Dyski

Aplikacje testowe

przeczytasz w 6 min.

Na platformie testowej instalowany był system Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej. Po instalacji systemu instalowałem wszystkie dostępne aktualizacje poprzez Windows Update, a następnie zestaw najnowszych sterowników do wszystkich komponentów.

Na tak przygotowanym systemie były instalowane i uruchamiane aplikacje testowe. Dla każdej płyty głównej system był instalowany osobno na czysto. Konfiguracja systemu operacyjnego nie była zmieniana od wartości domyślnych.

 

3D Mark 2006 v1.1

To znany i ceniony przez wszystkich benchmark kart graficznych. Na potrzeby testów procesorów wykorzystamy jedynie część pełnego przebiegu testów - testy CPU. Interesują nas zatem wyniki CPU Score, oraz cząstkowe CPU1 i CPU2. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy program 3D Mark 2006
 2. Nie zmieniamy żadnych wartości domyślnych
 3. Klikamy przycisk „Run 3DMark”
 4. Po zakończeniu testów pokaże się okno 3DMark Score, klikamy przycisk „Details” i odczytujemy wynikiSisoft Sandra 2009 (9.15.124)

To prawdziwy kombajn służący do testowania różnych podzespołów komputera. W tym teście wykorzystamy dwa zestawy benchmarków - Procesor Arithmetic oraz Procesor Multi-Media Benchmark. Oba dają łącznie pięć wyników, dwa dla ALU oraz trzy dla FPU. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej. Jak uzyskać taki wynik?

 1. Uruchamiamy Sisoft Sandra
 2. Z menu głównego programu wybieramy zakładkę „Benchmarks”
 3. Uruchamiamy test „Processor Aritmetic”
 4. Po zakończeniu testu odczytujemy wartości Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3 z dolnej części okna programu
 5. Uruchamiamy test „Processor Multi-Media”
 6. Po zakończeniu testu odczytujemy wartości Multi-Media Int, Float, Double z dolnej części okna programuCinebench R10

Program mierzący wydajność procesora za pomocą renderingu sceny 3D. Umożliwia on zbadanie wydajności pojedynczego rdzenia, a także łącznej wydajności wszystkich rdzeni w tym także tych uzyskanych dzięki technologii Hyper-Threading. Niejako przy okazji możemy stwierdzić, jak dobrze skalują się procesory z więcej niż jednym rdzeniem. Wbrew pozorom nie obserwujemy liniowego wzrostu wydajności po dołożeniu kolejnej jednostki wykonawczej. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy Cinebench R10
 2. W oknie głównym po lewej stronie klikamy przycisk „Star All tests”
 3. Po zakończeniu testów odczytujemy wyniki, z CPU Benchmark i OpenGL Benchmark po lewej stronie.PC Mark Vantage v1.0.1.0

Kolejna aplikacja ze stajni Futuremark, program testuje ogólną wydajność komputera symulując pracę normalnych aplikacji. Na potrzeby testu podamy wszystkie wyniki cząstkowe poszczególnych testów bez zagłębiania się się w ich wewnętrzne składowe. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy PC Mark Vantage
 2. Nie zmieniamy żadnych ustawień
 3. Klikamy przycisk Run Benchmark
 4. Po zakończeniu testów w otwartym oknie klikamy „Submit Results”
 5. Program otworzy stronę Internetową na której odczytamy wynikiTrueCrypt v6.3a

Jest programem służącym do szyfrowania danych. Specjalnie na Waszą prośbę dodajemy go do naszego zestawu aplikacji testowych. Program ma wbudowanych benchmark, który w naszym przypadku wykonywany był na pliku o wielkości 1GB. Podajemy tylko wartość średnią (Mean) dla pierwszych trzech algorytmów szyfrowania: AES, Twofish oraz Serpent. Wynik podawany jest w MB/s, im więcej tym lepiej.

 1. Uruchamiamy TrueCrypt
 2. Z menu Tools wybieramy opcję Benchmark
 3. Jako Buffer Size wybieramy 1GB
 4. Klikamy przycisk Benchmark
 5. Odczytujemy wartość Mean dla algorytmów Twofish, AES, AES-TwofishSuper PI / mod 1.5XS

Super PI to program do obliczania wartości liczny Pi o określonej długości znaków. W naszych testach używamy zmodyfikowanej wersji programu, która potrafi przedstawić czas jaki zabrało jej obliczenie danej wartości. Dzięki temu Super PI / mod 1.5XS stał się świetnym benchmarkiem możliwości procesora. Program mierzy wydajność jednego rdzenia. Wynik przedstawiony jest w sekundach i minutach. Im mniej, tym lepiej. Jak uzyskać taki wynik?

