Systemy operacyjne

Dodaj paski narzędzi na pasku zadań

przeczytasz w 1 min.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i wybierz "Paski narzędzi". Domyślnie Windows 7 oferuje kilka pasków, np. Adres, Łącza. Czasami jakieś oprogramowanie dodaje własny pasek narzędzi do listy - przykładowo Apple iTunes. Możesz też wybrać funkcję "Nowy pasek narzędzi...", a następnie wskazać jakiś folder czy jedną z partycji twardego dysku.