Serwery plików NAS

Zarządzanie serwerem

przeczytasz w 2 min.

W oknie logowania Dashboard wpisujemy skonfigurowane wcześniej hasło administracyjne. Możemy także zaznaczyć opcję zapamiętania hasła lub w przypadku jego zapomnienia uzyskać pytanie pomocnicze.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Po kilkunastu sekundach (łączenie w sieci lokalnej jest dość wolnym procesem) zostanie załadowane właściwe okno panelu Dashboard. Jak wspomniałem jest ono oparte o mechanizm łączenia z pulpitem zdalnym. Co zresztą łatwo sprawdzić przeglądając procesy sytemowe w menadżerze zadań Windows.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Okno główne Windows Storage Server 2008 R2 Dashboard wygląda bardzo prosto i przejrzyście. Interfejs zarządzający komunikuje się z nami w języku angielskim. Jednak proste hasłowe komunikaty i polecenia nie powinny sprawiać trudności użytkownikom, którzy znają języki angielski przynajmniej w stopniu podstawowym.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Dashboard został podzielony na 7 sekcji:

  • Home - sekcja główna pełniąca rolę karty informacyjnej o systemie
  • Users - panel do zarządzania użytkownikami
  • Computers and Backup - panel zarządzający podłączonymi komputerami oraz kopiami zapasowymi
  • Add-Ins - dodatkowe pakiety instalacyjne, które pozwalają rozszerzyć możliwości zarządzania serwerem
  • Monitor - narzędzia monitorujące status pracy serwera
  • iSCSI - dodatek ułatwiający tworzenie iSCSI Target

Dodatkowo w górnej części ekranu z prawej strony znajdują się opcje Server Settings oraz Alert Viewer. Ta druga funkcja pozwala w prosty i szybki sposób przejrzeć informacje o komunikatach ostrzegawczych serwera. Opcje Server Settings omówimy dokładniej w dalszej części artykułu. Prawa część panelu zawiera przydatne linki do zasobów sieciowych pomocy technicznej, grup dyskusyjnych czy aplikacji dla serwera DX4000.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

W centralnej części ekranu Dashboard w zakładce Home znajdziemy dodatkowy zestaw czynności startowych, które ułatwią nam dalszą pracę z serwerem. Wśród nich znalazły się zadania dotyczące aktualizacji systemowych, zdalnego dostępu, opcji udostępniania, konfiguracji multimediów czy powiadomień mail. Każde z zadań możemy kliknąć i przenieść się do odpowiedniego okna, które w szybki sposób pozwoli skonfigurować daną opcję.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Oczywiście czynności zgromadzone w sekcji Getting Started Task nie są obligatoryjne. Możemy je wykonać później lub pozostawić bez zmian. Niektóre z funkcji, jak np. Remote Web Access są komponentami opcjonalnymi.

Zakładka Home - WD Guardian Services oprócz informacji o standardowym pakiecie wsparcia oferuje dodatkowe rozszerzone pakiety serwisowe. Wśród nich WD Guardian Express oraz WD Guardian Pro i WD Guardian Extended Care. Są to dodatkowo płatne pakiety umożliwiające skorzystanie z dodatkowych usług serwisowych i pomocy technicznej.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Zakładka About oraz Registration mają typowo informacyjny charakter. Uzyskamy tu informacje dotyczące modelu urządzenia, jego adresu IP czy wersji oprogramowania, a także będziemy mieli możliwość zarejestrowania naszego urządzenia u producenta.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja