Oprogramowanie

Excel 2013

przeczytasz w 4 min.

Arkusz kalkulacyjny wyposażono w ten sam interfejs, co pozostałe aplikacje, a także w większość nowych możliwości, jakie on oferuje, a więc możliwość korzystania z usługi SkyDrive, pobierania danych z Internetu czy z portali społecznościowych. Program dysponuje też pokaźnym zestawem gotowych szablonów, które ułatwiają szybkie stworzenie rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, w tym różnych zestawień czy kalendarzy. 

MS Office 2013 - Excel 2013

Tworząc nowy arkusz kalkulacyjny warto sprawdzić czy nie będzie do niego pasował jeden z kilkudziesięciu szablonów

Wielką zaletą nowej wersji mogą się okazać inteligentne narzędzia, takie jak chociażby Quick Analysis. Błyskawicznie przeanalizuje ona zawartość zaznaczonych komórek, a następnie wyświetli okno, w którym możemy wybrać jeden z kilku proponowanych rodzajów tabeli, jej formatowania czy wykresu. Program dobierze najbardziej odpowiednie rodzaje wykresów, tak aby w najbardziej czytelny, a zarazem przejrzysty sposób zaprezentować dane oraz opisujące tabelę informacje.

MS Office 2013 - Excel 2013

Funkcja Quick Analysis potrafi automatycznie dopasować rodzaj tabeli do zaznaczonych danych

Program sam wykryje, czy wprowadzone dane pozwalają na utworzenie tabeli przestawnej i gdy tylko będzie to możliwe, zaproponuje utworzenie takiej tabeli. Dzięki temu znacznie prostsze jest analizowanie dużych ilości danych. W przypadku utworzenia takiej tabeli dostępna staje się wstążka PIVOTTABLE TOOLS. Umieszczone na niej narzędzia umożliwiają różnorodne formatowanie takich tabel, a także pobieranie danych z wielu tabel i tworzenie różnorodnych powiązań między nimi.

MS Office 2013 - Excel 2013

Program dysponuje pokaźnym zbiorem funkcji do tworzenia tabel przestawnych i analizy danych z wielu różnych dokumentów

Narzędzie Flash Fill ułatwia wypełnianie tabeli w przypadku gdy korzystamy z danych wklejonych z innego programu. Wystarczy wpisać w jednym wierszu zawartość kolejnych komórek, aby program domyślił się, jak ma być podzielona zawartość kolejnych wierszy i sam wypełni odpowiednie komórki. Wystarczy pierwsze z danych samodzielnie przydzielić do właściwych komórek, a program nauczy się na tej podstawie jak ma wyglądać arkusz i pozostałe dane wstawi do arkusza samodzielnie. Funkcja ta w praktyce sprawdza się wyśmienicie i może zaoszczędzić wiele czasu jeżeli pracujemy z danymi, które pochodzą z różnych programów.

MS Office 2013 - Excel 2013

Narzędzie Flash Fill ułatwia wypełnianie tabel danymi wstawionymi z innych dokumentów

Program potrafi też zaproponować sposób wykonania wykresów. Należy tylko zaznaczyć komórki, których zawartość ma być wzięta pod uwagę przy tworzeniu wykresu, a następnie wystarczy wybrać funkcję Recommended Charts. Program wyświetli wówczas dodatkowe okno z podglądem wykresów, które najlepiej pasują do wybranych danych. W bardzo prosty sposób możemy też zmieniać wygląd utworzonych wykresów. Można do tego wykorzystać szablony z karty Chart Styles, która pojawia się na wstążce DESIGN, albo za pomocą narzędzi dostępnych w menu kontekstowym wykresu.

MS Office 2013 - Excel 2013

Dzięki funkcji Recommended Charts tworzenie wykresów staje się bardzo proste

Rozbudowano też inne narzędzia służące do tworzenia wykresów. W przypadku zmiany danych, na podstawie których utworzony został wykres, rodzaj wykresu nie ulega zmianie. Modyfikowane są tylko poszczególne elementy wykresu. Specjalna animacja ukazuje wówczas sposób zmiany wykresu. Jeśli jakiś jego fragment ulegnie znaczącemu zwiększeniu, to w pierwszej kolejności zmniejszą się pozostałe elementy tak, aby cały wykres był nadal widoczny. Przy czym wystarczy zmiana jednej cyfry, aby program odpowiednio przestawił elementy wykresu.
 

