SSD

Aplikacje i procedury testowe

przeczytasz w 2 min.

 

Testy syntetyczne

 

HD Tune Pro

 1. Uruchamiamy program i wybieramy zakładkę "benchmark"
 2. Z listy napędów nad zakładkami wybieramy dysk, który mamy przetestować.
 3. W prawym górnym rogu zakładki wybieramy rodzaj testu: Odczyt bądź Zapis a następnie uruchamiamy go przyciskiem "Start"
  Uwaga. Test zapisu można przeprowadzić tylko w zarejestrowanej wersji programu. Wymaga on usunięcia wszystkich partycji z testowanego dysku.
 4. Wyniki odczytujemy w lewym dolnym rogu zakładki "benchmark"

Interesują nas następujące podawane parametry: Prędkość odczytu: minimalna, maksymalna oraz średnia (Transfer Rate: Minimum, Maximum. Average). Wynik wyrażany w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej. Czas dostępu (Access Time). Wynik wyrażany w milisekundach, im mniej tym lepiej. Przepustowość interfejsu (Burst Rate) Wynik wyrażany w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej. Obciążenie procesora (CPU Usage). Wynik wyrażany w procentach, im mniej tym lepiej.

Sisoft Sandra

 1. W sekcji "Storage Devices" wybieramy i uruchamiamy test "File Systems"
 2. W górnej części okienka z listy wybieramy testowany przez nas dysk
 3. Uruchamiamy program, a następnie klikamy zakładkę "Benchmarks" co rozpocznie test
 4. Po zakończeniu testu, klikamy zakładkę "Combined Results" i odczytujemy parametry oznaczone jako "Current Drive"
 5. Przewijamy dolną część okienka do sekcji "Detailed Benchmark Results" gdzie odczytujemy wyniki cząstkowe

Interesują nas następujące wyniki : Odczyt buforowany (Buffered Read), Odczyt sekwencyjny (Sequential Read), Odczyt losowy (Random Read), Zapis buforowany (Buffered Write), Zapis sekwencyjny (Sequential Write), Zapis losowy (Random Write). Wszystkie wyrażane w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej. Dodatkowo interesuje nas czas dostępu (Access Time) wyrażany w milisekundach, im mniej tym lepiej.

ATTO disk Benchmark

 1. Uruchamiamy program, a następnie w oknie głównym wybieramy literkę "Drive" testowanego dysku.
 2. Nie zmieniamy pozostałych parametrów, a test uruchamiamy przy pomocy przycisku "Start".
 3. Po zakończeniu testów w dolnej części okna w tabelce "Test Results" odczytujemy wyniki testów odczytu "Read" i Zapisu "Write" dla poszczególnych rozmiarów bloków.

Uzyskane wyniki podawane są osobno dla odczytu i zapisu dla danej wielkości bloku. Wszystkie wyrażane są w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej.

PC Mark Vantage


 1. Uruchamiamy program, a następnie w oknie głównym klikamy "Select Suites"
 2. Odznaczamy wszystkie ptaszki przy wszystkich testach poza "HDD Suite" a następnie klikamy "Ok"
 3. Klikamy przycisk "Change Settings", a następnie w dolnej części okna w polu "HDD Suite Target" wybieramy literkę testowanego dysku.
 4. Nie zmieniamy żadnych innych ustawień po czym zatwierdzamy wybór przyciskiem "Ok"
 5. Uruchamiamy test przyciskiem "Run benchmark"
 6. Po zakończeniu testów w otwartym oknie klikamy „Submit Results”
 7. Program otworzy stronę Internetową na której klikamy odnośnik "View more"
 8. Przewijamy otwartą stronę na dół aby odczytać wyniki HDD Test Suite

Interesują nas wszystkie wyniki cząstkowe podane przez program: Adding music, Application loading, HDD - gaming, HDD - importing pictures, HDD - video editing, HDD - Widows Vista startup, Windows Defender, Windows Media a także wynik ogólny. Testy cząstkowe podają wyniki w MB/s, im więcej tym lepiej. Wynik ogólny to punktacja programu, także im więcej tym lepiej.

Crystal Disk Mark

 1. Uruchamiamy program.
 2. Nie zmieniamy parametrów testu, z listy po lewej wybieramy testowany dysk.
 3. Uruchamiamy komplet testów przyciskiem "All" w lewym górnym rogu okna programu.
 4. Po zakończeniu testów odczytujemy wyniki

Program podaje wyniki testu sekwencyjnego "Seq" odczytu i zapisu danych; odczytu i zapisu danych w blokach 512kB "512K" oraz odczytu i zapisu danych w blokach 4kB "4K". Wyniki podane są osobno dla odczytu "Read" i zapisu "Write" w MB/s, im więcej tym lepiej.

Testy praktyczne

Dzisiejszy test SSD jest pierwszym, w którym poza testami syntetycznymi do zestawienia dołączamy także testy praktyczne. Zależy nam na tym, aby pokazać co taki SSD jest w stanie faktycznie zaoferować przeciętnemu użytkownikowi. Wyniki testów zobaczycie na następnej stronie.