Routery

Zaawansowane opcje sieciowe

przeczytasz w 3 min.

Jeśli potrzebujemy dokładniej ustawić router i jego poszczególne funkcje powinniśmy skierować się do trzeciej zakładki Advanced. Tu znajdziemy pełne opcje konfiguracyjne.

Zakładki Network oraz DHCP służą do konfiguracji routera pod kątem adresacji IP a także obsługi urządzeń klienckich w sieci LAN. W sekcji Network – WAN możemy określić typ połączenia internetowego, ustawić MTU czy zewnętrzne DNS-y. Z kolei LAN to miejsce ustawień klasy adresowej naszej wewnętrznej sieci LAN. Dynamiczne przydzielanie adresów, zakres IP, dzierżawę ustawimy w zakładce DHCP. Przydatną funkcją jest opcja rezerwacji adresów IP. Pozwala ona na przydzielanie tego samego adresu IP dla określonego urządzenia w sieci LAN na podstawie jego fizycznego adresu MAC.

Dodatkowe opcje związane z routingiem i przepustowością łącza WAN znajdziemy w sekcjach: Advanced Routing, Bandwidth Control oraz NAT Boost. Jeśli zrezygnujemy z akceleracji NAT (NAT Boost) możemy dodatkowo wykorzystać system kontroli przepustowości łącza internetowego. Mechanizm pozwala na określenie odpowiednich szybkości połączenia dla poszczególnych usług – a dokładniej portów i przypisanie ich do konkretnych urządzeń w sieci LAN.

Definiowanie przepustowości rozpoczynamy od określenia maksymalnych wartości pobierania i wysyłania danych dla naszego łącza internet. Następnie należy dodać reguły w sekcji Rule List. Definiując regułę ustalamy minimalną i maksymalną przepustowość dla określonej usługi/portu w kierunku wysyłanie-odbieranie

Archer C9 został wyposażony w obsługę protokołu IPv6. Dotyczy to zarówno połączeń interfejsu WAN jak i LAN. W zakładce IPv6 Support możemy sprawdzić status połączeń IPv6. Z kolei IPv6 Setup odpowiada za konfigurację komunikacji - statyczne lub dynamiczne połączenie IPv6, tunel 6to4 a także PPPoEv6

WiFi na wysokim poziomie

Obsługę sieci WiFi stanowią 4 zakładki: Dual Band Selection, Wireless 2.4 GHz, Wireless 5 GHz oraz Guest Network. Pierwsza z nich pozwala na włączenie lub wyłączenie określonej częstotliwości. W kolejnych znajdziemy m.in. definiowanie SSID, kraj działania sieci, tryb pracy, wybór kanału oraz jego szerokość. Ciekawą opcją jest możliwość uruchomienia trybu WDS dla obydwu częstotliwości pozwalając łączyć router z innymi urządzeniami (np. punktami dostępowymi) poprzez mechanizm WDS rozszerzając w ten sposób zasięg działania sieci WiFi.

Choć Archer C9 jest urządzeniem przeznaczonym dla użytkowników domowych to producent nie zapomniał o bardziej zaawansowanych mechanizmach bezpieczeństwa WiFi. Prócz szyfrowania WPA/WPA2 oraz raczej trącących myszką mechanizmów WEP mamy do dyspozycji WPA/WPA2 Enterprise, w którym uwierzytelnianie możemy oprzeć o serwer Radius. Mechanizmy bezpieczeństwa pozwalają również na włączenie filtrowania adresów MAC urządzeń sieciowych.

TP-Link został wyposażony również w przycisk WPS ułatwiający łączenie z siecią WiFi. Po jego naciśnięciu możemy w ciągu kilku sekund połączyć urządzenia bezprzewodowe do routera bez znajomości haseł czy też systemu zabezpieczeń. Dodatkowo urządzenie pozwala na połączenie z użyciem kodu PIN, który ustawiamy w sekcji WPS.

Bardziej zaawansowane opcje sieci bezprzewodowej możemy skonfigurować w Wireless Advanced. Chodzi przede wszystkim o moc nadawania, czas pomiędzy sygnałami identyfikacji, włączenie trybu WMM, krótkiego GI czy też izolację podłączonych klientów. W zakładce Wireless Statistics możemy sprawdzić liczbę podłączonych urządzeń sieciowych, ich adresy MAC a także informację o przesłanych pakietach.

Gościnnie i bezprzewodowo

Ogromną zaletą nowoczesnych routerów domowych jest obsługa gościnnych sieci WiFi. Tego typu rozwiązanie pozwala na dostęp znajomych poprzez naszą sieć bezprzewodową bez konieczności podawania danych (np. hasło, zabezpieczenia) do naszej macierzystej sieci WiFi. W przypadku Archera C9 mamy kilka bardzo ciekawych opcji sieci gościnnej. Router oferuje 2 sieci – jedna dla pasma 2,4 druga dla pasma 5 GHz. Podczas konfiguracji możemy określić czy podłączeni goście będą się wzajemnie widzieć i mieć dostęp do naszej sieci LAN.

Nowością w Archerze jest funkcja kontroli zajętości pasma w sieci gościnnej. Dzięki opcji Network Bandwidth Control możemy przydzielić tylko część przepustowości naszego łącza. Z W konfiguracji sieci gościnnej mamy do dyspozycji standardowe opcje m.in. szyfrowanie i hasło. Dodatkowo możemy określić maksymalną liczbę urządzeń gościnnych, jakie mogą się połączyć. Aktywację i dekatywację sieci gościnnej można oprzeć o prosty harmonogram.