• benchmark.pl
 • Strefy
 • Czym jest zdolność kredytowa i dlaczego jest ważna przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny?
Strefy

Czym jest zdolność kredytowa i dlaczego jest ważna przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny?

artykuł sponsorowany, przeczytasz w 7 min.

Decyzja o budowie lub kupnie nowego bądź mieszkania to dla wielu z nas jedna z najważniejszych decyzji w życiu.

Płatna współpraca z Whitepress

Z jednej strony spełniamy swoje marzenie, z drugiej natomiast decydujemy się na dużą odpowiedzialność, jaką jest zobowiązanie finansowe spłacane latami. By jednak uzyskać zgodę na wypłatę kredytu hipotecznego, niezbędna jest akceptacja banku, a ta wydawana jest w oparciu o naszą zdolność kredytową. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa i dlaczego jest ona tak istotna podczas analizy kredytowej?

Zdolność kredytowa - podstawowe informacje

Zdolność kredytowa to bez wątpienia najważniejszy element, który jest brany pod uwagę podczas analizowania naszego wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego. Zgodnie z teorią, zdolność kredytowa określa naszą możliwość do obsługi kredytu w danym banku, uwzględniając naszą sytuację życiową, zawodową oraz finansową.

Każdy bank, który oferuje kredyt hipoteczny, czy nawet kredyt gotówkowy chce upewnić się, że po pożyczeniu pieniędzy my, jako kredytobiorcy faktycznie będziemy w stanie takie zobowiązanie spłacić w terminie. Możemy więc traktować zdolność kredytową i jej wpływ na udzielenie finansowania jako zabezpieczenie banku, który przed powierzeniem nam swoich środków upewnia się, że nic na ten moment nie stoi na przeszkodzie, do bezproblemowej spłaty kredytu.

Choć zdolność kredytowa ukazuje nam informację, jaka maksymalna kwota kredytu może być udzielona w danym banku, to jednak pojęcie to zyskuje na znaczeniu, gdy wniosek dotyczy dużych kwot finansowania, jakimi dla przykładu są kredyty hipoteczne. Z pewnością każdy z nas jest świadomy tego, z jaką łatwością w dzisiejszych czasach możemy uzyskać mały kredyt w wysokości 5 tysięcy złotych. Tak naprawdę wszystko załatwimy przez internet, a pieniądze są na naszym koncie jeszcze tego samego dnia. W przypadku kredytu hipotecznego, który nierzadko opiewa na kwotę kilkuset tysięcy złotych, analiza kredytowa może wydłużyć się nawet do 21 dni. Jest to spowodowane potrzebą dogłębnego sprawdzenia kredytobiorcy pod kątem zdolności kredytowej.

Do czego jest nam potrzebna zdolność kredytowa?

Już wcześniej wspomniane było, że zdolność kredytowa jest nam potrzebna do uzyskania kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego. Czy to jednak jedyne sytuacje, w których analizuje się naszą zdolność kredytową? Co z osobami, które nigdy nie miały okazji korzystać z usług kredytowych i nie mają takiego zamiaru w przyszłości?

Musimy pamiętać, że zdolność kredytowa jest również analizowana przy innych, nie tak znowu oczywistych produktach kredytowych. Przykładem może być zakup ratalny w sklepie ze sprzętem. Nowy telewizor na raty 0%? A może sprzęt AGD do kuchni wzięty na kilka rat? W każdym z tych przypadków bank, za pośrednictwem sklepu udziela nam kredytu, a na decyzje o jego przyznaniu wpływa nic innego, jak właśnie zdolność kredytowa klienta.

