Serwery plików NAS

Usługi serwera - użytkownicy

przeczytasz w 4 min.

Jak widać panel zarządzający Dashboard wygląda bardzo przejrzyście i intuicyjne. I taka też jest jego obsługa – bardzo prosta i nie wymagająca specjalistycznej wiedzy z zakresu administrowania serwerami NAS. Do podstawowych prac i konfiguracji wystarczą umiejętność tworzenia kont użytkowników i nadawania uprawnień do folderów udostępnionych. W zależności od sposobu przeprowadzania konfiguracji serwera możemy w pierwszej kolejności rozpocząć od utworzenia użytkowników i nadania im uprawnień. Przechodzimy zatem do zakładki Users.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Z bocznego panelu wybieramy opcję Add a user account i przy pomocy kreatora tworzymy nowe konto użytkownika. Wprowadzamy jego podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, nazwę konta oraz hasło. Klikając opcję Change password policy możemy wymusić tworzenie silniejszych niż standardowe haseł dostępowych.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Windows Storage Server 2008 R2 Esentials podczas instalacji standardowo tworzy domyślne foldery udostępnione: Documents, Music, Pictures, Recorded TV oraz Videos. Dzięki temu możemy od razu na etapie kreowania użytkowników przydzielić dostęp do predefiniowanych folderów udostępnionych. W następnym kroku możemy zdecydować czy tworzony użytkownik będzie miał dostęp do usługi Remote Web Access oraz jakie uprawnienia będzie posiadał. O tej usłudze powiemy nieco szerzej w dalszej części tekstu.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Dyski i przestrzeń na dane

Podstawowym zadaniem serwera NAS jest magazynowanie i udostępnianie plików w sieci lokalnej. Nie inaczej wyglądają możliwości DX4000 w tej kwesti. Urządzenie, które prezentujemy wyposażono w dwa dyski twarde. W takiej konfiguracji serwer NAS jest automatycznie konfigurowany przez instalator w tryb pracy w macierzy RAID 1. Oznacza to, że do dyspozycji będziemy mieli nie 4 a 2 TB za to dane będę dublowane i zabezpieczone przed utratą w przypadku awarii jednego z dysków. Wersje z 3 lub 4 dyskami twardymi serwera Western Digital będą umożliwiały konfigurację macierzy RAID 5. Wszystko wygląda znakomicie! Jest jedno ALE. W instrukcji administracyjnej w prosty sposób został opisany proces rozszerzania powierzchni dyskowej o dodatkowe dyski. By ją rozszerzyć wystarczy włożyć nowe dyski (o tej samej lub większej pojemności niż już zainstalowane). Po chwili serwer WD Sentinel powinien rozpoznać dyski i rozpocząć proces ich konfiguracji a także rekonfiguracji RAID. Co to oznacza? W przypadku gdy posiadamy 2 dyski, które pracuję w RAID 1, po włożeniu trzeciego powinien on automatycznie zostać rozpoznany a następnie powinien rozpocząć się proces migracji do RAID 5.

I tu dość przykra niespodzianka. Okazuje się, że nie wszystkie dyski twarde są kompatybilne z serwerem DX4000. Zamontowane przez nas 3-terabajtowe modele Seagate Constellation ES.2 zostały rozpoznane przez system. Jednak proces migracji do RAID 5 nie rozpoczął się. Dyski twarde pozostały zamontowane jako pojedyncze dyski, które można sformatować i traktować jako całkowicie odrębną, nie chronioną powierzchnię dyskową. W przypadku próby podłączenia innego dysku twardego na wyświetlaczu pojawił się komunikat "Invalid Drive".

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Listę kompatybilnych dysków twardych (a lista jest dość skromna) można znaleźć w bazie wiedzy Western Digital lub bezpośrednio na stronie produktu DX4000.

W trakcie analizy ceny zestawów dysków Expansion Kit for WD Sentinel DX4000 okazuje się, że musimy się liczyć z nie lada wydatkiem. Ceny jednostek o pojemności 2 TB rozpoczynają się od grubo ponad 260 dolarów. Na usprawiedliwienie pozostaje fakt, że są to dyski serii RE, przeznaczone głównie do pracy w środowisku o intensywnym, ciągłym zapisie danych.

