Karty graficzne

Ustawienia 3D: Zarządzanie ustawieniami 3D, SLI i PhysX

przeczytasz w 5 min.

To jest zakładka, którą najbardziej powinni być zainteresowani GRACZE. W tym miejscu zatrzymamy się nieco dłużej, ponieważ liczba dostępnych opcji jest ogromna. Zaczynając od samej góry - według zaprezentowanego obrazka (w zależności od wersji sterowników, kolejność funkcji i dostępnych opcji może się różnić):

Ustawienia programu: dostosowanie ustawień graficznych w zależności od włączanego programu. Ma większy priorytet nad ustawieniami globalnymi.

Zakładka Ustawienia globalne: ustawienia wykorzystywane we wszystkich aplikacjach, jeśli nie wybrano inaczej w „ustawieniach programu”.

 

Teraz pokrótce o każdej funkcji „Ustawień globalnych”.
* Funkcje kluczowe, które odgrywają największą rolę w jakości obrazu lub wydajności, oznaczyliśmy kolorem.

Filtrowanie anizotropowe: (Pod kontrolą aplikacji, Wyłącz, 2x, 4x, 8x, 16x) – Powoduje, że tekstury są wyraźniejsze, ostrzejsze, nawet, gdy patrzymy z daleka (albo szczególnie gdy patrzymy z daleka). Oczywiście, im ta wartość jest wyższa i im większa jest rozdzielczość ekranu, tym spadek wydajności FPS w grach 3D będzie większy. Warto jednak korzystać z tej funkcji, bo świetnie wpływa na jakość grafiki.

Filtrowanie tekstur – jakość: (Jakość, Wysoka jakość, Wydajność, Wysoka wydajność) – Opcja ta dotyczy dodatkowych wartości filtrowania anizotropowego dostarczanych ze sterownikami ForceWare.
W trybie Wydajność, oraz Wysoka wydajność, włączone są wszystkie optymalizacje wydajności, co odciska swe piętno na jakości grafiki, jednak zaoszczędzimy kilka fps. Analogicznie w drugą stronę – Jakość i Wysoka jakość pozwolą wygenerować jeszcze ładniejsze efekty, jednak wydajność spadnie. Zalecane ustawienie to Jakość, lub Wydajność. Są to takie tryby pośrednie.

Filtrowanie tekstur – optymalizacja anizotropowa próbki: (Wyłącz, Włącz) – Gdy opcja „Filtrowanie tekstur – jakość” jest ustawiona na wartość Wysoka jakość, te ustawienia nie będą brane pod uwagę. W przeciwnym wypadku, gdy ustawienie to włączymy, zostanie wykorzystana zoptymalizowana technika filtrowania tekstur, w czego efekcie jakość grafiki nieco spadnie na rzecz wyższej wydajności. Jeśli pozostawimy ją wyłączoną, nie zostanie użyta technika optymalizacji, co wiąże się z niższą wydajnością, ale lepszą jakością grafiki.

Filtrowanie tekstur – optymalizacja tróliniowa: (Wyłącz, Włącz) - Gdy opcja „Filtrowanie tekstur – jakość” jest ustawiona na wartość Wysoka jakość, te ustawienia nie będą brane pod uwagę. Włączenie tej funkcji pozwala osiągnąć wyższą wydajność przy minimalnie niższej jakości tekstur. Zalecane jest pozostawienie tej opcji w trybie włączonym, chyba, że potrzebujemy naprawdę wysokiej jakości grafiki, albo zaobserwujemy przekłamania w teksturach.

Limit rozszerzania: (Wyłącz, Włącz) – Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Określa granicę rozszerzania sterownika dla kompatybilności z aplikacją (Włączone), lub (Wyłączone) dla optymalnej wydajności. Nie powinno zmieniać się tej opcji, jeśli nie występują problemy z aplikacjami.

Maksymalna liczba wstępnie renderowanych klatek: (0-8) – Liczba klatek przetwarzanych przez CPU przed ich przesłaniem do GPU. Domyślnie ustawiona na wartość 3. Wyższe wartości powodują płynniejszą animację, ale opóźnioną reakcję tego, co się dzieje na ekranie na polecenia gracza. Niższa wartość pozwala to opóźnienie zmniejszyć.
Uwaga! Zmniejszenie wartości do 0 ma kolosalny wpływ na spadek wydajności. Zalecam pozostawienie wartości 3 w ustawieniach globalnych i ewentualną zmianę tej wartości w indywidualnych ustawieniach aplikacji. Warto pamiętać, że opcja ta działa tylko w grach opartych o DirectX, a nie o OpenGL.

