Oprogramowanie

Word 2013

przeczytasz w 3 min.

MS Office 2013 - Word 2013

Program Word 2013 wyposażono w kilka nowych, z pewnością przydatnych funkcji, które na pewno nie będą zbędnymi "wodotryskami"

Przede wszystkim możemy skorzystać z licznych szablonów, które dostępne są od razu po uruchomieniu programu. Jeżeli trudno odszukać najbardziej pasujący do tworzonego dokumentu, to warto kliknąć jedną z kategorii umieszczonych pod polem wbudowanej w program wyszukiwarki. Dla każdej z kategorii przygotowanych jest po kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset propozycji. Nowe szablony będą dostępne też w internecie i stamtąd będzie można je zaczerpnąć zaraz po uruchomieniu programu lub w dowolnej innej chwili.

MS Office 2013 - Word 2013

Setki szablonów pozwalają na błyskawiczne stworzenie potrzebnego dokumentu

Dla osób tworzących bardziej rozbudowane dokumenty najbardziej chyba przydatną nowinką będą automatyczne linie pomocnicze, które ułatwiają dopasowanie różnych obiektów, takich jak tabele czy zdjęcia, do pozostałych elementów tekstu.

Linie te wyróżnione są zielonym kolorem i dzięki nim bez trudu można umieścić wybrany obiekt w centrum strony lub dosunąć go do prawego albo lewego marginesu. Pojawiają się także z chwilą, gdy zmieniamy rozmiar obiektu. Dzięki temu łatwiej jest go dopasować do wielkości kolumn tekstu lub innych obiektów umieszczonych w tekście.

Linie pomocnicze możemy też wykorzystać do wyrównywania wybranych akapitów, albo przy definiowaniu tabel i kolumn. Dzięki tym liniom o wiele łatwiej jest zachować podobne odstępy między elementami dokumentu lub takie same rozmiary różnych obiektów.

MS Office 2013 - Word 2013

Zielone linie pomocnicze ułatwiają prawidłowe ulokowanie obiektów wstawionych w tekst

Osobne funkcje dostępne we wstążce FORMAT pozwalają na szybkie dosunięcie wstawionych elementów do marginesów lub usytuowanie ich w najbardziej typowych miejscach, takich jak narożniki strony czy jej centrum. Możemy też znacznie łatwiej określać wielkość odstępów oddzielających zdjęci od oblewających je tekstów, a nawet możemy tworzyć oblewanie zdjęć wzdłuż dowolnie kształtowanych figur geometrycznych.

MS Office 2013 - Word 2013

Wstawione obiekty możemy łatwo umieszczać w typowych miejscach, a granice oblewania tekstem mogą mieć dowolne kształty

Jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość bezpośredniego wczytywania do Worda plików PDF oraz edytowania ich zawartości. Należy tylko pamiętać, że podczas wczytywania pliku program automatycznie dokonuje jego konwersji do własnego formatu. Zachowuje jednak cały układ dokumentu wraz z rozmieszczeniem tekstów, zastosowanymi czcionkami, grafikami czy tabelami. W efekcie po wczytaniu pliku PDF pracujemy w dokumencie Worda, który tylko odtwarza oryginalny wygląd pliku PDF. Po zwykłym zapisaniu dokumentu otrzymamy nominalny plik programu Word, chyba że dokonamy eksportu do postaci pliku PDF.

Proces konwersji i wczytywania prostych plików PDF przebiega bardzo szybko, ale przy bardziej złożonych dokumentach czas ten znacznie się wydłuża. Sposób ułożenia tekstów też nie zawsze będzie zgodny z oryginałem i mogą występować różnego rodzaju przesunięcia tekstów. Za to możemy je dowolnie modyfikować i uzupełniać.