Karty kredytowe, linie kredytowe w koncie, kredyty hipoteczne dostępne pod adresem https://www.citibank.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny/, a nawet leasing - w każdym z tych produktów nasza zdolność w większym lub mniejszym stopniu może zaważyć na ostatecznej decyzji o udzielenie zewnętrznego finansowania.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Jeśli wiemy już, czym jest zdolność kredytowa, zdajemy sobie sprawę z tego, że im wyższa ona jest, tym łatwiej będzie nam uzyskać wysoką kwotę kredytu, co może być kluczowe w przypadku planów o zakupie mieszkania bądź domu. Czy możemy zatem w błyskawiczny sposób zwiększyć zdolność do odpowiedniego poziomu? Niestety nie jest to takie proste. Dlaczego? Ze względu na szereg czynników, które składają się na sumaryczną zdolność do obsługi zobowiązania kredytowego.

Każdy bank prowadzi proces analizy kredytowej w oparciu o swój własny, autorski, zaawansowany model uwzględniający dziesiątki pojedynczych, pozornie niezwiązanych ze sobą danych, które sumarycznie składają się na pełny obraz potencjalnego kredytobiorcy. Obraz ten modeluje jego sytuację finansową i w syntetyczny, obiektywny sposób stwierdza, czy dany klient może uzyskać kredyt o wnioskowanej wysokości. W dobie nowoczesnych technologii, systemów informatycznych i wszechobecnej analizy danych wspieranej przez technologię sztucznej inteligencji, ingerencja analityka, jako pracownika banku jest ograniczona do niezbędnego minimum. W praktyce to właśnie system analizy kredytowej analizuje wszelkie dane i wydaje decyzje o przyznaniu kredytu lub odrzuceniu wniosku. Dlatego też warto zapoznać się z tymi czynnikami, które budują naszą zdolność kredytową. Ta wiedza zwróci uwagę na istotne kwestie i być może przyczyni się do zwiększenia naszego potencjału kredytowego w przyszłości. Z czego więc składa się zdolność kredytowa?

Rola scoringu kredytowego w zdolności kredytowej

Scoring, nazywany też przez różne instytucje analizą jakościową kredytobiorcy to jeden z istotnych czynników wpływających na naszą zdolność kredytową. Scoring wyliczany jest na podstawie takich danych, jak:

 •  wiek kredytobiorcy,
 •  stan cywilny,
 •  wykształcenie kredytobiorcy,
 •  własność mieszkaniowa.

Skąd bank jest w stanie uzyskać takie informacje? Oczywiście z wniosku kredytowego, w którym podajemy powyższe dane. Te informacje pozwalają zweryfikować naszą wiarygodność według kryteriów, jakimi każdy bank kieruje się przy analizowaniu wniosku kredytowego. I jeśli stan cywilny, nasze wykształcenie czy własność mieszkaniowa nie stanowią kluczowych elementów analizy kredytowej i nie wpływają znacznie na zdolność, tak wiek może stanowić fundament, na podstawie którego bank może uznać naszą zdolność kredytową za zbyt niską w stosunku do wnioskowanej kwoty kredytu. Dlaczego?

Ze względu na fakt, że wiek w dużym stopniu ogranicza możliwość wyboru długiego okresu kredytowania, co szczególnie odczują osoby po 60 roku życia. Bardzo często banki zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli ostatnia rata kredytu miałaby być spłacona po ukończeniu 75, a w niektórych przypadkach 70 roku życia. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy osoba wiekowa stara się o kredyt hipoteczny na kilkadziesiąt lat. W takim przypadku kredyt może być udzielony jedynie na okres, który skończy się wraz z osiągnięciem granicznego wieku, a w tym wariancie kwota miesięcznej raty może być nie do udźwignięcia.

Zatrudnienie i dochody

Zdolność kredytowa bazuje przede wszystkim na naszych dochodach - środkach, z których będziemy w stanie regulować miesięczne zobowiązanie z tytułu raty kredytu. Dlatego przy obliczaniu naszej zdolności informacja o zatrudnieniu i osiąganych dochodach jest kluczowa.