 1. Uruchamiamy Super PI
 2. Klikamy menu Calculate(C)
 3. W okienku Setting wybieramy wartość 1M i klikamy OK
 4. Po zakończonym teście "PI calculation is done!" klikamy OK i odczytujemy wynik
 5. Klikamy menu Calculate(C)
 6. W okienku Setting wybieramy wartość 32M i klikamy OK
 7. Po zakończonym teście "PI calculation is done!" klikamy OK i odczytujemy wynikFraps v3.0.3 do pomiarów FPS w grach

Fraps jest programem wspomagającym wykonywanie testów FPS w grach, które nie zostały wyposażone we własny w mechanim testowy.Dzięki niemu możemy sprawdzić ilość klatek na sekundę w dowolnej grze działającej pod systemem Windows wykozystującą bibliotekę DirectX. Otrzymujemy wynik w klatkach na sekundę, im więcej tym lepiej. Jak uzystakć wyniki?

 1. Uruchamiamy program Fraps
 2. Klikamy zakładkę "FPS"
 3. W lewym dolnym rogu okienka, w sekcji "Save detailed benchmark statistics" zaznaczamy ptaszki przy opcjach "MinMaxAvg" oraz "FPS"
 4. Minimalizujemy Frapsa. Ikonka programu będzie widoczna w obszarze systemowym.
 5. Uruchamiamy testowaną grę, w prawym górnym rogu powinna być widoczna dynamicznie zmieniająca się liczba klatek na sekundę.
 6. Wybieramy dogodny moment i rozpoczynamy benchmark przyciskiem F11, licznik FPS w tym momencie zniknie z ekranu
 7. Po (domyślnych) 60 sekundach licznik FPS powinien pojawić się na ekranie. Na tym etapie pomiar został zakończony
 8. Wyłączamy grę i przechodzimy do katalogu gdzie został zainstalowany Fraps. Domyślnie jest to C:\Fraps
 9. W katalogu benchmark odnajdujemy dwa pliki z rozszerzeniem csv z wynikami pomiarów.Crysis i Crysis Warhead

To gry których użyłem w teście procesorów w konfiguracji z dedykowaną kartą graficzną. Druga część gry jest w stanie lepiej skorzystać z możliwości procesorów dwu i więcej rdzeniowych Dzięki Crysis i Crysis Warhead sprawdzimy czy procesor w jakikolwiek sposób wpływa na szybkość działania tych jednych z najbardziej wymagających gier w historii. Do testów wykorzystamy benchmark przygotowany przez stronę HardwareOC osobno dla Crysis i Crysis Warhead

 1. Uruchamiamy HardwarOC Crysis / Crysis Warhead Benchmark
 2. Klikamy na „Resolution & screen” z menu Benchmark
 3. Zaznaczamy ptaszki przy rozdzielczości 1024x768, 1280x1024 oraz przy „Custom Resolution”
 4. W wolnych polach wpisujemy odpowiednio 1680 i 1050
 5. Na dole w sekcji Quality wybieramy opcję „High”
 6. Klikamy „Run >>” po lewej stronie na dole.
 7. Po zakończeniu testu program wyświetli okno przeglądarki Internetowej z wykresem
 8. Spisujemy wartości Min, Avg, Max dla każdej wybranej rozdzielczości.
 9. Powtarzamy procedurę zaznaczając w sekcji Quality opcję Very High
 10. Odznaczamy ptaszek przy rozdzielczości 1024x768
 11. Klikamy ponownie „Run >>”
 12. Spisujemy wartości Min, Avg, Max dla obu przetestowanych rozdzielczości

Wszystkie aplikacje testowe były uruchamiane w najnowszych dostępnych w dniu testów wersjach. Podczas testów jedyną uruchomioną aplikacją w systemie była aplikacja testowa. O ile nie zaznaczono tego w procedurze testowej, poszczególne opcje programów nie były zmieniane.

