Kamerki internetowe

Strona WWW

przeczytasz w 6 min.

Aby w pełni korzystać z możliwości udostępnianych przez stronę www, zachodzi konieczność doinstalowania dodatku producenta, o którym to wymogu jesteśmy informowani, gdy tylko próbujemy dostać się do kamery przez przeglądarkę.

Strona zarządzania kamerą podzielona została na 3 zakładki:

 • Na żywo,
 • Ustawienia,
 • Odtwarzanie.

Zakładka Na żywo

Pierwsza zakładka służy do poglądu na żywo obrazu transmitowanego przez kamerę. Znajdziemy w niej także podstawowe opcje dotyczące jakości strumienia video, sterowania głowicą PT, korekty graficznej obrazu, oświetleniem IR oraz m.in. dźwiękiem (nasłuch, lub transmisja dwukierunkowa). Będąc w trybie nasłuchu, kamera zbiera dźwięki silniczków sterujących głowicą, ale odbywa się to na znośnym poziomie.

Także tutaj umieszczona została opcja definiowania punktów obserwacji. Punktami obserwacji są ustawienia kamery wskazujące np. na drzwi, okno itp. Umieszczane są one na rozwijalnej liście z której można je następnie wybrać, aby kamera sama do nich przeszła.

W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski do wykonywania zrzutu ekranu oraz nagrywania bieżącej transmisji. Jest swego rodzaju przycisk "Paniki" dziwi więc, że nie został w szczególny sposób wyróżniony. Dla osób niewtajemniczonych należy wytłumaczyć, że przycisk "Paniki" w większych rejestratorach używany jest przez ochronę do nagrywania aktualnego obrazu, niezależnie od tego, czy w danym momencie mają ustawiony harmonogram do nagrywania obrazu, czy nie.

Zakładka Ustawienia

Kamera posiada bogaty zestaw ustawień możliwych do skonfigurowania. Poniżej przedstawię drzewko ustawień oraz opiszę ciekawsze z nich.

 • Kreator instalacji
  • Kreator instalacji
 • Status
  • Informacja o urządzeniu
  • Stan urządzenia
  • Status sesji
  • Log
 • Ustawienia podstawowe
  • Nazwa kamery
  • Czas kamery
   Można zdefiniować strefę czasową, synchronizację z serwerem NTP, format daty, format godziny oraz przesunięcie DST (czyli czas letni)
  • Konta użytkowników
  • Wiele kamer
   Dzięki tej opcji można dodać kolejne kamery (w sumie do dziewięciu), którymi będzie można sterować z poziomu zakładki Na żywo. Należy pamiętać, że skonfigurowanie harmonogramu nagrywania powoduje nagrywanie bieżącej kamery, a nie wszystkich, które dodaliśmy.

 • Sieć
  • Konfiguracja IP
   Umożliwia przydzielenie stałego adresu IP lub z serwera DHCP
  • Ustawienia bezprzewodowe
  • DDNS
  • UPnP
   Protokół UPnP wykorzystywany w przypadku konfigurowania dostępu do kamery z sieci WAN. Jeżeli router nie obsługuje UPnP zajdzie konieczność ręcznego przekierowania portów.
  • Port
   Zmiana domyślnego portu http i https nie jest tutaj wyłącznie elementem bezpieczeństwa. Jeżeli w sieci będzie kilka kamer, do których będziemy chcieli posiadać zdalny dostęp, zajdzie konieczność ustawienia dla każdej z nich osobnego portu, tak aby możliwe było jego przekierowanie do odpowiedniej kamery.
  • Ustawienia E-mail
   Skonfigurowanie zakładki E-mail pozwoli korzystać z powiadomień generowanych przez system alarmowy kamery. Jak widać w opcji Alarm, kamera może zostać ustawiona zarówno na detekcję ruchu, jak i dźwięku. Zdefiniować można do czterech adresatów powiadomień. Przy konfigurowaniu konta gmail warto pamiętać, aby w jego opcjach włączyć "Dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji". W przeciwnym razie, pomimo prawidłowego skonfigurowania ustawień SMTP, nie otrzymamy żadnych powiadomień.

