Oprogramowanie

Skanuj i monitoruj

przeczytasz w 2 min.

Podczas procesu instalacji definiowaliśmy adres sieci, który ma zostać przeskanowany. Po uruchomieniu konsoli w głównym oknie aplikacji znajdziemy panel, którego centralnym elementem jest Atlas. To w nim znajdą się wszystkie elementy i urządzenia wykryte w sieci LAN. Panel Atlasu nVision – czyli zbiór monitorowanych urządzeń - podzielony jest na kilka sekcji:

  • Sieci – prezentuje wszystkie urządzenia oraz przeskanowane podsieci i sieci,
  • Mapa użytkownika – nVision prócz możliwości tworzenia stanu sieci pozwala także na tworzenie własnych map sieci na podstawie wykrytych urządzeń. Dla przykładu – mapa może zawierać tylko serwery lub odnosić się do określonej funkcjonalności czy lokalizacji w firmie (np. biuro),
  • Oddziały – na podstawie danych, które określimy we właściwościach urządzeń, możemy je przydzielać do poszczególnych Oddziałów. Może to ułatwić nam kategoryzowanie urządzeń pod kątem lokalizacji w mieście lub zdalnym biurze oraz wykonywanie audytu sprzętowego lub oprogramowania,
  • Inteligentne mapy – to jeden z najciekawszych przykładów map urządzeń w nVision. Mapy tworzone są na podstawie warunków i kryteriów, które określamy w trakcie tworzenia widoku mapy. Możemy wybierać wśród kilkudziesięciu kryteriów dotyczących: stanu agenta, alarmów, aplikacji, oddziałów, serwisów, SNMP czy właściwości hosta. 

Dla przykładu możemy utworzyć inteligentną mapę, w której znajdą się wszystkie urządzenia online. Prosta mapa inteligentna może również zawierać np. hosty, które nie mają przydzielonego Oddziału. To doskonały sposób na uporządkowanie infrastruktury pod kątem lokalizacji fizycznej urządzeń.

nVision to nie tylko sposób na skategoryzowanie i uporządkowanie struktury sieci LAN oraz jej urządzeń. Sama mapa jest tylko odzwierciedleniem wyglądu sieci fizycznej. To co skrywa w sobie nVision znajdziemy w opcjach konfiguracyjnych modułu Network. Cóż to takiego? Jeśli odpowiemy, że wszystko, to nie będzie to kłamstwem.

Moduł Network to przede wszystkim idealne narzędzie do monitorowania stanu sieci LAN. Zarówno urządzeń typu router lub przełącznik, jak i komputerów. Na początku monitorowanie usług TCP/IP. Podczas skanowania sieci nVision sam wykrył podstawowe usługi TCP/IP dla poszczególnych urządzeń. Możemy to sprawdzić w sekcji Urządzenia – kolumna serwisy, bądź też wchodząc we właściwości danego urządzenia.

Jeśli nie znaleźliśmy odpowiednich, to bez trudu możemy je dodać z przebogatej listy usług TCP/IP. Wśród nich są najbardziej popularne typu ping, smtp, pop3, ftp czy http. Program umożliwia również dodawanie własnych definicji serwisów sieciowych.

Monitorowanie wydajności to nie tylko usługi. Jeśli w sieci chcielibyśmy mieć na oku serwery czy komputery, możemy wykorzystać Windows Management Instrumentation. Zestaw rozszerzeń WMI pozwala na dostęp do systemu komputerowego i m.in. monitorowanie jego określonych parametrów, ale również monitorowanie usług i dziennika zdarzeń. Dla przykładu np. zajętości pamięci RAM.

Wszystkie elementy modułu Network mogą dodatkowo zostać podłączone do systemów powiadamiania. Mamy do dyspozycji powiadomienia pulpitowe, SMS, mail. Dodatkowo nVision obsługuje protokół SNMP v1, 2 oraz 3 oraz serwer Syslog. Stąd już tylko kilka kroków do utworzenia systemu powiadomień i monitorowania wielu liczników systemowych, np. pasma transmisyjnego na określonych portach przełącznika lub routera. Można również mapować porty przełącznika i monitorować ich status.