Banki do obliczania zdolności kredytowej biorą powtarzalne dochody, które osiągamy z tytułu pracy, emerytury, renty czy zarobków osiąganych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W wyliczaniu zdolności liczy się przede wszystkim dochód netto - wartość, która wpływa nam na konto po odliczeniu wszelkich składek i podatków. W tym obszarze zasada jest prosta - im więcej zarabiamy, tym większe miesięczne zobowiązanie będziemy w stanie regulować, a tym samym większą zdolność kredytową posiadamy.

Oprócz wysokości dochodu, banki w ocenie zdolności kredytowej biorą również pod uwagę źródło dochodu oraz okres uzyskiwania dochodów. Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa jest najwyższa w momencie, gdy kredytobiorca przedstawia dochody z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony.

To najbardziej stabilna forma zatrudnienia, która jest powszechnie akceptowana przez banki i zapewnia wysoką zdolność kredytową już w momencie, gdy pracownik osiąga z takiej umowy dochody minimum 3 miesiące.

Jeśli jednak klient jako źródło dochodu przedstawia umowę terminową, umowę cywilnoprawną lub kontrakt menedżerski, zdecydowana większość banków wymaga przynajmniej 12-miesięcznego stażu potwierdzonego 12-miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia.

Zobowiązania bieżące

Nasz scoring jakościowy jest na wysokim poziomie, a osiągane dochody z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony powinny wystarczyć do uzyskania naprawdę wysokiej zdolności kredytowej? Sprawa nie jest aż tak prosta. W obliczaniu finalnej zdolności bierze się pod uwagę również inne elementy - w tym zobowiązania bieżące.

Każdy bank, obliczając zdolność kredytową, uwzględnia pewien udział w dochodach miesięcznych, który musi pozostać wolny od zobowiązań - są to pieniądze, które kredytobiorca potrzebuje do życia. Dlatego też dane o zobowiązaniach bieżących, w skład których wchodzą:

 • bieżące pożyczki, kredyty i inne obsługiwane produkty kredytowe,
 • wydatki związane z utrzymaniem rodziny i domu,
 • inne zobowiązania niebankowe (renta wypłacana osobie trzeciej w wyniku spowodowania nieszczęśliwego wypadku, alimenty),

znacznie obniżają naszą zdolność kredytową i ograniczają możliwość wykorzystania pełni potencjału naszego wysokiego wynagrodzenia.

Historia kredytowa

Fakt posiadania zobowiązań kredytowych, zarówno tych jeszcze spłacanych, jak i niespłaconych wcale nie musi całkowicie przekreślić szansy na stworzenie solidnej zdolności kredytowej. Wręcz przeciwnie - może się okazać, że nasza nieskalana historia spłacania długów tylko uwiarygodni nas, jako rzetelnych kredytobiorców i zwiększy nasze szanse na uzyskanie kredytu.

Zdolność kredytowa uwzględnia także historię kredytową, która analizowana jest na podstawie wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Bank każdorazowo zagląda do rejestru w celu sprawdzenia, jak w przeszłości radziliśmy sobie z obsługą zobowiązań.

BIK udostępnia informacje aż do 5 lat wstecz, a zatem bank będzie miał pełen wgląd w repozytorium wszystkich kredytów, pożyczek, linii kredytowych i kart wraz ze szczegółowymi danymi o terminowości ich spłacania.

Jeśli w przeszłości mieliśmy problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, nasza zdolność może znacznie spaść i w efekcie decyzja o kredycie może być negatywna. Pamiętajmy również, że banki z podejrzliwością analizują wnioski osób, które nie posiadają żadnej historii kredytowej. Jeśli więc w przeszłości bez najmniejszych problemów spłacaliśmy swoje zobowiązania, historia kredytowa wpłynie pozytywnie na naszą zdolność kredytową.

Czy zdolność kredytowa to jedyny czynnik warunkujący uzyskanie kredytu?

