Oprogramowanie

Nowoczesne systemy PLM w chmurze

przeczytasz w 3 min.

Korzyści wynikające ze stosowania oprogramowania PLM w chmurze

Teamcenter dostępny jest również w modelu chmurowym [źródło: Siemens PLM Software]

Przenoszenie do chmury aplikacji do zarządzania cyklem życia produktu i projektowania produktu z wielu powodów przebiegało bardzo ostrożnie. Jednak wraz ze wzrostem wyraźnych korzyści dla firm, takich jak elastyczność, skalowalność i przystępność cenowa, rośnie też przyjęcie tego rozwiązania.

autor: Eduard Marfà

Autor artykułu jest dyrektorem Teamcenter EMEA Marketing w firmie Siemens PLM Software; http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/

Mimo że oprogramowanie PLM doczekało się przez lata wielu usprawnień, ogólne ramy tych systemów nie uległy znacznym zmianom. Dopiero systemy PLM oparte na chmurze są przykładem takiej istotnej transformacji. Co więcej, wraz z rosnącą koniecznością współdzielenia danych między zespołami projektowymi a partnerami z wewnątrz i spoza organizacji, zwiększyło się zapotrzebowanie na rozwiązania PLM w modelu chmury. Wspomnianą tendencję możemy zauważyć w różnorodnych segmentach firmy, od inżynierii, przez operacje, wytwarzanie, zarządzanie jakością, zaopatrzenie, regulacje, aż po marketing.

Korzyści i obawy

Wiele firm dostrzega korzyści oferowane przez rozwiązania PLM w modelu chmury. Jednak niepewność co do skuteczności obecnych metod ochrony prywatności i zabezpieczania danych pozostaje jedną z największych barier przed szybszą penetracją rynku przez oparte na chmurze rozwiązania PLM. Mamy również do czynienia z utrzymującymi się obawami o dostępność i przewidywalność.

Mimo to cały czas obserwujemy rosnące przyjęcie modelu chmury, a kwestie bezpieczeństwa i uwierzytelnienia są dla większości dostawców priorytetowe. Pozwala to uspokoić wiele z tych obaw, a współczesne metody szyfrowania mogą zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dowodem na to jest chociażby fakt, że wiele jednostek rządowych oraz związanych z obronnością wdrożyło swoje systemy oprogramowania w modelu chmury.

Teamcenter na urządzeniu mobilnym. [źródło: Siemens PLM Software]

W zasadzie PLM podlega tym samym regułom co inne aplikacje migrujące do chmury. Jednak ponieważ te narzędzia projektowe wymagają dużych plików, złożonych wizualizacji 3D i niezwykle wysokiej responsywności, przeniesienie tych aplikacji i związanych z nimi danych do chmury dotychczas spotykało się ze znacznym oporem. Teraz, wszechobecność szybkich połączeń oraz sprawdzona responsywność dużych dostawców przeniosła tę technologię o poziom wyżej, sprawiając że PLM użytkowane w chmurze, w odczuciu klientów działa niemalże tak, jak gdyby korzystali z programu lokalnie.

Niektóre firmy obawiają się również, że przejście do chmury doprowadzi do uzależnienia się od jednego dostawcy. Niezależność można jednak zagwarantować poprzez wdrożenie PLM w chmurze w modelu Infrastruktura jako usługa (IaaS), zamiast Oprogramowanie jako usługa (SaaS).

Rozwiązania PLM w chmurze należy postrzegać jako narzędzie użyteczności firmowej. Zawsze dostępne, oferujące bezpieczny dostęp do danych, gdy tylko jest to potrzebne. Musi również oferować przewidywalny, stabilny poziom usługi, bez zakłóceń wynikających z przeciążenia łącza czy lokalizacji geograficznej.

Zalety systemu PLM w chmurze

Podobnie jak w przypadku innych opartych na chmurze systemów, i w tym wypadku, możliwe jest szybkie wdrożenie na dynamicznie skalowalnej infrastrukturze, którą  można dostosować do zmieniających się wymagań projektu. Ponadto dzięki temu modelowi działy IT mogą skupić się na zarządzaniu aplikacjami, zamiast poświęcać czas na zarządzanie infrastrukturą, podczas gdy wbudowana redundancja zapewnia ciągłość biznesową. Te dwa czynniki mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia kosztów, ponieważ przy wdrożeniach systemu w chmurze nie jest konieczny zakup i utrzymanie zasobów sprzętowych oraz nie są potrzebne dedykowane zakłady i personel je obsługujący.