MS Office 2013 - Word 2013

Pliki PDF możemy wczytać wprost do Worda i edytować tak jak inne dokumenty

Program wyposażono też w kilka udanych rozwiązań ułatwiających śledzenie zmian w dokumencie, gdy jest on tworzony i edytowany przez wiele osób. W miejsce odnośników i podkreśleń, które potrafiły całkowicie przysłonić właściwy tekst, zastosowano oszczędne w wyrazie znaczniki umieszczone na marginesach tekstu. W nowej wersji delikatny „dymek” oznacza miejsce, gdzie wklejony został komentarz, a czerwona pionowa kreska zaznacza wiersz, w którym wprowadzono zmiany. Jeżeli klikniemy jedną z takich kresek program wyświetli wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone do tekstu.

Jeśli zaś zatrzymamy przez chwilę kursor nad wierszem, który został zmieniony, to program wyświetli w miejscu kursora kartę z opisem wprowadzonych zmian. Możemy też skorzystać z funkcji All Markup, przez co wszystkie dodatkowe informacje staną się od razu widoczne lub zostaną ukryte. Podobnie wystarczy kliknąć ikonę komentarza, aby program wyświetlił kartę z komentarzem i zaznaczył w tekście miejsce, gdzie ten komentarz został wstawiony. Do komentarzy możemy dołączać kolejne, a także możemy wybrane komentarze skasować lub zaakceptować. Zaakceptowane komentarze nie są usuwane, ale miejsca ich wstawienia zostają oznaczone bladoróżowym kolorem i zawsze możemy do nich powrócić w przyszłości. Dzięki tym rozwiązaniom zapoznanie się ze zmianami oraz informacjami wprowadzanymi przez inne osoby jest dużo bardziej wygodne i nie zaburza przejrzystości samego tekstu.

MS Office 2013 - Word 2013

Delikatne znaczniki zmian i komentarzy nie zacierają tekstu

Osobom spędzającym dużo czasu głównie na czytaniu tekstów przyda się nowy tryb pracy programu Word o nazwie Read Mode. Po jego wybraniu znikają niemal wszystkie elementy interfejsu, poza paskiem menu oraz paletą Navigation. Podgląd strony lewej i prawej dokumentu zostaje natomiast rozciągnięty na całe okno. Pojawiają się też specjalne elementy sterujące, które ułatwiają szybkie przeglądanie stron i będą najbardziej przydatne gdy korzystamy z ekranu dotykowego. Można także wybrać poziome ułożenie stron oraz zmienić kolor tła z białego na czarny lub sepiowy.

MS Office 2013 - Word 2013

Do czytania tekstów najlepiej wykorzystać tryb Read Mode, zwłaszcza gdy korzystamy z ekranu dotykowego

Jeżeli korzystamy z urządzeń przenośnych to na pewno przyda się funkcja Object Zoom, chociaż można z niej skorzystać także podczas pracy na komputerach stacjonarnych czy laptopach. Dzięki niej wystarczy kliknąć dowolny element, który wstawiony jest do tekstu, chociażby zdjęcie czy wykres, a program wyświetli powiększony podgląd tego obiektu. Kolejne kliknięcie spowoduje ukrycie podglądu i wyświetlenie całego dokumentu w aktualnie ustalonym powiększeniu.

MS Office 2013 - Word 2013

Obiekty wstawione do tekstów możemy szybko powiększać funkcją Object Zoom

Zmiany wprowadzone do interfejsu zaowocowały likwidacją Okna zadań i wprowadzeniem panelu Navigation.  Ułatwia on szybkie przeglądanie dokumentów oraz wyszukiwanie wpisywanych fraz tekstu. Jeżeli dokument zostanie podzielony na sekcje, to w panelu Navigation będziemy mogli przejrzeć listę sekcji i szybko przejść do jednej z nich. W każdej chwili panel ten możemy oderwać z miejsca, gdzie jest ulokowany i przestawić w dowolne miejsce, jako pływający panel.

MS Office 2013 - Word 2013

Panel Navigation ułatwia szybkie przeglądanie złożonych dokumentów