Procesory

Wyniki PCMark Vantage, Communication

Wynik z drugieo testu CPU

Wynik z pierwszego testu CPU