Optymalizacja wątkowa: (Automatycznie, Wyłącz, Włącz) – Domyślna wartość, to „Automatycznie”. Kontroluje wykorzystanie wielowątkowości na platformach wielordzeniowych, lub z wsparciem Hyper-Threading’u. Stanowczo zalecam pozostawienie tej opcji w trybie automatycznym zezwalając sterownikowi decydować o przydzielaniu wątków. Jeśli gra nie wspiera wielowątkowości, możesz wyłączyć tą funkcję – gra wtedy powinna ruszyć.

Potrójne buforowanie: (Wyłącz, Włącz) – Domyślnie wyłączone. Gdy opcja ta jest włączona, wydajność wzrośnie, jeśli mamy włączoną synchronizację pionową (V-sync) w grach. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz włączyć V-sync w sterownikach ForceWare, włącz także potrójne buforowanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że potrójne buforowanie wymaga dużo pamięci video, w związku z tym, jeśli doświadczasz problemów z opóźnieniem reakcji na ruchy myszy, czy klawiatury, wyłącz tą funkcję. Potrójne buforowanie działa tylko w aplikacjach OpenGL.

Prawidłowe ujęcie tekstury: (Użyj tego urządzenia, Wyłącz, Użyj specyfikacji OpenGL) – Określa metodę, z jaką sterownik ForceWare umieści teksturę w aplikacji OpenGL. Zalecam ustawienie wartości „Użyj tego urządzenia”, dla optymalnej wydajności i jakości grafiki. Gdy jednak zauważysz opóźnienie klawiatury, lub myszki w grze, użyj ustawienia „Użyj specyfikacji OpenGL”. Jeśli nie przyniesie to skutku, pozostaw opcję wyłączoną.

Przyspieszenie wieloekranowe/różne procesory graficzne: (Tryb wieloekranowy, Tryb jednoekranowy, Tryb zgodności) – Nie należy mylić tej funkcji z SLI. Gdy dysponujesz tylko jednym monitorem, powinna być włączona opcja „Tryb jednoekranowy”. Gdy korzystasz z nVidia Clone, aktywny będzie domyślnie tryb nView Clone/Dzielony widok. Gdy używasz kilku monitorów w trybie nView Dualview z wykorzystaniem jednej, lub kilku kart graficznych, ustaw „Tryb wielkoekranowy”, lub „Tryb zgodności”, jeśli wystąpią problemy. Różnice między tymi dwoma trybami zauważymy tylko w aplikacjach OpenGL, w trybie DirectX nie ma znaczenia, którą wartość, z tych dwóch, wybierzemy.

Synchronizacja pionowa: (Użyj ustawień aplikacji 3D, Wymuś włączenie, Wymuś wyłączenie) – synchronizacja wyświetlania obrazu generowanego przez kartę graficzną z częstotliwością odświeżania monitora. Gdy V-sync jest wyłączone, w grach uzyskujemy więcej FPS, jednak zauważyć można „migotanie” obrazu. Zaleca się pozostawienie tej opcji na domyślnej wartości – Użyj ustawień aplikacji 3D.

Ujemna kompensacja poziomu szczegółów: (Zezwól, Zablokuj) – pod tą skomplikowaną polskojęzyczną nazwą kryje się po prostu kompresja tekstur;) Opcja ta powinna pozostać z domyślną wartością – Zezwól, co oferuje wyższą wydajność w grach, przy praktycznie zerowym spadku jakości grafiki.
Wygładzanie krawędzi – przezroczystość: (Wyłącz, Próbkowanie wielokrotne, Próbkowanie wysokiej jakości) – Zwiększa jakość obrazu, gdy występuje trawa, czy płot druciany – czyli właśnie tekstury przezroczyste. Gdy chcesz osiągnąć wyższą jakość grafiki przy włączonym AA, wybór Próbkowania wielokrotnego będzie odpowiednim wyborem. Jeśli jednak zdecydujesz się na wydajność, po prostu wyłącz tą funkcję. Próbkowanie wysokiej jakości oferuje najwyższą jakość AA przy dużym spadku wydajności.