Globalny zasięg certyfikowanych dostawców chmury umożliwia lepsze dotarcie aplikacji i usług przy mniejszych opóźnieniach. Dzięki wykorzystaniu wirtualizacji i łatwej alokacji zasobów w prosty sposób można wdrożyć nowe środowiska do testów wewnętrznych, rozwoju i szkoleń, które w zależności od potrzeb można rozwinąć lub zamknąć.

Zasadniczo, podobnie jak tradycyjne PLM, PLM w modelu chmury jest pomocnym narzędziem do zarządzania danymi produktu, ponieważ umożliwia firmom produkcyjnym konsolidację informacji związanych z rozwojem produktu, zwiększenie efektywności wprowadzania zmian i reagowania na wnioski oraz poprawienie komunikacji z dostawcami. Jednak te korzyści technologiczne to nieznaczna część potencjału, jaki niesie ze sobą wdrożenie systemu PLM w chmurze.

Współpraca w chmurze i innowacyjność

Prawidłowo wdrożony, system PLM w modelu chmury może znacznie podnieść poziom współpracy i innowacyjności w organizacji. Aby zmaksymalizować ich użyteczność, aktualne dane produktowe muszą być łatwo dostępne dla różnych linii biznesowych, zarówno dostawców, jak i klientów – szczególnie w organizacjach z branży nowych technologii, często korzystających z outsourcingu. Projektowanie i wytwarzanie wymaga zaangażowania wielu różnych działów, które muszą współpracować nad wprowadzaniem zmian i niezwykle szybko wysyłać dane produkcyjne, co sprawia, że bazujące na chmurze aplikacje są idealne do przesyłania danych w organizacjach działających na wielu odległych geograficznie rynkach.

Jako że chmura jest niezależna od lokalizacji, dostęp do systemu PLM w chmurze może uzyskać każdy, kto jest podłączony do Internetu. Ułatwia to zarządzanie złożonymi danymi produktowymi w szybko zmieniających się, geograficznie rozproszonych organizacjach, umożliwiając równoległą inżynierię na najwyższym poziomie.

Firmy, które przyjęły PLM w modelu chmury rewidują swoje tradycyjne podejście do innowacji i poszukują bardziej nastawionych na współpracę form rozwoju produktu. Dzięki PLM w chmurze użytkownicy z całej organizacji z łatwością mogą pozyskiwać wiedzę z poprzednich cykli rozwoju produktu, koordynować różne działania projektowe i analizować szeroki zakres parametrów, od czasu dostarczenia produktu na rynek aż po zestawienia materiałowe (BOM).

Chmura i mobilność

Systemy do projektowania i zarządzania cyklem życia produktu w modelu chmury stale potrzebują niezwykle wysokich zasobów. Ponieważ w chmurze możliwe jest przeniesienie tych zasobochłonnych operacji do „back-endu”, dostęp do aplikacji można uzyskać za pomocą urządzeń mobilnych.

Nie oznacza to, że inżynierowie będą tworzyli skomplikowane projekty na tabletach czy smartfonach. Niemniej jednak zdolność do wykonywania prostszych zadań, takich jak przeglądanie zmian, komunikacja z partnerami czy sprawdzanie wyników symulacji za pomocą urządzenia mobilnego prowadzi do zwiększonej współpracy i produktywności.

Teamcenter na urządzeniu mobilnym. [źródło: Siemens PLM Software]

Korzyści te podkreślają potencjał chmury do umożliwienia podejmowania mądrzejszych decyzji, które pomagają wytwórcom produkować lepsze produkty w bardziej efektywny, oparty na współpracy sposób. Innowacyjność produktu jest rdzeniem każdego przedsiębiorstwa, a producenci muszą zmierzyć się z większą konkurencją i szybszymi cyklami rozwojowymi niż kiedykolwiek wcześniej. Z drugiej strony zespoły projektantów i inżynierów są coraz bardziej geograficznie rozproszone, a firmy coraz częściej korzystają z outsourcingu.

W rezultacie współpraca jest coraz istotniejsza, ale przy tym coraz trudniejsza. To sprawia, że wdrożenia PLM w modelu chmury stają się tak ważne. Umożliwia bowiem każdemu bezpieczny dostęp do najbardziej aktualnych projektów z dowolnego miejsca – ułatwiając podejmowanie mądrzejszych decyzji – zwiększają współpracę między pracownikami z całej organizacji oraz z partnerami z zewnątrz, co przekłada się na wzrost innowacyjności i tworzenie lepszych produktów.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!