Systemy operacyjne

Jak ustawić oddzielne dzwonki dla kontaktów?

przeczytasz w 1 min.

Aby ustawić odrębne dzwonki dla każdej osoby zapisanej w książce kontaktowej musimy wykonać kilka prostych kroków. Procedura dla interfejsu może okazać się nieco inna – my przeprowadzamy ją na przykładzie nakładki HTC Sense. Po pierwsze wchodzimy w kontakty.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Wybieramy osobę, do której chcemy przypisać wybraną melodię.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

W sekcji Opcje rozwijamy listę o nazwie Dzwonek.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Następnie wybieramy pożądaną melodykę i klikamy OK. To wszystko!

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Istnieje jednak alternatywny sposób, pozwalający na ustawienie jednego z plików muzycznych przechowywanych w telefonie w charakterze dzwonka. Aby tego dokonać otwieramy listę aplikacji i wybieramy aplikację Muzyka.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Z kolekcji utworów wybieramy ten, który uważamy za stosowny.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Przytrzymujemy na nim palec przez około sekundę, po czym wyświetli się dodatkowe okienko, w którym wybieramy pozycję Ustaw jako dźwięk dzwonka.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Następnie deklarujemy czy ma być to dzwonek ogólny, czy specyficzny dla danego kontaktu. W tym przypadku wybieramy kontakt.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów

Na końcu otrzymujemy możliwość zaznaczenia do ilu kontaktów ma być przypisany dany dzwonek. Po naciśnięciu klawisza Zapisz cały proces jest zakończony.

Ustawianie oddzielnych dzwonków do kontaktów