 • Ustawienia FTP
  Opcja niezwykle ważna. Pomimo posiadania możliwości rejestrowania obrazu i dźwięku na karcie micro SD zamontowanej w kamerze, ze względów bezpieczeństwa, zdecydowanie zalecam użycie do tego celu serwera FTP (lub rejestratora IP) i to znajdującego się poza lokalizacją kamery. W przeciwnym przypadku możemy być pewni, że przy próbie sprawdzenia naszego kochanego nastolatka okaże się, że „jakimś cudem” karta jest sformatowana, lub uszkodzona …. Hmm… ;-)

Przy korzystaniu z FTP-a kamera zapisuje na nim obraz w formacie mkv o parametrach jak poniżej.

 • P2P

Opcja P2P odpowiada w przypadku opisywanego urządzenia za łączenie się z aplikacją na telefonie.

 • Video
  • Ustawienia wideo
   Strumień wideo można konfigurować spośród niżej dostępnych opcji:
    
   Typ strumieniaTryb HD
   Tryb równowagi
   Tryb gładkiej
   Zdefiniowany przez użytkownika
   Rozdzielczość720 P
   VGA (640*480)
   VGA (640*360)
   QVGA (320*240)
   QVGA (320*180)
   Bitrate4M
   2M
   1M
   512K
   256K
   200K
   128K
   100K
   Ilość klatek1 do 30
   Odst. Pomiędzy kl. klucz.10 do 100
   Zmienny bitrateTak
   Nie

   Przez typ strumienia należy rozumieć predefiniowane ustawienia rozdzielczości, bitrate, klatek na sekundę itd.
  • Wyświetlanie na ekranie
   Pod tą zakładką znajduje się możliwość ustawienia wyświetlania nazwy kamery i znacznika czasu na transmitowanym obrazie.
  • Strefy prywatności
   Dzięki strefom prywatności możemy zaznaczyć obszar kadru, który ma nie być nagrywany. Dzięki temu wyłączymy z monitoringu np. okna sąsiednich posesji monitorując resztę kadru. 


Definiowanie strefy prywatności


Kadr z kamery z zasłoniętą lewą częścią przez opcję Strefy prywatności

Kamera nie ma możliwości śledzenia obiektów (tzw. motion tracking), więc należy się liczyć z tym, że jeżeli przesuniemy głowicę PT, to strefa prywatności przesunie się razem z nią. Czyli odnosząc się do powyższego zrzutu ekranowego, może przestać zasłaniać okna w bloku naprzeciwko.

 • Ustawienia migawki

Migawka kojarzy mi się na ogół z tą w aparacie fotograficznym, więc chwilę mi zeszło zrozumienie, że tutaj chodzi screenshot lub zrzut. Okazało się, że ta opcja pozwala nam na ustawienie wykonywania obrazów z kamery (zamiast nagrywania wideo) do formatu JPEG. Jest to z pewnością duża oszczędność miejsca i sieci, wiec z pewnością znajdą się osoby, które tego typu rozwiązanie będą preferować zamiast trybu wideo, tym bardziej, że można ustawić jakość zrzutu, jego częstotliwość oraz kiedy ma być wykonywany w harmonogramie tygodniowym.

Na powyższej „migawce” z ekranu komputera widać skonfigurowaną omawianą opcję oraz moment przesyłania pliku na serwer FTP do podfolderu snap.

