Monitory

Menu OSD i pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Przyciski odpowiadające za obsługę menu OSD są cztery. Pierwszym włączamy i wyłączamy menu ekranowe oraz cofamy się do poprzednich opcji, drugim wykonujemy ruch w dół i w lewo, oraz wybieramy ustawienia predefiniowane, trzecim ruszamy w górę i w prawo oraz zmieniamy głośność, a czwartym przyciskiem zatwierdzamy akcję (Enter) oraz dokonujemy wyboru źródła sygnału (HDMI, DVI, VGA lub Auto). Dodatkowy, piąty przycisk jest podświetlany na niebiesko i służy do włączania i wyłączania monitora.

iiyama prolite G2773HS

Interfejs OSD nie jest zbyt atrakcyjny wizualnie, ale za to czytelny i wystarczająco intuicyjny. Niestety polska wersja językowa jest niedostępna. Opcji konfiguracyjnych jest pod dostatkiem, a wśród nich znajdziemy:

1. Auto Image Adjust
Automatyczne dopasowanie obrazu w czasie połączenia przez D-sub.

iiyama prolite G2773HS

2. Picture Adjust
Ustawienia jasności, kontrastu, trybu ECO i technologii OverDrive (przyspieszanie reakcji matrycy).

iiyama prolite G2773HS

3. Input Select
Wybór źródła sygnału.

iiyama prolite G2773HS

4. Audio Adjust
Dostosowanie głośności i źródła sygnału audio.

iiyama prolite G2773HS

5. Color Adjust
Wybór predefiniowanych ustawień koloru oraz manualne dostosowanie koloru.

iiyama prolite G2773HS

6. Information
Wyświetlenie informacji o ustawieniach monitora (przede wszystkim rozdzielczość i odświeżanie).

iiyama prolite G2773HS

7. Manual Image Adjust
Manualne dostrajanie ustawień (zdecydowana większość opcji odnosi się do połączenia D-sub).

iiyama prolite G2773HS

8. Setup Menu
Tutaj wybierzemy język menu OSD (brak polskiego), pozycję oraz czas wyświetlania menu.

iiyama prolite G2773HS

9. Memory Recall
Przywracanie ustawień fabrycznych.

iiyama prolite G2773HS

Temperatura kolorów

Producent oferuje pięć predefiniowanych trybów wyświetlania obrazu (i-Style Color), w skład których wchodzą takie opcje jak: Standard, Game (gra), Cinema (kino), Scenery (sceneria), Text (tekst). Wartości profili kolorów sprawdziliśmy dla takich ustawień, jakie zaleca producent.

Ustawienie Standard
rzeczywista temperatura barw 6700K, luminancja 295,2 cd/m2

Ustawienie Game
rzeczywista temperatura barw 6700K, luminancja 293,6 cd/m2

Ustawienie Cinema
Uzyskanie poprawnych wyników było niemożliwe ze względu na dynamiczne zmiany jasności.

Ustawienie Scenery
rzeczywista temperatura barw 6600K, luminancja 218,4 cd/m2

Ustawienie Text
rzeczywista temperatura barw 8300K, luminancja 135,0 cd/m2

iiyama prolite G2773HS - standardowy
standardowy
iiyama prolite G2773HS - gama
gama
iiyama prolite G2773HS - scenary
scenary
iiyama prolite G2773HS - text
text

Różnorodność ustawień fabrycznych jak widać nie jest zbyt wysoka, ale to akurat jest mały mankament niniejszego monitora. Na większą krytykę zasługuje przebieg krzywej kolorów składowych, który łagodnie rzecz ujmując jest daleki od ideału. Pytanie tylko, czy jest to cecha charakterystyczna wyłącznie ustawień predefiniowanych, czy ustawienia ręczne też nie poprawią tej sytuacji? Zaraz się o tym przekonamy.

Optymalna jasność

W teście tradycyjnie wykorzystaliśmy kolorymetr Eye One Display 2. Ustawiliśmy kontrast na 50% i temperaturę barw 6500K. Aby ją uzyskać należało ustawić składowe kolorów w następujący sposób:

R = 100
G = 98
B = 91

iiyama prolite G2773HS - optymalne

Za optymalny poziom luminancji uznajemy ok. 120 cd/m2. Uzyskaliśmy go przy ręcznie ustawionych składowych kolorów, jasności około 32% i kontraście 50%. Dlaczego około? Ze względu na lekkie wahania luminacji przy identycznych ustawieniach można było uzyskać wyniki odmienne nawet o kilka cd/m2.

Poziomy luminancji

Producent deklaruje jasność sięgającą 300 cd/m2. Zmierzona wartość maksymalna sięgnęła 298,1 cd/m2, czyli była właściwie idealnie zgodna z informacjami. Taki poziom jasności nie jest jednak zbyt komfortowy w czasie pracy w warunkach delikatnego oświetlenia domowego, ale może okazać się użyteczny w czasie pracy pod gołym niebem w słoneczny dzień (tym bardziej, że matryca jest matowa).

Najwyższa wartość osiągnięta została przy maksymalnej jasności i kontraście. Zmniejszenie kontrastu do połowy poskutkowało delikatną redukcją luminacji do poziomu 278,0 cd/m2. Warto zaznaczyć przy tym, że głębia czerni (minimalny poziom jasności) nie była zbyt idealna

iiyama prolite G2773HS - Jasność 100%, kontrast 100%
Jasność 100%, kontrast 100%

iiyama prolite G2773HS - Jasność 100%, kontrast 50%
Jasność 100%, kontrast 50%

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K (R=100, G=98, B=91) i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 53,4 cd/m2
 • 10% = 74,9 cd/m2
 • 20% = 98,9 cd/m2
 • 30% = 121,5 cd/m2
 • 40% = 144,2 cd/m2
 • 50% = 165,3 cd/m2
 • 60% = 187,7 cd/m2
 • 70% = 208,2 cd/m2
 • 80% =  229,8 cd/m2
 • 90% = 252,6 cd/m2
 • 100% = 278,0 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% da się pracować w ciemnym lub bardzo delikatnie oświetlonym pomieszczeniu. Luminancja rośnie w miarę stabilnie - każde 10% podnosi jasność o około 21-23 cd/m2. Jakość podświetlania uznajemy więc za dopracowaną. Pytanie jednak, co z równomiernością? Odpowiedź zamieszczamy poniżej.

Równomierność podświetlania


108 cd/m
2
-10,0%

116 cd/m2
-3,3%
119 cd/m2
-0,8%

112 cd/m2
-6,7%
 
120 cd/m2
100%
113 cd/m2
-5,8%

132 cd/m
2
+10,0%

124 cd/m2
+3,3%
133 cd/m2
+10,8%

Równomierność rozkładu luminacji na powierzchni ekranu w przypadku tego monitora jest przeciętna. Co prawda większość stref środkowych i górnych prezentuje akceptowalne odchylenia, ale niestety dół wypada gorzej. Na szczęście w tych obszarach notujemy odchylenia dodatnie, które są odrobinę mniej uciążliwe niż ujemne. Dodajmy też, że w grach te różnice nie są na tyle duże, że powinny przeszkadzać w rozgrywce.