Dyski

Słowniczek pojęć

przeczytasz w 2 min.

Cache – to pamięć podręczna dysku twardego, do której buforowane są odczytywane i zapisywane na nim dane. Im tej pamięci jest więcej, tym sprawniejszy jest proces przesyłu danych.

eSATA (external SATA) - zewnętrzny port SATA 3 Gbit/s przeznaczony do podłączania zewnętrznych pamięci masowych. Główną ideą eSATA jest zapewnienie identycznej prędkości przesyłania danych w urządzeniach zewnętrznych, jaka osiągalna jest dla napędów wewnętrznych.  Maksymalna długość kabla eSATA może wynosić 2 metry.

FireWire 800 - standard łącza szeregowego umożliwiającego szybką komunikację i synchroniczne usługi w czasie rzeczywistym.

Liczba obrotów na min – parametr określający z jaką szybkością obracają się talerze dysku. Im szybkość obrotowa jest wyższa, tym więcej danych może być odczytywanych przez głowice. Parametr należy oceniać biorąc pod uwagę także gęstość zapisu danych (im większa gęstość, tym szybszy zapis).

MTBF (ang. Mean Time Between Failures) - średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres czasu przez który może działać urządzenie bez przerwy. Wyrażane jest w tysiącach lub milionach godzin. Parametr często stosowany do określania żywotności dysków twardych.

NCQ (ang. Native Command Queuing) – system optymalizacji pracy dysku polegający na zmianie kolejności zapisu i odczytu tak, aby zadania były wykonywane przy minimalnej liczbie skoków głowic dysku. Zwiększa wydajność i zmniejsza mechaniczne zużycie dysku.

RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) - polega na współpracy dwóch lub więcej dysków w celu osiągnięcia dodatkowych możliwości, takich jak zwiększenie niezawodności, przyspieszenie transmisji danych czy zwiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość. Rodzaj osiągów zależy od rodzaju zastosowanej macierzy.

Średni czas dostępu – parametr ten określa w jakim czasie (średnio) od otrzymania przez dysk żądania odczytu/zapisu nastąpi rozpoczęcie operacji. Im krótszy czas, tym lepiej. Wartość średniego czasu dostępu dla dysków twardych wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu ms i jest sumą średniego czasu wyszukiwania (czyli czasu potrzebnego na ustawienie głowicy w odpowiednim miejscu nad talerzem twardego dysku) oraz średniego czasu opóźnienia (czasu potrzebnego sektorowi do znalezienia się pod odpowiednia głowicą). W przypadku dysków SSD wartość ta jest niemal zerowa, gdyż dostęp do danych odbywa się drogą elektroniczną, a nie poprzez fizyczne wyszukiwanie za pomocą głowicy.

MLC i SLC - w istocie MLC i SLC to skróty od nazw rodzajów pamięci flash, które przy okazji definiują także zasadę ich działania. Układy Multi-Level Cell (MLC) są w stanie przechowywać więcej niż jeden bit w każdej komórce pamięci, niemniej zapis do takiej pamięci jest dość skomplikowany i wolny. Dlatego główną zaletą MLC jest osiągana pojemność względem ceny, a wadą wydajność zapisu. Dowiedz się więcej.

TLC NAND Flash (ang. triple-level cell) – to technologia pozwalająca na zapisanie aż trzech bitów danych w jednej komórce. Wykorzystywana w pojemnych kartach SD oraz pendrive'ach.