Wygładzanie krawędzi – tryb: (Pod kontrolą aplikacji, Wyłącz, Popraw ustawienia aplikacji, Zastąp ustawienia aplikacji) – Decyduje o sposobie używania AntiAlasingu w aplikacjach 3D. W trybie Pod kontrolą aplikacji, gra, czy też program, mogą same dostosować stopień wygładzania krawędzi. Jeśli zależy nam na wydajności, możemy zdecydować się na opcję „Wyłącz”. Gdy dysponujemy kartą serii 8, lub wyżej, tryb „Popraw ustawienia aplikacji” także będzie dostępny. Poprawia on efekt wygładzania krawędzi kosztem wydajności. Polega to na nałożeniu na efekt wygładzania w grze AntiAliasingu ze sterownika, co powoduje generowanie nieząbkowanych krawędzi. Ostatecznie można wymusić wybrany stopień wygładzania za pomocą opcji „Zastąp ustawienia aplikacji”. Zalecam jednak pozostawienie wartości domyślnej – „Pod kontrolą aplikacji”.

Wygładzanie krawędzi – ustawienie: (zależne od karty graficznej) – Gdy ustawieniu „Wygładzanie krawędzi – tryb” przypisaliśmy wartość „Popraw ustawienia aplikacji”, lub „Zastąp ustawienia aplikacji”, to możemy zdefiniować stopień wygładzania krawędzi.

Wygładzanie krawędzi – korekcja gamma: (Włącz, Wyłącz) – Opcja ta jest dostępna tylko na kartach od modelu 7800 wzwyż. Jeżeli włączymy tą funkcję, kolory będą lepszej jakości małym kosztem wydajności. Zalecam pozostawienie wartości „Włącz”, jeśli nie zależy nam tylko na wydajności.

Wymuś mipmapy: (Brak, Dwuliniowy, Trójliniowy) – W grach, które nie obsługują mipmap, możemy je wymusić ustawiając tryb Dwuliniowy, lub Tróliniowy. Mimo wszystko opcja „Brak” jest zalecana, ponieważ nie powoduje żadnych anomalii w wyświetlaniu tekstur, czy też spadku wydajności. Oczywiście, jeśli chcemy spróbować uzyskać lepszą jakość tekstur, możemy włączyć tryb Dwuliniowy, który da bardzo dobre rezultaty. Odradzam tryb Trójliniowy, ponieważ powoduje dość duży spadek wydajności przy niewielkiej korzyści w jakości.

Zamknięcie środowiska: (Wyłącz, Włącz) – Powoduje efekt Blur, czyli rozmycia na krawędziach obiektów położonych w dali. Daje to wrażenie głębi terenu, wielkości otaczającego nas w grze świata. Opcja „Włącz” poprawia nieco jakość grafiki, dzieje się to jednak kosztem wydajności. Zalecam pozostawienie wartości „Wyłącz”, gdyż każda gra może wtedy dobrać indywidualne preferencje.

Zgłaszanie błędów: (Wyłącz, Włącz) – Przy ustawieniu „Wyłącz” błędy graficzne nie będą zgłaszane. W grach opartych o OpenGL przy wyłączeniu tej opcji zauważymy wzrost wydajności. Włączanie zaleca się tylko przy rozwiązywaniu problemów z aplikacjami.


Przebrnęliśmy przez wszystkie ustawienia graficzne, czas na Konfigurację trybu wielu kart graficznych i efektów PhysX.

Ustaw przyspieszanie efektów PhysX procesora graficznego: Jeżeli dysponujemy kartą graficzną od serii 8 wzwyż, należy opcję tą włączyć. Powoduje to przejęcie obliczeń fizyki przez GPU, co skutkuje zwiększeniem wydajności i odciążeniem CPU.

Wybierz konfigurację wielu kart graficznych: Gdy nasz komputer wyposażony jest w więcej niż jedną kartę graficzną, włączmy tą funkcję. Dzięki temu funkcja SLI będzie aktywna. Uwaga – opcja to powinna być włączona, nawet, gdy podłączymy słabszą kartę wyłącznie do obliczeń PhysX.

Wybierz główny monitor wielu kart graficznych: Posiadacze kilku monitorów mogą wybrać jeden, główny monitor, który jest wykorzystywany przez dłuższy czas i to na nim konfigurujemy ustawienia graficzne.