Myszki

Sterowniki. Czułość myszy

przeczytasz w 2 min.

Najistotniejszą kwestią związaną z oprogramowaniem jest fakt, iż do sprawnego działania myszy nie jest ono wymagane. IKARI Laser działa bardzo dobrze na każdym sprzęcie do którego zostanie podłączona. 

Co więcej, dzięki wbudowanej pamięci podręcznej, o której SteelSeries nie wspomina w specyfikacji sprzętowej, możliwe jest ręczne ustawienie preferowanych przez nas rozdzielczości. 
Odbywa się to poprzez wciśnięcie i przytrzymanie umieszczonego pod rolką przycisku który po około 3 – 4 sekundach uruchamia tryb wyboru rozdzielczości wskazując na wyświetlaczu LCD jej wartość początkową, aktualnie przypisaną. W tym momencie wystarczy pokręcić rolką, aby podnieść lub obniżyć czułość myszy nawet o jeden dpi. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie nowych ustawień i powrót myszki do trybu pracy.

Oczywiście jeśli chcemy skorzystać z dodatkowych funkcji gryzonia, przygotowanych przez jego twórców musimy uruchomić dołączone oprogramowanie sterujące. W przeciwieństwie jednak do produktów konkurencji, aplikacja ta nie zagnieżdża się w systemie i po dokonaniu odpowiednich zmian w rozkładzie funkcji myszy zostaje faktycznie zamknięta.

Przejrzyście skonstruowany panel zarządzający poszczególnymi opcjami IKARI Laser zawiera trzy podstawowe zakładki wraz ze stale dostępną funkcją tworzenia, edycji, importu i usuwania własnych profili. Na potrzeby recenzji utworzyłem profil o nazwie Testowy, w którym jako dwie dostępne rozdzielczości – niską i wysoką przypisałem 1600 dpi i 3200 dpi.

Pierwsza z zakładek daje nam możliwość dowolnego przeprogramowania wszystkich dostępnych przycisków oraz utworzenia własnych makr i przypisania ich pod konkretny klawisz myszy.

IKARI – sterowniki – panel podstawowy

IKARI – ustawianie makro

Druga zakładka służy do określenia dwóch preferowanych czułości myszy – niskiej i wysokiej. W tym przypadku mamy jednak całkowitą dowolność wyboru rozdzielczości w zakresie od 1 do 3200 dpi.

IKARI –panel ustawiania rozdzielczości (CPI)  

Producent na swojej stronie zamieścił specjalny kalkulator, który pomóc ma graczom w określeniu właściwej dla nich czułości gryzonia. 

IKARI –kalkulator cpi na stronie 

Trzecia i ostatnia zakładka dotyczy systemu FreeMove, który w założeniach producenta ma umożliwiać graczom precyzyjne ustawienie stabilizacji ich ruchów. Zdaniem SteelSeries producenci myszek umieszczają w swoich gryzoniach specjalne mechanizmy korygujące każdy ruch. FreeMove pozwala na samodzielne określenie jak precyzyjnie sensor SteelSeries XY2 będzie przekładał ruchy myszki po podkładce na ruch kursora na ekranie monitora.

IKARI – panel FreeMove