Audio

Krótki przegląd technologii dźwięku trójwymiarowego firmy Creative

przeczytasz w 3 min.

Firma Creative opracowała swój własny wszechstronny zestaw technologii obróbki dźwięku, aby zapewnić fascynujące odczucia zanurzenia podczas odsłuchu we wszystkich komputerowych zastosowaniach dźwiękowych. Aby różnego rodzaju treści dźwiękowe mogły wykorzystać owe technologie, konieczne są również odpowiednie interfejsy programów użytkowych (API) do odtwarzania dźwięku. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, firma Creative opracowała i czynnie wspiera kilka otwartych i własnych standardów dostarczania i redagowania trójwymiarowych treści dźwiękowych.

Krótki przegląd technologii dźwięku trójwymiarowego firmy Creative

Technologie obróbki dźwięku trójwymiarowego i dookólnego firmy Creative widać po prawej stronie ilustracji 1. Można je podzielić na trzy grupy:

 • Wzbogacanie dźwięku przestrzennego
  Własne technologie optymalizacji doznania odsłuchowego dla wszystkich dwukanałowych lub wielokanałowych formatów poprzez różne formaty odtwarzania (CMSS-3DHeadphone, CMSS-3DVirtual, CMSS-3DSurround).
 • Rendering interaktywnego dźwięku 3D
  Własne technologie uprzestrzenniania dźwięków w dowolnym miejscu przestrzeni trójwymiarowej, statycznych lub ruchomych, wraz z udoskonaleniami konstrukcji dźwięku i efektami środowiskowymi (CMSS-3DInteractive, pogłos EAX oraz silnik multi-efektów.).
 • Korekcja sygnału wyjściowego
  Kalibrator głośników oraz wielokanałowy korektor graficzny firmy Creative optymalizują odtwarzanie przestrzennej scenerii dźwiękowej zapewniając korekcję charakterystyki częstotliwościowej oraz wyrównywanie czasowe kanałów wyjściowych. Kalibrator głośników komunikuje się również z silnikiem renderingu CMSS-3Dinteractive, zapewniając "kalibrację kątową", która pozwala uniknąć zniekształceń sceny dźwiękowej, które bez nich miałyby miejsce w przypadku niestandardowego umiejscowienia głośników w pomieszczeniu odsłuchowym.

Więcej szczegółów na temat nowej generacji technologii wzbogacania dźwięku przestrzennego oraz interaktywnego dźwięku 3D firmy Creative znaleźć można w dalszej części prezentacji.

Standardy interaktywnego dźwięku 3D

Dźwiękowy interfejs programów użytkowych (API), to zbiór rozkazów, które program komputerowy może wykorzystywać do wyzwalania lub odtwarzania dźwięków oraz dodawania do nich efektów dźwiękowych. Platforma Windows firmy Microsoft zawiera interfejs API DirectSound do interaktywnych zastosowań dźwiękowych (jak np. gry), oraz interfejs API Wave do standardowego odtwarzania dźwięku. Interfejs ASIO firmy Steinberg to API alternatywne wobec Wave, zoptymalizowane dla potrzeb narzędzi programowych służących do tworzenia muzyki.

Firma Creative opracowuje lub prowadzi opracowanie szeregu nowych interfejsów API i formatów (zaznaczonych na czerwono po lewej stronie ilustracji 1), aby umożliwić międzyplatformowe stosowanie wielokanałowych gier lub treści dźwiękowych wykorzystujących w pełni dzisiejsze wielokanałowe systemy odtwarzania oraz technologie dźwięku 3D.

 • Międzyplatformowe interfejsy API do renderingu interaktywnego dźwięku 3D (OpenAL, GameCoda, EAX).
  Firma Creative jest jedną z głównych sił napędowych odpowiedzialnych za opracowanie interfejsu OpenAL, który udostępnia typowe funkcje dźwięku 3D w szerokim przedziale platform do gry (m.in. Windows, Mac, Linux oraz konsole do gier). GameCoda to własny interfejs API opracowany przez firmę Sensaura, zapewniający gładką integrację zaawansowanych efektów dźwiękowych wraz z narzędziami programowo-sprzętowymi, ułatwiający opracowywanie gier na platformy konsolowe (Xbox, PlayStation oraz GameCube). EAX to rozszerzenie API dla DirectSound, OpenAL oraz GameCODA, zapewniające zaawansowane efekty audio dźwiękowe wzbogacające realizm i konstrukcję dźwięku w interaktywnych zastosowaniach dźwiękowych.
 • Formaty kompozycji interaktywnego dźwięku 3D (SACT oraz 3DMIDI).
  Tworzenie muzyki wielokanałowej oraz pejzaży dźwiękowej wymaga zazwyczaj narzędzi studyjnych do rozpisywania parametrów miksu wielokanałowego, w tym parametrów uprzestrzennienia i obróbki efektów oddzielnie dla każdej ze ścieżek. Firma Creative opracowała technologie umożliwiające dostarczenie takiego rozpisanego na wiele kanałów miksu wprost do odbiorcy, bez potrzeby uprzedniego "zgrywania" do konkretnego formatu, np. 5.1 czy stereo dwukanałowego.

  • ISACT to skrót od Interactive Spatial Audio Composition Tool (Narzędzie do kompozycji interaktywnego dźwięku przestrzennego). Jest to interfejs API, format treści oraz narzędzie redakcyjne wysokiego poziomu do tworzenia oraz dostarczania wielokanałowej muzyki i ścieżek dźwiękowych. Format ISACT zawiera deskryptory wysokiego poziomu, umożliwiające autorowi nadawanie zmienności muzyce lub ścieżce dźwiękowej, aby brzmiały one inaczej przy każdym odtworzeniu, reagowały na oddziaływanie słuchacza albo sygnał zewnętrzny, lub grały bez końca nie powtarzając się - cały czas brzmiąc tak gładko, jak nagranie ciągłe.
  • 3DMIDI to rozszerzenie popularnego standardu MIDI służącego do sterowania programowymi i sprzętowymi syntezatorami muzycznymi. Format 3DMIDI - wprowadzony po raz pierwszy w X-Fi - umożliwia tworzenie i odtwarzanie muzyki wielokanałowej w formacie MIDI oraz remiksowanie starej 2-kanałowej treści MIDI dla potrzeb odtwarzania wielokanałowego.

Zarówno ISACT, jak i 3DMIDI, oferują "obojętny głośnikowo" format treści dla celu dostarczania do odbiorcy wielokanałowej muzyki i ścieżek dźwiękowych do gier. Umożliwiają one wierne odtwarzanie dźwięku przestrzennego na dowolnym systemie słuchawkowym lub głośnikowym, z możliwością interakcji ze strony użytkownika.