UPS

Pojęcia związane z UPS

przeczytasz w 1 min.

Off-line lub bierna rezerwa - pierwsza z trzech najpopularniejszych topologii budowy zasilacza awaryjnego. Dziś już praktycznie nie stosowana

Line-interactive - druga z trzech najpopularniejszych topologii budowy zasilacza awaryjnego, dziś najpopularniejsza na rynku małych zasilaczy awaryjnych

On-line lub podwójna konwersja - trzecia i ostatnia popularna topologia budowy zasilacza awaryjnego. Tego typu urządzenia są najdroższe, ale zdecydowanie najlepiej chronią przed zakłóceniami.

AVR - ang. Automatic Voltage Regulation, układ automatycznej regulacji napięcia wyjściowego służy do podnoszenia lub obniżania napięcia zasilającego bez potrzeby używania energii zgromadzonej w akumulatorze

Prostownik - układ służący do zamiany prądu przemiennego w prąd stały, w zasilaczach awaryjnych jest używany do ładowania akumulatora, a w UPS typu on-line także do zasilania falownika

Falownik - urządzenie służące do zamiany prądu stałego z akumulatora lub prostownika w prąd przemienny.

Przepięcie - krótkotrwały ale gwałtowny wzrost napięcia zasilającego, spowodowany głównie uderzeniami pioruna

Wahania napięcia - krótkotrwałe, trwające nie więcej niż 5s spadki lub wzrosty napięcia

Odchylenia napięcia - j.w. z tym, że trwające dłużej niż 5s, często całe godziny lub dni.

Zniekształcenia napięcia - zmiany powodujące zakłócenie kształtu sinusoidy napięcia zasilającego o więcej niż 5% THD