Praca z aplikacjami Modern UI w Windows 8
Systemy operacyjne

Praca z aplikacjami Modern UI w Windows 8

przeczytasz w 2 min.

Kilka wskazówek jak sprawnie obsługiwać aplikacje i okienka w interfejsie Modern UI Windows 8, przy użyciu myszki i klawiatury oraz ekranu dotykowego.

Podstawową zmianą wprowadzoną w interfejsie Modern UI jest rezygnacja z ramek otaczających okna poszczególnych aplikacji. Tak naprawdę twórcy nowego interfejsu niemal w ogóle zrezygnowali z okien przydzielanych poszczególnym aplikacjom. Domyślnie okno każdej aplikacji zajmuje cały ekran. W związku z tym brakuje stałych elementów interfejsu, z którymi zawsze mieliśmy do czynienia. Nie ma ani pasków menu, ani przycisków pozwalających na zmianę wielkości okna, jego ukrycie czy zamknięcie. Większość operacji na oknach wykonuje się gestami rąk na ekranie dotykowym lub za pomocą klawiszy.
Oczywiscie twórcy programów mogą je uzupełnić o dodatkowe elementy sterujące. Pracując z interfejsem Modern UI należy zapomnieć o większości znanych nam elementów, które były stałe dla każdego z programu.

Stałe elementy okien

Jedynym w miarę stałym elementem okien są paski kontekstowe aplikacji. Przy czym stałe jest tylko ich położenie, a nie zawartość. Są one zlokalizowane wzdłuż dolnej lub górnej krawędzi ekranu. Pojawiają się z chwilą kliknięcia prawym klawiszem myszy lub przesunięcia palcem po ekranie - od poziomej krawędzi do środka ekranu. W taki sam sposób możemy też ukryć pasek kontekstowy, jeżeli nie chcemy użyć zadnego z przycisków jaki jest na nim umieszczony.

W nowym interfejsie jedynym elementem wspólnym dla wszystkich okien są paski kontekstowe.

Poza lokalizacją i sposobem otwierania nie ma żadnego stałego elementu, który występowałby na każdym z pasków. Niektóre z aplikacji wyposażone są zresztą tylko w jeden pasek (dolny lub górny). Zestaw przycisków dostępnych w pasku kontekstowym jest wynikiem wyłącznie inwencji twórców programu z którego akurat korzystamy.
 

Dwie aplikacje obok siebie

Twórcy nowego interfejsu pozostawili możliwość równoczesnej pracy z dwiema aplikacjami widocznymi na ekranie.

Obsługa z myszką i klawiaturą
Należy przesunąć kursor w lewy górny róg ekranu, a następnie nieco w dół, wzdłuż krawędzi ekranu. Wówczas po lewej stronie ekranu pojawi się pasek z podglądem uruchomionych aplikacji, ale tylko tych, które działają z interfejsem Modern UI i ewentualnie z podglądem Pulpitu.
Teraz pozostaje kliknąć podgląd aplikacji, z którą chcemy dodatkowo pracować i nie zwalniając przycisku myszy przeciągnąć go w prawo, poza pasek wyboru. Pole podglądu będzie nadal wleczone za kursorem i możemy je ustawić z lewej lub z prawej strony ekranu.

Okno aplikacji, z którą pracowaliśmy do tej pory nieco się skurczy i po wybranej przez nas stronie ekranu pojawi się wolne pole. Po zwolnieniu klawisza myszy w polu tym pojawi się widok wybranej aplikacji. Możemy teraz pracować z dwiema aplikacjami jednocześnie.

Obsługa z ekranem dotykowym
Należy zacząć od przesunięcia palcem od lewej krawędzi ekranu w prawo po czym nie odrywając opuszki palca od ekranu należy palec cofnąć nieco w lewo. Spowoduje to pojawienie się paska z podglądem uruchomionych aplikacji.
Teraz operację kontynuujemy podobnie jak przy użyciu myszki. Należy dotknąć podglądu wybranej aplikacji po czym przesunąć w prawo i przytrzymać palec po lewej lub po prawej stronie ekranu. Gdy pojawi się wolne pole, w którym możemy umieścić wybraną aplikację wystarczy oderwać palec od ekranu.