 • Harmonogram IR LED
 • Alarm
 • Detekcja ruchu,

Przedstawiana zakładka umożliwia zdefiniowanie czułości detekcji w jednym z pięciu poziomów (najniższy, niższy, niski, średni, wysoki), czas wzbudzenia w przedziale 5s do 15s oraz typ powiadamiania na wystąpienie zdarzenia. Tutaj możemy zdefiniować powiadamianie dzwonkiem (kamera korzysta wówczas z wbudowanego głośnika), powiadamianie w komputerze lub ustawić wysłanie wiadomości e-mail. Oczywiście dostępna jest także opcja nagrywania. Alarm ustawia się wg harmonogramu tygodniowego oraz definiuje obszar kadru, który ma podlegać monitorowaniu. Tak więc detekcję ruchu można ustawić na wejście do mieszkania, harmonogram na sobotę od 22 do niedzieli 6.00 i nie będzie „… ale ja wróciłem przed północą…” Kolejny punkt dla rodziców ;)

 • Alarm dźwiękowy
  Definiowanie alarmu dźwiękowego wygląda podobnie jak przy detekcji ruchu, z tym jedynie wyjątkiem, że nie ustawia się strefy detekcji.
 • Nagraj
  • Miejsce zapisu
   Do wyboru brak, karta SD i FTP.
   Z nieznanych przyczyn nie udało mi się ustawić zapisu na karcie SD. Za każdym razem otrzymywałem komunikat „Nie masz uprawnień do dostępu do ręcznej ścieżki nagrywania”.
  • Nagrania alarmowe
  • Nagrywanie alarmu lokalnego
  • Harmonogram nagrywania
   Definiowanie nagrywania wg tygodniowego harmonogramu z ustawieniem m.in. ilości klatek na sekundę oraz nagrywania lub nie, ścieżki audio.
  • SD Card Zarządzanie
   Opcja umożliwiająca nawiązanie połączenia FTP z kamerą w celu zarządzania zamontowaną kartą pamięci. Użytkownik i hasło jak do panelu www kamery.
 • PT
  • Szybkość PT
   Opcja odpowiadająca za prędkość sterowania głowicą kamery. Do wyboru dostępne są prędkości bardzo wolno, wolno, normalnie, szybko i bardzo szybko.
  • Ustawienia patrolowania
   Dzięki tej opcji kamera może monitorować obszar w zakresie przekraczającym rozmiar jej kadru. Na przykład może obracać głowicą od lewej do prawej i z powrotem, lub przechodząc pomiędzy zdefiniowanymi przez nas punktami.
  • Opcje startowe
   Ta opcja nie resetuje ustawień do startowych (fabrycznych) kamery, ale jest nie mniej ważna. Dzięki niej można zdefiniować gdzie głowica ma się znaleźć np. po zaniku napięcia. Możemy wyłączyć opcje startowe i wtedy po powrocie zasilania głowica będzie w miejscu, gdzie była przed jego zanikiem, lub też możemy zdefiniować dowolne inne miejsce.
 • Firewall
  • Filtrowanie IP
   Jeden z elementów zabezpieczenia urządzenia. Firewall można zdefiniować na dwa sposoby. Zezwolenie podanych adresów, lub ich blokada. Podać można do 8 rekordów IP.
 • System
  • Kopia i odtwarzanie
  • Aktualizacja systemu
   Aby zaktualizować oprogramowanie należy zarejestrować się na stronie producenta. Proces aktualizacji nie należy do najłatwiejszych i dla nieuważnych osób może skończyć się uszkodzeniem kamerki.
  • Instalacja plaster – czasami jednak jest dobrze jak tłumacz wie co tłumaczy. Tutaj chyba nie bardzo wiedział ;) Dla potomnych wyjaśnię, że chodzi o instalację łatek do oprogramowania.
  • Reset to ustawień fabrycznych
  • Restart

Jak widać ilość dostępnych ustawień w żaden sposób nie sugeruje, że mamy do czynienia ze sprzętem za niecałe 400 zł.

Zakładka Odtwarzanie

Odrębna zakładka została poświęcona odtwarzaniu. Umożliwia odtwarzanie nagrań z karty SD z podziałem na poszczególne dni.

Aplikacja desktopowa

Wersja desktopowa aplikacji udostępnia te same opcje, które znajdziemy w panelu zarządzania kamerą. Tutaj jednak, w przeciwieństwie do wersji webowej, podanie lokalnej ścieżki do nagrywania działa bez najmniejszych problemów.

Nagrywane są tam materiały wideo w formacie AVI o poniższych parametrach (można je oczywiście zmienić).