Oprogramowanie

Pomocy! Pomocy!

przeczytasz w 2 min.

Użytkownicy komputerów nie zawsze radzą sobie z ich funkcjonowaniem oraz napotykanymi problemami. Błąd oprogramowania, brak określonej funkcji, brak wiedzy czy awarie sprzętowe to tylko niektóre problemy z jakimi na co dzień spotyka się każdy administrator systemów informatycznych.

Rozbudowane środowiska korporacyjne posiadają do dyspozycji działy, które zajmują się pomocą techniczną dla użytkowników. W nVision do tego celu służy moduł HelpDesk. Opcja instalowana razem z agentem pozwala na uruchomienie strony pomocy technicznej i napisanie zgłoszenia w aplikacji webowej. W nVision istnieje możliwość integracji bazy użytkowników z Active Directory, odpada więc proces tworzenia kont dla użytkowników.

Wysłane zgłoszenie do pomocy technicznej trafia do administratora systemu HelpDesk, który może przydzielić zadanie do najbardziej kompetentnej osoby w dziale pomocy. Służy do tego taki sam interfejs WWW jak dla użytkownika końcowego.

Administrator posiada wgląd w pełen moduł systemowy i może analizować na bieżąco spływające zgłoszenia serwisowe i statystyki.

Każde zgłoszenie może być oddzielnie analizowane przez pracowników pomocy. Dodatkowo HelpDesk posiada funkcjonalność czatu, a także funkcje zdalnej pomocy.

Na podstawie zgłoszeń serwisowych administratorzy mają do dyspozycji jeszcze jedno ciekawe narzędzie. To Baza wiedzy. Co to takiego? Otóż dla często występujących pytań administrator może tworzyć artykuły, które będą pomocne dla użytkownika, np. przy rozwiązywaniu drobnych błędów i problemów. Dzięki temu pracownicy helpdesku zyskuja czas na pomoc w przypadkach wymagających poświęcenia większej uwagi.

Dwie kolejne opcje związane z Helpdeskiem przydają się podczas typowych prac administracyjnych. Wdrażanie nowego oprogramowania, kopiowanie danych czy po prostu wysyłanie komunikatów informacyjnych. Tym zajmują się dwie funkcje nVision modułu Helpdesk – Komunikaty oraz Zadania dystrybucji.

Pierwsza opcja to nic innego jak menadżer komunikatów informacyjnych wysyłanych do wszystkich komputerów w sieci posiadających zainstalowanego Agenta. Administrator może określić nie tylko tematykę, ale także wymagane potwierdzenie przeczytania komunikatu.

Zadania dystrybucji pozwalają na opracowanie czynności związanych z kopiowaniem danych na poszczególne urządzenia lub też wykonywaniem określonych czynności związanych z instalacją oprogramowania.

Wystarczy utworzyć zadania dystrybucji – np. kopiowanie pliku do określonej lokalizacji na komputerach. W kolejnym kroku wybrać ścieżkę docelową oraz docelowe komputery. Postęp kopiowania plików można obserwować w głównym oknie Zadań dystrybucji.

Znacznie ciekawszym elementem Zadań dystrybucji są możliwości zdalnego wykonywania poleceń lub nawet instalacji czy deinstalacji oprogramowania. Jak proces wygląda w praktyce? Poniżej krótki film obrazujący instalację Firefoxa (w wersji pakietu msi) na jednym komputerze. Całość odbywa się całkowicie przeźroczyście bez konieczności ingerencji użytkownika w proces instalacyjny.