Uzyskanie kredytu gotówkowego, hipotecznego, czy też każdego innego produktu kredytowego zależy w głównej mierze od zdolności kredytowej osoby wnioskującej. I choć jesteśmy w stanie pracować nad poprawą swojej zdolności, to jednak pewne czynniki niezależne od nas mogą wpłynąć na decyzję banku o udzieleniu finansowania.

Przede wszystkim mowa tu o wielkości kredytu, jego kosztach oraz okresie kredytowania. Wielkość kredytu i okres kredytowania to dwie zmienne, które są od siebie nieco zależne i wpływają na to, czy nasza zdolność kredytowa zdoła udźwignąć ciężar obsługi miesięcznej raty. Wyobraźmy sobie sytuacje, w której chcemy pożyczyć 10 tysięcy złotych.

W uproszczonym scenariuszu kwota ta, rozłożona na 3 lata zapewni nam miesięczną ratę w wysokości około 330 złotych. Jest to zobowiązanie, które będzie w stanie udźwignąć zdecydowana większość kredytobiorców, i do której wysoka zdolność nie jest wymagana. Jeśli jednak tę samą kwotę chcielibyśmy spłacić w 9 miesięcy, miesięczny koszt raty wzrośnie do około 1 160 złotych, co może być pewnym wyzwaniem. W obliczaniu zdolności kredytowej zawsze więc powinniśmy uwzględnić kwestie związane z wielkością kredytu i okresem kredytowania.

Jak samodzielnie obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik, który decyduje o udzieleniu kredytu w banku. Dlatego przed złożeniem wniosku warto we własnym zakresie sprawdzić, jaka potencjalna kwota kredytu jest dla nas osiągalna, biorąc pod uwagę wszelkie zmienne składające się na finalny wynik naszej zdolności.

Jak to zrobić? Na szczęście dzisiaj każdy z nas ma dostęp do wielu narzędzi, które w szybki i prosty sposób pokażą nam zdolność kredytową.

Przede wszystkim darmowe kalkulatory online, dostępne na stronach internetowych banków i innych instytucji finansowych. Jednym z najlepszych tego typu kalkulatorów jest zdecydowanie kalkulator BIK, który pozwoli nam w przybliżeniu sprawdzić, jak kształtuje się nasza zdolność.

Warto jednak pamiętać, że dane te powinny być przez nas traktowane z pewnym przymrużeniem oka. Jak wcześniej wspomniano, każdy bank stosuje własne, autorskie modele badania zdolności kredytowej i decyzja finalna banku może odbiegać od naszych oczekiwań, które zbudowaliśmy w oparciu o darmowy kalkulator zdolności kredytowej.

Przyznanie oraz wysokość kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Przyznanie oraz wysokość kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji – kredytu Mieszkaniowego i Pożyczki Hipotecznej dostępnej na stronie citibank.pl/dokumenty/. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta może powtarzać się w przyszłości. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów grupy Citigroup Inc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,07% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 400 000 zł, oprocentowanie zmienne 8.71%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 6.92% oraz marża 1.79%. Całkowity koszt kredytu 583 932 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 583 313 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 984 532 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 3 278 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 15.03.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym, zabezpieczonego hipoteką wynosi 8.79% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 480 000 zł, oprocentowanie stałe 8.45%. Całkowity koszt kredytu 675 298 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 674 679 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5 000 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 155 898 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 4 111 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 27.01.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość raty w okresie stałego oprocentowania może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego do wyliczeń wysokości oprocentowania zmiennego. Oprocentowanie zmienne niesie ze sobą ryzyko znacznego wzrostu stopy oprocentowania kredytu.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

Płatna współpraca z Whitepress

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 • avatar
  Marek1981
  0
  Dużo nieprzydatnej wiedzy. Zdolność to jedno ale czy rzeczywiście stać cide na kredyt to drugie. Nie ma nic o mechaniźmie i zmienności oprocentowania, spadku wartości waluty w czasie itd