HDD

Pobór mocy i temperatury

przeczytasz w 2 min.

Dodatkowym testem jaki wykonaliśmy był ogólny pobór mocy serwera Synology z podłączonymi dwoma dyskami WD Red oraz dla porównania z dyskami Seagate. Dyski zostały połączone w macierz RAID 1 a następnie symulowaliśmy obciążenie obydwu jednostek i dokonaliśmy pomiaru poboru mocy. Test dla dysków WD i Seagate odbywał się w takich samych warunkach, z wykorzystaniem takich samych danych testowych, a także przy włączeniu tych samych usług i takiej samej konfiguracji. W przypadku dysków WD moc przy odczycie/zapisie to wynik 19 W, serwer bezczynny 16 W, zaś w trybie hibernacji serwer zużywał zaledwie 8 W. Dla zestawu złożonego z dysków Seagate pomiar wynosił odpowiednio 30, 21 oraz 9 W. Różnice w poborze mocy widać również w parametrach deklarowanych przez producenta - WD Red w trybie odczyt/zapis pobiera 4,5 W zaś w trybie spoczynku 3,3 W. Z kolei Seagate odpowiednio 10,7 oraz 7,7 W.

WD Red

Niski pobór mocy dysków twardych WD Red, a także inteligenty dobór prędkości obrotowej, powinny przełożyć się także na ilość generowanego ciepła przez dyski twarde. Choć jednostki WD według zapewnień producenta mogą pracować w środowisku do aż do 70 st. C to im niższa temperatura, tym dłuższa żywotność jednostek. Test przeprowadziliśmy w środowisku, w którym domyślne mają pracować dyski czyli w serwerze NAS w warunkach biurowych. Serwer NAS Synology DS213+ z utworzoną macierzą RAID 1 i dwoma dyskami WD Red, serwer uruchomiony po 12 godz. bezczynności. Do testu przygotowaliśmy 2 TB plików (po 1 GB każdy) oraz 140 GB plików po 5 MB każdy. Rozpoczęliśmy jednoczesne kopiowanie plików na serwer a także z serwera przy użyciu protokołu SMB. Kopiowanie zakończyliśmy po 6 godzinach, a następnie dokonaliśmy pomiaru temperatury dysku przy pomocy kamery termowizyjnej Flir E50. Dokładnie taką samą procedurę wykonaliśmy dla porównania na dyskach Seagate. Wstępny odczyt informacji z interfejsu DSM 4.2 z serwera Synology informował nas, że temperatury dysków w końcowej fazie kopiowania wynoszą odpowiednio:

  • Dyski WD Red - 31 oraz 32 st. C
  • Dyski Seagate Constellation ES.2 - 38 oraz 41 st. C.

Natomiast rozkład temperatur na powierzchni dysków prezentują poniższe raporty z aplikacji Flir Tools. Raporty wykonane na podstawie zdjęć wykonanych natychmiast po wyłączeniu serwera NAS i wyjęciu dysków. Zarówno maksymalna temperatura układu elektronicznego jaki temperatura powierzchni dysków WD jest kilka stopni niższa niż dysków Seagate. Najniższe oraz najwyższe temperatury badanej powierzchni zaznaczone są niebieskim oraz czerwonym markerem.

Rozkład temperatury na dysku WD - elektronika

Czas obciążenia dysków 360 minut
Temperatura max.32,4° C
Temperatura min.24,3° C
Średnia 29,3° C
Temperatura zewnętrzna 22° C

Rozkład temperatury na dysku WD - wierzch

Czas obciążenia dysków 360 minut
Temperatura max.31,8° C
Temperatura min.25,2° C
Średnia 28,3° C
Temperatura zewnętrzna 22° C

Rozkład temperatury na dysku Seagate - elektronika

Czas obciążenia dysków 360 minut
Temperatura max.38,1° C
Temperatura min.25,2° C
Średnia 33,4° C
Temperatura zewnętrzna 22° C

Rozkład temperatury na dysk Seagate - wierzch

Czas obciążenia dysków 360 minut
Temperatura max.36,4° C
Temperatura min.25,3° C
Średnia 30,6° C
Temperatura zewnętrzna 22° C

To co było także zauważalne przy teście to znacznie cichsza praca dysków WD Red w porównaniu z dyskami Seagate. Oczywiście słychać jest pracujące głowice zapisujące dane. Widać tu także wpływ technologii 3D Active Balance Plus - dyski WD Red niemal w ogóle nie przenosiły wibracji, które odczuwalne były w dyskach Seagate.