Program pozwala też na umieszczanie elementów animowanych w obrębie wykresów, co pozwala na poprawę ich czytelności albo prezentację wyników w sposób, jaki dotychczas był niedostępny. Na dodatek możemy też w opisie wykresów stosować teksty zaczerpnięte z innych miejsc arkusza, a także o wiele łatwiej można teksty formatować, przez co są bardziej czytelne. Znacznemu poszerzeniu uległ też zestaw narzędzi do formatowania wszystkich elementów wykresu, co pozwala na uzyskanie bardziej przejrzystego i atrakcyjnego wyglądu wykresów. Narzędzia te umieszczone są w osobnej palecie Format Chart Area, która pojawia się po dwukrotnym kliknięciu wykresu, którego wygląd chcemy poddać edycji.

MS Office 2013 - Excel 2013

Dodatkowy panel Format Chart Area pozwala na błyskawiczną zmianę wyglądu wszystkich elementów wyresu

Poszerzeniu uległa ilość funkcji dostępnych poprzez menu kontekstowe, co przyspiesza i ułatwia pracę z rozbudowanymi arkuszami. Funkcje dostępne w menu kontekstowych też mogą otwierać dodatkowe menu z kolejnymi poleceniami. Pozwala to na szybsze wybranie właściwych funkcji, np. sortowanie czy filtrowanie albo formatowanie komórek. Na dodatek wiele funkcji zilustrowanych zostało ikonami informującymi w przejrzysty sposób, jaki będzie efekt ich działania.

Program w dużym stopniu dba o bezpieczeństwo danych wpisanych do arkuszy. Wystarczy tylko przenieść między komórkami dane, które modyfikują formułę, aby pojawiła się animacja informująca o wprowadzeniu zmian. Nie przeszkadza to w pracy, bo animacja nie rzuca się mocno w oczy, jeżeli tylko zmiana nastąpiła w obszarze arkusza, w którym akurat pracujemy. Jeżeli jednak w skutek wprowadzonych modyfikacji zmiany zachodzą w innym miejscu, to informująca o tym animacja jest już dużo lepiej widoczna.  Dzięki temu znacząco zmalało prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian, których efektów nie da się w tym momencie zobaczyć, lecz objawiają się one poza widocznym zakresem komórek.

Również komunikaty o błędach stały się bardziej przydatne. Nawet gdy przez przypadek przeciągniemy komórki zamiast je kliknąć, pojawi się ostrzeżenie, że we wskazanym miejscu są już jakieś dane. Nie jest to może jakaś rewelacja, ale na co dzień to rozwiązanie okazuje się bardzo przydatne i sprawia, że Excel staje się dużo bardziej przyjazny w użytkowaniu.

Przydatna może się też okazać funkcja podziału osi czasu. Dzięki niej możemy uporządkować dane według czasu ich wystąpienia, a także możliwe jest użycie dat jako filtra. Program pozwala też na przeskakiwanie między danymi z podanym interwałem, co pozwala na szybkie porównanie informacji pochodzących z różnych okresów, chociażby z tych samych dni tygodnia czy miesiąca albo roku.

W nowego Excela wbudowano potężne narzędzie o nazwie Power View. Pozwala on na automatyczne generowanie wykresów w oparciu o dane z różnych arkuszy. Dzięki niemu możemy nawet tworzyć wykresy zawierające mapy. Jeżeli w arkuszu występują nazwy miejscowości, to Power View automatycznie pobierze odpowiednie mapy i we właściwych miejscach utworzy na mapie wykresy odpowiadające wartościom, jakie są przypisane tym miejscowościom.

MS Office 2013 - Excel 2013

Funkcja PowerView ułatwia tworzenie wykresów na bazie danych z wielu arkuszy i wykorzystanie map

Dla osób analizujących za pomocą Excela duże ilości danych ważna na pewno będzie możliwość importowania różnych tabel i tworzenia między nimi wielu powiązań. Dzięki temu można analizować duże ilości danych bez konieczności tworzenia tradycyjnych tabel przestawnych.