Systemy operacyjne

Skonfiguruj menu Start

przeczytasz w 1 min.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybierz "Właściwości". Następnie w zakładce "Menu Start" kliknij "Dostosuj...". Teraz będziesz mógł zmienić wygląd i zachowanie łączy, ikon oraz podmenu w menu Start. Dla przykładu, możesz wyświetlić "Komputer" jako menu, uruchomić funkcję pokazywania niedawno używanych elementów, czy też uaktywnić "Polecenie Uruchom" bądź "Połącz z". Dostosuj menu Start do własnych potrzeb i zatwierdź zmiany przyciskiem OK.