Aplikacje użyte w teście USB 3.0 vs USB 2.0

 

HD Tune Pro

 1. Uruchamiamy program i wybieramy zakładkę "benchmark"
 2. Z listy napędów nad zakładkami wybieramy dysk, który mamy przetestować.
 3. W prawym górnym rogu zakładki wybieramy rodzaj testu: Odczyt bądź Zapis a następnie uruchamiamy go przyciskiem "Start"
  Uwaga. Test zapisu można przeprowadzić tylko w zarejestrowanej wersji programu. Wymaga on usunięcia wszystkich partycji z testowanego dysku.
 4. Wyniki odczytujemy w lewym dolnym rogu zakładki "benchmark"

Interesują nas następujące podawane parametry: Prędkość odczytu: minimalna, maksymalna oraz średnia (Transfer Rate: Minimum, Maximum. Average). Wynik wyrażany w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej. Czas dostępu (Access Time). Wynik wyrażany w milisekundach, im mniej tym lepiej. Przepustowość interfejsu (Burst Rate) Wynik wyrażany w  megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej. Obciążenie procesora (CPU Usage). Wynik wyrażany w procentach, im mniej tym lepiej.

Sisoft Sandra

 1. W sekcji "Storage Devices" wybieramy i uruchamiamy test "File Systems"
 2. W górnej części okienka z listy wybieramy testowany przez nas dysk
 3. Uruchamiamy program, a następnie klikamy zakładkę "Benchmarks" co rozpocznie test
 4. Po zakończeniu testu, klikamy zakładkę "Combined Results" i odczytujemy parametry oznaczone jako "Current Drive"
 5. Przewijamy dolną część okienka do sekcji "Detailed Benchmark Results" gdzie odczytujemy wyniki cząstkowe

Interesują nas następujące wyniki : Odczyt buforowany (Buffered Read), Odczyt sekwencyjny (Sequential Read), Odczyt losowy (Random Read), Zapis buforowany (Buffered Write), Zapis sekwencyjny (Sequential Write), Zapis losowy (Random Write). Wszystkie wyrażane w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej. Dodatkowo interesuje nas czas dostępu (Access Time) wyrażany w milisekundach, im mniej tym lepiej.

ATTO disk Benchmark

 1. Uruchamiamy program, a następnie w oknie głównym wybieramy literkę "Drive" testowanego dysku.
 2. Nie zmieniamy pozostałych parametrów, a test uruchamiamy przy pomocy przycisku "Start".
 3. Po zakończeniu testów w dolnej części okna w tabelce "Test Results" odczytujemy wyniki testów odczytu "Read" i Zapisu "Write" dla poszczególnych rozmiarów bloków.

Uzyskane wyniki podawane są osobno dla odczytu i zapisu dla danej wielkości bloku. Wszystkie wyrażane są w megabajtach na sekundę, im więcej tym lepiej.

PC Mark Vantage


 1. Uruchamiamy program, a następnie w oknie głównym klikamy "Select Suites"
 2. Odznaczamy wszystkie ptaszki przy wszystkich testach poza "HDD Suite" a następnie klikamy "Ok"
 3. Klikamy przycisk "Change Settings", a następnie w  dolnej części okna w polu "HDD Suite Target" wybieramy literkę testowanego dysku.
 4. Nie zmieniamy żadnych innych ustawień po czym zatwierdzamy wybór przyciskiem "Ok"
 5. Uruchamiamy test przyciskiem "Run benchmark"
 6. Po zakończeniu testów w otwartym oknie klikamy „Submit Results”
 7. Program otworzy stronę Internetową na której klikamy odnośnik "View more"
 8. Przewijamy otwartą stronę na dół aby odczytać wyniki HDD Test Suite

Interesują nas wszystkie wyniki cząstkowe podane przez program: Adding music, Application loading, HDD - gaming, HDD - importing pictures, HDD - video editing, HDD - Widows Vista startup, Windows Defender, Windows Media a także wynik ogólny. Testy cząstkowe podają wyniki w MB/s, im więcej tym lepiej. Wynik ogólny to punktacja programu, także im więcej tym lepiej.

Crystal Disk Mark

 1. Uruchamiamy program.
 2. Nie zmieniamy parametrów testu, z listy po lewej wybieramy testowany dysk.
 3. Uruchamiamy komplet testów przyciskiem "All" w lewym górnym rogu okna programu.
 4. Po zakończeniu testów odczytujemy wyniki

Program podaje wyniki testu sekwencyjnego "Seq" odczytu i zapisu danych; odczytu i zapisu danych w blokach 512kB "512K" oraz odczytu i  zapisu danych w blokach 4kB "4K". Wyniki podane są osobno dla odczytu "Read" i zapisu "Write" w MB/s, im więcej tym lepiej.