SSD

Testy: HD Tune

z dnia

Podobnie jak w Sandrze, tutaj także nie widać specjalnych różnic na plus w stosunku do wcześniejszej wersji napędu. Jedynie słupek obciążenia procesora pokazuje widoczną gołym okiem zmianę, jednak gdy przeczytamy wartości wyników okaże się, że różnica wynosi 0.4%. Czyli bardzo mało.