Serwer DX4000 (a właściwie jego chipset ICH9R) posiada wsparcie dla Intel Rapid Storage. To technologia poprawiająca wydajność dysków SATA i obsługująca macierze RAID poziomu 0, 1, 5, oraz 10. Dzięki temu możemy spróbować sami skonfigurować niekompatybilne dyski i utworzyć z nich RAID 5. By móc wykorzystać zarówno potencjał serwera WD, technologii IRS jak i zapewnić ochronę dysków przed uszkodzeniem możemy skorzystać z dość prostego rozwiązania. Serwer NAS umożliwia nie tylko zarządzanie urządzeniem poprzez Dashboard. Wystarczy użyć klienta Pulpitu zdalnego by uzyskać pełny dostęp do serwera - pulpitu, narzędzi systemowych czy plików. Tu warto mieć na uwadze fakt, że konfigurowanie ustawień serwera może nie być bezpieczne. Dlatego zanim przystąpimy do prac powinniśmy być świadomi tego co robimy. Z resztą ostrzega nas o tym komunikat na pulpicie serwera.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Logowanie przy użyciu protokołu RDP pozwoli na kompletną kontrolę serwera i instalację dodatkowych narzędzi. Dostęp poprzez Pulpit zdalny pomoże także przy instalacji narzędzia Intel Rapid Storage.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Pozwoli ono na skonfigurowanie poziomów RAID dysków twardych. Konfiguracji może być klika - możemy pozostawić RAID poziomu 1 dla dysków WD. Z kolei dwa kolejne dyski skonfigurować jako oddzielne wolumeny lub stworzyć kolejną macierz poziomu RAID 1.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Oczywiście mają podłączone 3 lub 4 dyski twarde możemy przemigrować RAID 1 dwóch fabrycznych dysków i stworzyć RAID 5.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Usługi serwera - dane

Zajmijmy się teraz gromadzeniem danych w praktyce i funkcjami udostępniania plików. Jak już wcześniej wspominaliśmy system Windows Storage Server 2008 R2 Essentials tworzy predefiniowane foldery udostępnione Documents, Music, Pictures, Recorded TV oraz Videos. Serwer DX4000 pozwala na udostępnienie plików przy użyciu protokołów CIFS/SMB oraz jednocześnie AFP. W standardowej konfiguracji serwera DX4000 z 2 dyskami skonfigurowanymi w RAID 1 system tworzy dwie partycje. Systemową, na której znajdują się pliki systemu operacyjnego oraz drugą partycję na dane.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Kolejne dyski twarde, które podłączymy (niezależnie od konfiguracji macierzy czy wolumenów) oraz partycje również mogą zostać wykorzystane na tworzenie zasobów udostępnionych. Ich konfigurację przeprowadzamy w zakładce Dashboard - Server Folders and Hard Drives.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

W prawym panelu z zadaniami klikamy opcję Add a Folder. Następnie wskazujemy lokalizację folderu udostępnionego, jego nazwę oraz opcjonalny opis. W dwóch kolejnych krokach przydzielamy uprawnienia do folderu udostępnionego dla określonych użytkowników lub pozostawiamy dostęp do folderów dla wszystkich.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Warto pamiętać, że nie możemy udostępnić bezpośrednio całego dysku lub partycji. Musimy wskazać określony folder na partycji lub dysku.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

W panelu Dashboard po kliknięciu na folderu udostępniony możemy dodatkowo otworzyć jego zawartość, usunąć folder, sprawdzić właściwości i zmienić m.in. użytkowników i ich uprawnienia.

Bardzo ciekawą opcją pozwalającą na sprawne zarządzanie folderami udostępnionymi i danymi jest funkcja Move the folder. Pozwala ona na przeniesienie folderu udostępnionego na inny wolumen bez konieczności samodzielnego przenoszenia zawartości i ponownego nadawania uprawnień. Całym procesem zajmuje się kreator, który przenosi dane automatycznie.

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

WD Sentinel DX4000 - konfiguracja

Wbudowane dwa porty USB 3.0 są doskonałym punktem wyjścia do rozszerzenia powierzchni dyskowej lub utworzenia serwera wydruków. Serwer obsługuje dyski twarde z formatem plików FAT32 i NTFS. Serwer radzi sobie bez trudu z dyskami USB 3,5 cala, ale także 2,5-calowymi jednostkami, które pobierają zasilanie z portu USB. Udostępnianie danych z dysków USB odbywa się w taki sam sposób jak z wewnętrznych dysków twardych.