Myszki

Testy "laboratoryjne"

przeczytasz w 2 min.

Celem naszych testów było zbadanie jaką faktyczną rozdzielczość , precyzję oraz czas reakcji oferuje recenzowana mysz. Środowiskiem testowym były trzy rodzaje podłoża -podkładka Zboard FragMat, Steelpad QCK oraz niczym nie osłonięty drewniany blat biurka. Do testów użyte zostały programy Strider's DirectInput Mouse Hz, Mouse Rate Checker i VMouseBench 0.0.7a. Dodatkowo w celu sprawdzenia precyzji myszy oraz faktu występowania akceleracji wstecznej przeprowadziliśmy również doświadczenia w programie Paint, które polegały na kreśleniu szybkimi ruchami linii od lewej do prawej, kreślenie szlaczków oraz robienie okręgów.

Testy w 400 dpi

Testy w 800 dpi

Testy w 1600 dpi

Testy w 3200 dpi

W wyniku przeprowadzonych testów nie stwierdziłem występowania zjawiska akceleracji wstecznej. Mysz pracowała moim zdaniem troszeczkę lepiej na podłożu plastikowym (podładka Zboard FragMat) choć była to zmiana prawie niezauważalna.

Kolejnym testem było sprawdzenie czy myszka pracuje w swojej rzeczywistej rozdzielczości czy też interpolowanej (zwiększanej jedynie programowo), a następnie przekonanie się czy nowy mechanizm laserowy G9 faktycznie osiąga ową maksymalną rozdzielczość 3200 dpi (było to możliwe dopiero po wyeliminowaniu istnienia akceleracji wstecznej oraz obecności interpolacji programowej).

Wyniki wykazały, że mysz pracuje w swojej rzeczywistej rozdzielczości osiągając do 3200 dpi (wynik w granicach błędu w obliczeniach).

Na koniec postanowiłem przetestować szybkość reakcji myszy i ewentualną możliwość jej zmiany przy pomocy sterowników i oprogramowania Logitech'a. Wyniki są dość jednoznaczne.

Pomiar reakcji myszy na gwałtowne ruchy (ZBoard, 100 Hz, 3200 dpi)

Pomiar reakcji myszy na gwałtowne ruchy (ZBoard, 500 Hz, 3200 dpi)

Wydaje się jednak że przedstawione wyżej testy przeprowadzone w specjalnie do tego przygotowanych warunkach oderwane są od praktycznego wykorzystania myszy i tak naprawdę mają dla nas (a już na pewno dla co najmniej większości za nas) raczej mniejsze znaczenie. Najważniejszym powinny być i są przecież wrażenia płynące z gry.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login