Kamerki internetowe

Funkcjonalność

przeczytasz w 1 min.

Ekran startowy aplikacji umożliwia podgląd podłączonej wcześniej kamery lub dodanie kolejnej. Poprzez przycisk w prawym górnym rogu dostaniemy się do sekcji zapisanych screenów i nagrań wideo. Dół ekranu oferuje trzy zakładki My Cameras, Public Cameras i About. Kamery publiczne przedstawiają obraz z kilku kamer podpisanych jakimiś runami (być może jest to azjatyckie pismo). Wśród nich była kamera zamontowana nad łóżeczkiem niemowlęcia. Pytanie czy było to celowe działanie producenta, czy też użytkowników nieświadomych, że ich kamera transmituje publiczny obraz do Internetu.

Podłączenie do posiadanej przez nas kamery udostępnia podgląd jej obrazu pod którym umiejscowiono bogaty panel sterowania urządzeniem.

Do dyspozycji mamy:

  • włączenie nasłuchu z możliwością transmisji audio do kamery,
  • wykonania zrzutu ekranu,
  • nagrania aktualnej transmisji wideo,
  • sterowania głowicą w dowolnym kierunku,
  • uruchomienia ścieżki poruszania głowicy w pionie lub poziomie lub przejścia do zdefiniowanego punktu obserwacji,
  • zarządzania oświetleniem IR (włączony / wyłączony / auto),
  • możliwość obrócenia obrazu w poziomie lub pionie,
  • zmiany jakości strumienia wideo,