Systemy operacyjne

Edycja plików w smartfonie

przeczytasz w 3 min.

Zarówno korzystając ze smartfona jak i z komputera przenośnego lub stacjonarnego możesz pracować z dokumentami zapisanymi w każdym z tych urządzeń lub z takimi, które są zapisane w chmurze internetowej. Jeżeli jednak w czasie pracy jesteś w samochodzie lub w pociągu to lepiej korzystać z danych zapisanych w posiadanym urządzeniu. Z chwilą utraty połączenia z siecią WiFi możesz mieć problemy z zapisem plików i może dojść do ich uszkodzenia. Lepiej więc pliki pobrać z chmury i zapisać w pamięci smartfona lub laptopa. Najlepiej pobrany plik zapisać w folderze Dokumenty, tak aby łatwo było go później odszukać. Pamiętaj też, że pracując w internetowych wersjach programów Word i Excel nie możesz zrezygnować z wprowadzonych zmian bowiem twórcy tych programów nie przewidzieli w nim funkcji Cofnij (Undo). Jeżeli trzeba poprawić większe partie tekstu to lepiej je skopiuj i dopiero gdy będziesz pewny, że wprowadzone zmiany są poprawne skasuj pierwotny tekstu.

Program Word, zarówno w wersji na smartfona, jak i dostępny w chmurze pozwala nie tylko tworzyć nowe pliki, ale też przeglądać i edytować dokumenty już istniejące. Wystarczy, że otworzysz właściwy folder i pukniesz plik tekstowy. Na ekranie zostanie wyświetlony podgląd jego zawartości. Możesz ją na razie tylko przeglądać ale nie edytować. W przypadku gdy zdecydujesz się na edycję pliku puknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie puknij w pasku kontekstowym ikonę polecenia Edytuj.

Do edycji tekstu musisz skorzystać z klawiatury, która pojawi się na ekranie smartfona. Zajmuje ona niestety sporo miejsca, ale dzięki temu łatwo jest trafić we właściwe przyciski. Najtrudniej przychodzi przy tym wpisywanie polskich znaków diakrytycznych. Na klawiaturze nie ma bowiem przycisku Alt. W jego miejsce wstawiono przycisk wyboru emotikonów. Jeżeli chcesz wpisać polskie znaki przytrzymaj przez chwilę przycisk odpowiadający takiemu znakowi (np. a dla ą, l dla ł, z dla ż itp.). Po krótkiej chwili pojawi się obok pasek z dodatkowymi znakami, spośród których wybierz właściwą literę.

Jeżeli chcesz skasować lub skopiować większy fragment tekstu to puknij jedno ze słów, które wchodzi w jego skład. Zostanie ono zaznaczone, a na jego końcach pojawią się uchwyty umożliwiające zmianę granic zaznaczonego obszaru. Jeżeli chcesz zwiększyć obszar zaznaczenia to przeciągnij palcem te uchwyty do właściwych miejsc w tekście. Zaznaczony tekst możesz następnie nadpisać, skasować albo skopiować. Możliwa jest też zmiana wyglądu tekstu.

Zaznaczony tekst możesz skasować pukając przycisk ze strzałką, w której widać znak X. Jeżeli chcesz skopiować zaznaczony fragment tekstu to puknij ikonę kopiowania, która ulokowana jest ponad zaznaczonym obszarem lub pod nim. Przesuń następnie kursor w miejsce gdzie ma być wstawiony skopiowany tekst i puknij ikonę wklejania, która widoczna jest na pasku ponad klawiaturą.

Po zaznaczeniu jakiegoś fragmentu tekstu możesz zmienić jego wygląd. Puknij w pasku kontekstowym przycisk „format” (umieszczony z prawej strony paska, z ikoną przypominającą malarski pędzel). Pojawi się wówczas nowe okno z elementami pozwalającymi na pogrubienie, pochylenie, podkreślenie lub przekreślenie tekstu. Możesz też zwiększyć rozmiar czcionki albo ją zmniejszyć, a także zmienić kolor tła lub napisu.

Jeżeli chcesz szybko przejść do dalszych fragmentów tekstu to puknij pierwszy z przycisków, które umieszczone są w pasku kontekstowym aplikacji. Program wyświetli wówczas pierwsze wyrazy kolejnych akapitów. Jeżeli nie widać wśród nich właściwego fragmentu tekstu to możesz listę konspektu przewinąć w dół lub w górę. Jeżeli zobaczysz właściwy fragment to puknij w niego palcem, a program pozwoli na edycję tekstu od wybranego miejsca.

Edytor tekstu pozwala na dołączanie w dowolnych miejscach własnych komentarzy do tekstu. Wystarczy, że ustawisz kursor we właściwym miejscu i pukniesz w menu kontekstowym przycisk „komentarz”. Ponad klawiaturą pojawi się pole tekstowym, w którym możesz wpisać swoje uwagi. Następnie puknij palcem pole edycji tekstu, a program doda komentarz do tekstu i zaznaczy to miejsce podświetleniem. Jeżeli pukniesz w takie miejsce palcem to pojawi się okno z dołączonym komentarzem. Dodatkowe przyciski ze strzałkami, jakie pojawią się w pasku kontekstowym pozwalają na przechodzenie do kolejnych lub do wcześniejszych komentarzy.

Z uwagi na niewielkie rozmiary okna, w którym widać edytowany tekst bardzo ważna jest możliwość wyszukiwania wybranych słów lub ciągów znaków. Wystarczy, że pukniesz w pasku kontekstowym przycisk „znajdź”. Ponad klawiaturą pojawi się pole, w którym wpisz szukaną frazę, po czym puknij przycisk Enter. Program odszuka najbliższy ciąg znaków, jaki odpowiada wpisanej frazie i przewinie do niego zawartość ekranu.

Gdy zakończysz edycję pliku powinieneś go zapisać. W tym celu rozwiń menu kontekstowe i kliknij polecenie „zapisz” lub „zapisz jako”. Możesz też użyć przycisku „udostępnij”. Program poprosi wówczas o zapisanie pliku, a następnie wyświetli okno pozwalające na jego wysyłkę przez Bluetooth lub wskazanie konta, z użyciem którego ma być wysłany plik. Gdy wybierzesz właściwe konto to będziesz jeszcze musiał podać adres mailowy, na który zostanie wysłany plik oraz temat wysyłanego maila.

Jeżeli wybierzesz polecenie „zapisz jako” to program wyświetli okno, w którym możesz zmienić nazwę pliku. Możesz w tym oknie wybrać też miejsce, w którym ma być zapisany plik. Może to być „telefon” lub „SkyDrive:. W przypadku gdy wybierzesz pierwszą opcję to plik zostanie zapisany w pamięci telefonu. Ni e będziesz mógł go wtedy przesłać do chmury, chyba, że znowu wczytasz go do programu Word i wybierzesz polecenie zapisu pliku. Jeżeli chcesz plik umieścić w chmurze musisz wybrać opcję „SkyDrive”. Plik zostanie wówczas przesłany przez sieć WiFi i będzie można otworzyć go na innym komputerze.