standard, Krajobraz, Film, Gry i Tekst. Pomiary wykonywaliśmy przy ustawieniach domyślnych.

Ustawienie Zdjęcie

luminancja: 297,5 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6200K

iiyama ProLite B2888USHU ustawienie Standard

Ustawienie Krajobraz

luminancja: 190,1 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6300K

iiyama ProLite B2888USHU ustawienie Krajobraz

Ustawienie Film

luminancja: 241,4 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6300K

iiyama ProLite B2888USHU ustawienie Film

Ustawienie Gry

luminancja: 267,7 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6300K

iiyama ProLite B2888USHU ustawienie Gry

• Ustawienie Tekst

luminancja: 90,0 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,2 cd/m2
temperatura barw: 6400K

iiyama ProLite B2888USHU ustawienie Tekst

Jak widać na podstawie powyższych wykresów, poszczególne ustawienia znacząco różnią się pomiędzy sobą. W ten sposób bardzo łatwo można znaleźć tryb najbardziej odpowiadający naszym potrzebom. Szczególnie mniej zaawansowani użytkownicy powinni to docenić, nie będą bowiem zmuszeni do ręcznej zmiany ustawień.

Optymalna jasność

Użytkownik może oczywiście swobodnie dobierać parametry jasności, kontrastu oraz trzech składowych kolorów (RGB). Przyjmuje się, że dla warunków domowych, w których z reguły mamy do czynienia z delikatnym oświetleniem, optymalny poziom luminacji to około 120 cd/m², a za najlepszą temperaturę barwową uznajemy 6500K. Poniżej prezentujemy wartości jakie pozwalają na uzyskanie tych wyników:

R = 97
G = 100
B = 100

iiyama ProLite B2888USHU ustawienia optymalne

Przy kontraście ustawionym na 50 procent uzyskanie luminacji na poziomie 120 cd/m2 wymaga obniżenia jasności do wartości 33 procent.

Poziomy luminancji

Producent podaje w specyfikacji technicznej, że maksymalna luminacja monitora wynosi 300 cd/m2. Wynik ten udało się osiągnąć wykonując pomiar przy ustawieniu standard. Ustawienie jasności i kontrastu na najwyższym poziomie i pomiar kolorymetrem przyniosły wynik nieco niższy - 281 cd/m2. Jak można się spodziewać, przy takich parametrach kolory są dalekie od ideału. Obniżenie kontrastu do 50 skutkuje niewielkim obniżeniem luminacji, ale za to kolory są znacznie lepiej odwzorowane.

iiyama ProLite B2888USHU ustawienia maksymalne

iiyama ProLite B2888USHU jasność max, kontrast 50

Kolejny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji przy zmianie jasności o 10 procent. Wartości składowych RGB pozostały bez zmian, a kontrast ustawiono na 50 procent.

 • 0% = 46 cd/m²
 • 10% = 71 cd/m²
 • 20% = 95 cd/m²
 • 30% = 118 cd/m²
 • 40% = 141 cd/m²
 • 50% = 163 cd/m²
 • 60% = 192 cd/m²
 • 70% = 221 cd/m²
 • 80% = 247 cd/m²
 • 90% = 273 cd/m²
 • 100% = 295 cd/m²

Przy ustawieniu jasności na 0% wyświetlany obraz jest zbyt ciemny, aby komfortowo pracować. Z kolei optymalną jasność uzyskamy mniej więcej w 1/3 skali. Daje to bardzo duży zakres regulacji i możliwość podniesienia jasności jeśli zajdzie taka potrzeba.

Równomierność podświetlania


98 cd/m2
-17,6%
 
105 cd/m2
-11,8%
115 cd/m2
-3,4%

100 cd/m2
-16%
 
119 cd/m2
100%
113 cd/m2
-5,1%

98 cd/m2
-17,7%
 
105 cd/m2
-11,8%
109 cd/m2
-8,4%

Równomierność podświetlenia odbiega od ideału. Szczególnie widoczne jest to z lewej strony ekranu, gdzie różnice w stosunku do środka ekranu przekraczają 15%. Z prawej strony jest już lepiej, tutaj różnice nie przekraczają 10%.