Systemy operacyjne

Nakładamy makijaż (zmiana bez ingerencji w pliki systemowe)

przeczytasz w 2 min.

Object Desktop. W skład zestawu Obiect Desktop wchodzi szereg aplikacji służących do zmiany wyglądu różnych elementów interfejsu graficznego oraz kilka dodających nową funkcjonalność. Najbardziej znane są WindowsBlinds (modyfikacja wyglądu okien), IconPackager (podmiana ikon), ObjectBar (dodatkowy pasek, mogący zastąpić pasek z menu Start) i ObjectDock (darmowa konkurencja RocketDock).

WindowsBlinds i Icon Packager mogą odmienić wygląd Windows XP w znacznie większym stopniu niż wbudowany w XP system zmiany skórek. Nie wydaje się, aby zastosowanie wspomnianych aplikacji wpływało w znaczący sposób na wydajność komputera (aczkolwiek maszyna testowa wyposażona była w szybki dwurdzeniowy procesor). Na obrazku widoczne są efekty użycia czterech wyżej wymienionych aplikacji - sumaryczne obciążenie pamięci generowane przez te programy oscylowało wokół 25 MB. Warto nadmienić, że prezentowany wygląd osiągnięto po kilkuminutowej "zabawie" z programami (stąd na przykład niespójne style ikon). Zauważyliśmy niewielkie problemy programów ze stajni Stardock z pracą na kontach o ograniczonych uprawnieniach, szczególnie kapryśny był IconPackager. Rozwiązanie ich ograniczało się zwykle do powtórnego skonfigurowania wyglądu kłopotliwego elementu, co nie powinno stanowić przeszkody nawet dla początkujących, niemniej jednak może być irytujące. Niestety, większość programów firmy Stardock rozprowadzana jest na licencji shareware.


Podmiana shella

Wygląd i zachowanie komputera zawdzięczamy powłoce systemowej (shell). W przypadku Windows standardową powłoką jest Eksplorator. Możemy się łatwo o tym przekonać uruchamiając menadżera procesów i kończąc proces eksplorer.exe. Zniknie pasek z menu Start i zegarem oraz zamkną się okna menadżera plików. Do stanu używalności przywracamy komputer klikając w menadżerze procesów menu plik -> uruchom i w okienku wpisując "explorer". Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast Eksploratora naszą powłokę tworzył inny program. Wybór jest spory, aczkolwiek nie mamy co marzyć o swobodzie wyboru środowisk graficznych, jaką dysponują użytkownicy Linuksa. Daje się też zauważyć, że projekty alternatywnych powłok dla Windows dość często nie są zbyt aktywnie realizowane. W poszukiwaniu alternatywnego shella pomocny może być katalog Google.

Omawianie poszczególnych alternatywnych powłok dla Windows daleko wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Powyżej przykładowy zrzut ekranu prezentujący SharpE - dość ładny pod względem graficznym shell. Jego zaletą jest bardzo prosta konfiguracja. Główna wada wynika z wcześniej wymienionej zalety: stosunkowo niewielka konfigurowalność. Elementy interfejsu stanowią swego rodzaju klocki, które możemy ułożyć według własnego uznania. Program, podobnie jak wiele innych aplikacji tego typu miewa problemy z wyświetlaniem/aktualizowaniem ikonek z pola systemowego (tych przy zegarze). Z darmowych zastępczych powłok warto wspomnieć GeoShell oraz rozmaite klony Blackboksa. Oba programy są wysoce konfigurowalne dzięki ogromnej liczbie wtyczek zwiększających funkcjonalność. Klony Blackboksa są dość nieprzyjemne w konfiguracji, gdyż często wymagają edycji plików konfiguracyjnych.