Systemy operacyjne

Zmiana głównej aplikacji i szybkie przełączanie

przeczytasz w 1 min.

 

W przypadku gdy na ekranie umieszczone są dwie aplikacje, jedno z okien zawsze zajmuje około 3/4 szerokości ekranu. Możemy zmienić te proporcje na odwrotne przeciągając myszką lub palcem pasek rozdzielający okna aplikacji. Jeżeli pasek przeciągniemy aż do krawędzi ekranu to okno, które jest wypychane poza ekran po prostu zniknie a  pozostała aplikacja zajmie całą powierzchnię ekranu.

W każdej chwili możemy zmienić proporcje obszarów zajmowanych przez wyświetlone obok siebie aplikacje.

Szybkie przełączanie aplikacji

Korzystając z klawiatury możemy przełączać się między aplikacjami w tradycyjny sposób.

Obsługa z myszką i klawiaturą
Dużą zaletą systemu Windows jest możliwość szybkiego przełączania się między uruchomionymi aplikacjami, do czego wykorzystuje się kombinację klawiszy Alt+Tab. Jeżeli korzystamy z klawiatury to nawet przy pracy z  interfejsem Modern UI możemy skorzystać z tej kombinacji. Pozwala ona przy tym na przełączanie się między wszystkimi uruchomionymi aplikacjami, w tym między tymi, które korzystają z tradycyjnego interfejsu.

Korzystając z ekranu dotykowego najprościej będzie „wyciągać” palcem kolejne aplikacje z lewej krawędzi ekranu.

Obsługa z ekranem dotykowym
Najszybciej możemy się przełączyć między nimi przesuwając palec krótkim ruchem od lewej krawędzi ekranu w prawo. Spowoduje to ukrycie programu, który do tej pory używaliśmy i  uaktywnienie kolejnej, działającej aplikacji. Operację należy powtórzyć do momentu aż trafimy na właściwy program.
Jeżeli w tle działa większa liczba programów, lepiej jest skorzystać z opisanego wyżej paska wyboru aplikacji. Należy tylko pamiętać, że obejmuje on tylko aplikacje z  interfejsem Modern UI. Jeżeli chcemy przełączyć się na aplikację z  klasycznym interfejsem to należy w pierwszej kolejności uaktywnić Pulpit, co można zrobić za pomocą paska wyboru aplikacji lub za pośrednictwem menu Start. Następnie właściwą aplikację można wybrać wskazując ją na dolnym pasku, na którym widoczne są ikony działających programów.