Ustawienia LAN i WAN

przeczytasz w 3 min.

Zakładka Network daje nam dostęp do ustawień łączności z Internetem oraz sieci lokalnej. Pierwsza pozycja WAN pozwala nam na wybranie typu połączenia ze światem zewnętrznym. W razie gdybyśmy nie byli pewni mamy możliwość automatycznego wykrycia. Najczęściej jest to Dynamic IP, w przypadku którego router pobiera dane od nadrzędnego serwera DHCP. Niezbędne jest również podanie lub pobranie adresów serwerów DNS, które zapewniają tłumaczenie nazw domenowych na te zrozumiałe dla komputera. Możliwa jest tutaj również modyfikacja wielkości MTU, jednak w przeważającej większości przypadków nie jest to konieczne. Warto również w polu Host Name podać nazwę, pod jaką router będzie widoczny w sieci.

Inne typy połączenia z Internetem to Static IP i różne odmiany PPPoE. Pierwsza z nich nie różni się bardzo od Dynamic IP za wyjątkiem tego, że numery IP musimy wpisać sami. Druga do poprawnego działania wymaga podania przydzielonych przez usługodawcę internetowego haseł dostępu i ustawienia dodatkowych parametrów według jego zaleceń.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Pod pozycją LAN znajdziemy jedynie najważniejsze funkcje. MAC Address wyświetla informację o fizycznym adresie pod jakim widziane są porty LAN i nie można go zmienić. Pole IP Address pozwala na modyfikację adresu routera w sieci. Ostatnia opcja Subnet Mask pozwala na określenie wielkości naszej sieci. Przykładowo dla maski 255.255.255.0 maksymalna ilość podłączonych urządzeń wynosi 254, bo tyle będzie dostępnych adresów IP.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Ostatnia w tej zakładce opcja MAC Clone pozwala na nic innego jak ustalenie adresu MAC, pod jakim router będzie widziany na zewnątrz. Parametr ten mogliśmy ustawić już przy wstępnej konfiguracji kreatorem z płyty CD. Podobnie jak tam numer możemy wpisać sami, sklonować ten przypisany do karty sieciowej aktualnie zalogowanego komputera lub przywrócić fabrycznie nadany routerowi.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Przechodzimy do niezwykle ważnej funkcji, jaką jest serwer DHCP. To on przydziela adresy podłączanym do routera urządzeniom. bez których poprawna komunikacja nie była by możliwa. W podstawowej konfiguracji, oczywiście jeśli serwer DHCP jest włączony, możemy ustalić początkowy i końcowy adres IP. Pozwoli to na limitowanie ilości jednocześnie wydzierżawionych adresów. Dodatkowo warto zmienić czas, na jaki adresy będą przydzielane. Jeśli z naszej sieci będzie korzystać wiele zmieniających się urządzeń, to warto ten czas skrócić. Oprócz tego każdy serwer DHCP ma możliwość przekazania klientom adresów serwerów DNS. Jeśli chcemy korzystać z tej możliwości, to w znajdujące się tutaj pola powinniśmy wprowadzić odpowiednie numery. Te można bez problemu znaleźć w Internecie.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Opcja DHCP Client List pozwala na sprawdzenie jakim urządzeniom i na jaki czas przydzielone zostały poszczególne adresy IP. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie przy monitorowaniu tego, czy ktoś nieautoryzowany nie korzysta z naszej sieci. Jeśli tak jest, to jego nazwa komputera oraz adres MAC będzie tutaj wyświetlony, a my łatwo namierzymy intruza.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Przydatna jest również możliwość rezerwacji konkretnych adresów IP dla poszczególnych komputerów w sieci. Do czego może się to przydać? Załóżmy, że mamy zdefiniowane przekierowania portów dla jednego z urządzeń, które są wymagane dla poprawnego działania niektórych aplikacji. Jeśli dzierżawa dobiegnie końca, inny komputer będzie mógł ten adres otrzymać, przez co przekierowanie będzie szło w zupełnie niepoprawne miejsce. W takim wypadku przypisujemy konkretny numer IP do adresu MAC komputera, przez co przy każdym połączeniu otrzyma on ten sam adres, a jednocześnie stanie się on niedostępny dla innych urządzeń, wcześniej mogących go podkraść.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Oprócz zwykłego NATa routery wyposażone są dodatkowo w NAT sprzętowy. Zapewnia on dużo lepszą wydajność komunikacji na drodze portu WAN i portów LAN. Mamy jednak możliwość wyłączenia poszczególnych opcji, na wypadek, gdyby ktoś tego potrzebował do poprawnego działania niektórych aplikacji.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Obowiązkową funkcją są również dynamiczne DNSy. Sposób ich działania jest bardzo prosty. Większość dostawców internetowych przydziela adresy IP w sposób dynamiczny przy każdym podłączeniu się do ich sieci. Sprawia to, że łączenie się z routerem lub aplikacjami uruchomionymi na komputerze do niego podłączonym przez Internet każdorazowo wymaga odczytania nowego adresu IP i użycia go jako odnośnika. Dzięki serwerom DynDNS otrzymujemy jeden, uniwersalny link, który jest skrótem do naszego urządzenia. Router po wypełnieniu znajdujących się w tej zakładce pól przy każdym uruchomieniu będzie przesyłać aktualny adres do serwera, który z kolei zaktualizuje nasz uniwersalny link uwalniając od konieczności ręcznego jego odczytywania. Oprogramowanie obsługuje serwisy DynDNS, No-IP oraz Comexe.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Ostatnią funkcją w tej kategorii jest IP and MAC Binding. Dzięki niej możemy na stałe powiązać konkretny numer IP do określonego numeru MAC. By to zrobić najpierw zaglądamy do zakładki ARP List. Jeżeli znajdziemy tam odpowiednie, nie zawierające błędów pary, to wystarczy kliknąć Load, a konfiguracja zostanie zapisana. Jeśli jednak coś jest nie tak, możemy ją dodać ręcznie. W tym celu w zakładce Binding Settings klikamy przycisk Add new, po czym w nowym oknie podajemy odpowiednie dane. Dzięki temu systemowi możemy nawet całkowicie wyłączyć funkcję DHCP i ręcznie bez żadnej losowości przydzielać adresy komputerom z dostępem do naszej sieci.

Ustawienia sieci LAN i WAN

Ustawienia sieci LAN i WAN

Odpowiednie skonfigurowanie wszystkich wspomnianych tutaj opcji zapewni poprawne funkcjonowanie naszej sieci. Oprócz tego umiejętne ich ustawienie może zmniejszyć możliwość potencjalnego włamania. Zrozumienie opcji nie jest trudne, a pod praktycznie niezmienionymi nazwami występują one w innych routerach. Dodatkowo wyświetlane po prawej stronie wskazówki mogą pomóc, gdy nie znamy znaczenia jakiejś z pozycji.