Serwery plików NAS

Kopie zapasowe i bezpieczeństwo

przeczytasz w 3 min.

Thecus w dość rozbudowany sposób prezentuje opcje związane z tworzeniem kopii zapasowych danych NAS-a, komputerów lokalnych, a także innych serwerów w sieci LAN. Usługi kopii zapasowych zostały w większości oparte o usługę rscync. N4310 może pracować, jako serwer rsync. Dzięki temu jego powierzchnia dyskowa może służyć za miejsce przechowywania kopii zapasowych. Wystarczy tylko aktywować usługę w sekcji Kopia zapasowa – Rsync Target. Podajemy nazwę użytkownika i opcjonalnie możemy włączyć szyfrowanie i przydzielić do 3 adresów zaufanych. Następnie na serwerze zdalnym uruchomić harmonogram kopii wskazując miejsce docelowe na serwerze Thecus.

Dodatkowo serwer Thecus można również backupować do chmury Amazon S3 oraz na inny serwer rsync. Do tego celu służy Zdalna kopia zapasowa. W niej mamy do dyspozycji 3 możliwości, które konfiguruje się w podobny sposób podając adres IP serwera rsync, login i hasło zdalnego użytkownika serwera docelowego:

 • Pełna kopia zapasowa – kopiuje wszystkie dane folderów udostępnionych
 • Kopia zapasowa użytkownika – możemy samodzielnie wybrać kopiowane foldery
 • Kopia zapasowa iSCSI – tworzy celów iSCSI.

Mnóstwo opcji backupu znajdziemy również w sekcji Lokalna kopia zapasowa. Tu w zależności od konfiguracji dane możemy kopiować pomiędzy macierzami RAID a także podłączonymi dyskami USB.

 • Importuj – to usługa pozwalająca na kopiowanie danych z dysku USB na serwer NAS
 • Kopiuj – backup jest tworzony pomiędzy folderami udostępnionymi, folderami udostępnionymi a dyskiem USB i odwrotnie
 • Kopia zapasowa iSCSI i Importuj iSCSi – to sekcje pozwalające na tworzenie kopii celów iSCSI i ich odtwarzanie

 • Dodatkowo Thecus oferuje możliwość tworzenia harmonogramów dla kopii Folder RAID – RAID oraz Folder RAID – urządzenie USB.

 • Kopia zapasowa w czasie rzeczywistym – kopia danych jest tworzona w locie. Wszelkie zmiany w folderze docelowym są od razu nanoszone w folderze zdalnym. Kopiować możemy pomiędzy folderami RAID oraz folderami RAID a dyskiem zewnętrznym

Wszystkie zadania utworzonych kopii zapasowych są gromadzone w głównym panelu Ochrona danych. Dodatkowym ułatwieniem w przypadku tworzenia kopii danych i ich przywracania jest funkcja tworzenia kopii uprawnień dostępowych ACL dla folderów udostępnionych.

Bardzo ciekawą opcją tworzenia kopii i zapisu danych w przypadku Thecusa N4310 (a niespotykaną w tej klasie serwerów) jest obsługa zewnętrznych nagrywarek CD/DVD USB. W aplecie Nagrywanie danych możemy skonfigurować 3 opcje pozwalające na tworzenie kopii na nośniki optyczne lub zapis danych do pliku ISO. Usługa oferuje 3 typy zapisu danych:

 • Zapis pliku/folderów na dysku – czyli typowy mechanizm nagrywania danych na płytę CD/DVD

 • Zapis obrazu ISO na dysk CD/DVD – możemy szybko nagrać przechowywany na dyskach NAS-a obraz ISO na nośnik optyczny

 • Tworzenie obrazu ISO z plików i folderów – funkcjonalność umożliwia utworzenie obrazu ISO ze wskazanych plików i folderów. Tak przygotowany obraz można będzie potem nagrać lub też zamontować

Prócz obsługi kopii zapasowej Time Machine dla systemów Mac OS Thecus umożliwia również tworzenie kopii zapasowej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji Thecus Backup Utility. Jest ona dostępna zarówno dla systemów Windows jak i Mac OS. To proste w użyciu narzędzie umożliwia wykonywanie kopii zapasowych plików i folderów komputera bezpośrednio na dysk NAS-a. Zadania kopii można oprzeć o harmonogramy. Zaś backup może być tworzony zarówno pełny jak i przyrostowy.