Audio

Technologie wzbogacania dźwięku przestrzennego CMSS-3D

przeczytasz w 2 min.

Technologie wzbogacania dźwięku przestrzennego CMSS-3D firmy Creative mają za zadanie stawić czoła dominującemu wyzwaniu dzisiejszych systemów rozrywki: dopasowaniu formatu treści nagrania do formatu odtwarzania wykorzystywanego przez słuchacza. W wielu typowych scenariuszach odtwarzania dźwięku, założenia czynione na etapie produkcyjnym nie znajdują odzwierciedlenia po stronie odtwarzającej: system odtwarzający oferuje zbyt mało albo zbyt wiele kanałów, lub też nie są one wykorzystywane w sposób preferowany przez producenta (co często ma miejsce, kiedy odtwarzanie odbywa się przez słuchawki). Format źródłowy może być dwukanałowy lub wielokanałowy, o próbkowaniu 96 albo 192 kHz (DVD-Audio), lub też pomniejszony objętościowo za pomocą percepcyjnych koderów dźwięku. MP3, WMA lub Dolby Digital).

Firma Creative opracowała trzy własne algorytmy przetwarzania sygnału CMSS-3D, aby wyjść naprzeciw kwestii odtwarzania przez słuchawki, odtwarzania przez głośniki dwukanałowe oraz odtwarzania przez głośniki wielokanałowe (patrz: ilustracja 2). Każdy z algorytmów CMSS-3D ma za zadanie optymalizować doznanie odsłuchowe dla każdego formatu źródłowego, nawet kiedy jednocześnie odtwarzane są różne formaty z kilku źródeł (co może mieć miejsce na komputerze).

Celem wzbogacania dźwięku przestrzennego jest udoskonalenie doznań słuchacza poprzez próbę dopasowania sygnału dźwiękowego do systemu odtwarzającego, przy jednoczesnym odtwarzaniu wybranego obrazu dźwiękowego w jak najwierniejszy sposób. Dokładnie rzecz biorąc algorytmy CMSS-3D firmy Creative mają za zadanie spełniać następujące wymagania:

  1. po włączeniu wzbogacania intencje autora lub producenta nagrania powinny być zachowane. Chodzi tu szczególnie o barwę dźwięku, lokalizację oraz wzajemnej równowagi różnych instrumentów lub zdarzeń dźwiękowych składających się na kompozycję nagrania.
  2. po włączeniu wzbogacania nieświadomy słuchacz nie powinien być w stanie odczuć żadnej zmiany jakości nagrania. W szczególności algorytm nie powinien wprowadzać żadnych zakłócających lub nienaturalnych artefaktów mogących przeszkadzać słuchaczowi.
  3. wyłączenie wzbogacania powinno powodować zauważalne pogorszenie właściwości przestrzennych obrazu dźwiękowego. Proces wzbogacania dźwięku przestrzennego nie powinien jedynie dawać innej wersji pierwotnego nagrania: powinien on dawać poprawę, którą słuchacz przyswoi jako preferowaną metodę wykorzystywaną przy odtwarzaniu muzyki lub ścieżek dźwiękowych filmów.

W kolejnych dwóch paragrafach niniejszego artykułu przeanalizujemy nowatorskie techniki przetwarzania sygnału dźwiękowego, które firma Creative opracowała wychodząc naprzeciw wszystkim trzem wyzwaniom jednocześnie, dzięki czemu X-FI oraz pakiet technologii CMSS-3D zapewnią bezkompromisowe doznania odsłuchowe w każdej konfiguracji słuchawek lub głośników, przy każdym formacie treści.