Routery

Wydajność i testy

przeczytasz w 2 min.

Port gigabitowy

Prawdopodobnie większość urządzeń korzystających z routera będzie się do niego łączyć bezprzewodowo, jednak niektóre z nich, np. NASy, z uwagi na ich charakterystykę, lepiej zestawiać przy pomocy kabla. Takie łącze powinno być pewne i wydajne. D-Link EXO AC 2600 dysponuje czteroportowym, gigabitowym switchem, które można wykorzystać w tym celu. Czy jednak nie będzie ono stanowiło, tzw. wąskiego gardła?  

W tym celu przeprowadzone zostały dwa testy. Pierwszy, syntetyczny, polegał na uruchomieniu programu iperf3 pomiędzy dwoma komputerami spiętymi przełącznikiem. 

Schemat logiczny połączenia 1Gb

Wydajność portu gigabitowego w D-Link DIR-882

Drugi test był bardziej realny i polegał na kopiowaniu 20 gigabajtowego dysku maszyny wirtualnej z komputera do wydajnego serwera NAS Synology DS916+ 8GB (z jego testem możecie zapoznać się tutaj)

Kopiowanie pliku pomiędzy komputerem, routerem D-Link DIR-882 i Synology DS916+

Jak widać w obydwu testach wydajność portów przełącznika oscylowała w granicach 110 MB/s co jest bardzo dobrym wynikiem.  

Wydajność sieci 2,4GHz 

Na osiedlu bloków wystarczy włączyć skaner sieci Wi-Fi, aby przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że częstotliwość 2,4 GHz wydaje się być najbardziej rozpowszechniona wśród zastosowań cywilnych. Co więcej, jej wykorzystanie nie ogranicza się tylko do sieci bezprzewodowych w standardach 802.11b, 802.11g oraz 802.11n, ale jest także używana przez „ […] nadajniki i odbiorniki standardu Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, radary meteorologiczne, radiową telewizję przemysłową oraz wiele innych. Efektem działania niektórych z tych urządzeń może być zagłuszanie sygnałów sieci Wi-Fi i ograniczenie zasięgu punktu dostępowego (ang. access point) […]”.  

Wymienione fakty, w połączeniu z naturalnymi przeszkodami stającymi na drodze propagacji fal radiowych, jak drzwi, czy ściany powodują, że zestawienie stabilnych i w pełni wydajnych linków opartych o tą sieć może graniczyć z cudem.  

Tłumienie wybranych elementów charakterystycznych dla środowiska wewnątrzbudynkowego w paśmie 2,4 GHz (źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi)
Nazwa elementuMateriałGrubość (cm)Tłumienie (dB)
Ściana wewnętrznacegeła107
Ściana zewnętrznacegła309
Ściana działowarigips i wełna szklana72
Stropbeton3011
Oknoszkło2 x szyba + 1 cm przerwy4,5
Drzwidrewno42,5

Jak widać, trudno byłoby dzisiaj znaleźć miejsce „nie skażone” opisywaną częstotliwością, a tym samym, pozwalające na w pełni obiektywne przetestowanie urządzeń nadawczo / odbiorczych pracujących w tym zakresie.

Przygotowujący niniejszy tekst nie dysponował taką możliwością, więc test routera D-Link EXO AC 2600 został przeprowadzony w mieszkaniu, znajdującym się w bloku. Jego schemat jest przedstawiony poniżej. Ścianki działowe zbudowane są z pojedynczej cegły o grubości około ~10cm.

Schemat mieszkania w którym przeprowadzane były testy

Do testu użyto bardzo wydajnej karty ASUS PCE-AC88, która wg producenta posiada deklarowane sumaryczne wartości transferów dla obu częstotliwości na poziomie ~3100 Mb/s i podobnie jak testowany router, ma możliwość pracy w kanałach 20, 40 i 80 MHz.

Schemat logiczny połączenia w teście sieci 2,4GHz

Z uwagi na zagęszczenie sieci 2,4GHz w ciągu kilku dni wykonano 5 pomiarów, które zostały zaprezentowane poniżej.

Miało to na celu „wstrzelenie” się w jak najlepsze warunki testowe, pozwalając na uniknięcie zafałszowania pomiaru wynikającego np. z interferencji częstotliwości. Pomiary wykonywano narzędziem iperf uruchamiając je poniższą komendą:
iperf3.exe -c adres_IP_serwera_iperf -t 1000 -W20M

Wykonane w ten sposób 1000 pomiarów następnie zwizualizowano w Excelu dodając linię trendu.

Pomiar 1

D-Link DIR-882 2,4GHz pomiar1

W ciągu 1000 sekund przetransferowano 10.7 GB ze średnią prędkością 92.3 Mbits/sec

Pomiar 2

D-Link DIR-882 2,4GHz pomiar 2

W ciągu 1000 sekund przetransferowano 26.9 GB ze średnią prędkością 231 Mbits/sec

Pomiar 3

D-Link DIR-882 2,4GHz pomiar 3

W ciągu 1000 sekund przetransferowano 26.1 GB ze średnią prędkością 224 Mbits/sec

Pomiar 4

D-Link DIR-882 2,4GHz pomiar 4

W ciągu 1000 sekund przetransferowano 23.6 GB ze średnią prędkością 203 Mbits/sec

Pomiar 5

D-Link DIR-882 2,4GHz pomiar 5

W ciągu 1000 sekund przetransferowano 25.9 GB ze średnią prędkością 223 Mbits/sec

Porównanie pomiarów w sieci 2,4 GHz

Jak widać powyżej, poza pierwszym pomiarem, wydajność sieci w paśmie 2,4 GHz przekraczała 200 Mb/s. Na wykresach 1 i 4 widać też jak dużym wahaniom podlegał tranfser danych w tych testach. 

Poniżej wykres na którym zostały odwzorowane wszystkie powyższe testy. 

Porównanie pomiarów w sieci 2,4 GHz

Zestawienie pomiarów w sieci 2,4GHz
Nr pomiaruŚrednia prędkość Mb/s
192,3
2231
3224
4203
5223
średnia arytmetyczna196,66

Warto zaznaczyć, że po odjęciu pierwszego, skrajnego w zakrsie prędkości testu (92,3), wynik średniej arytmetycznej z pozostałych pomiarów wzósłby ze 196,66 do 220,25 Mb/s

Wydajność sieci 5 GHz

Tutaj, podobnie jak przy częstotliwości 2,4GHz pomiaru dokonywano narzędziem iperf, które po wykonaniu 1000 pomiarów poinformowało o przepustowości 885 Mb/s. Przebieg testu został zwizualizowany poniżej. 

Test wydajności routera D-Link DIR-882 w sieci 5 GHz

Wydajność FTP

Wydajność transferu FTP mierzona była pomiędzy komputerem stacjonarnym i routerem DIR-822 do którego podłączony był dysk WD 1TB

Przesyłanie z komputera do dysku USB pliku zawierającego dysk maszyny wirtualnej o rozmiarze 20 GB odbywało się ze średnią prędkością 6,6 MB/s,

Pobieranie z dysku USB w/w pliku odbywało się z transferem 19,4 MB/s.

Niestety tutaj uzyskane wyniki pozostawiają troszkę do życzenia.