Oprogramowanie

R-Drive Image 3.1

przeczytasz w 2 min.

R-Drive Image jest prostym i solidnym narzędziem do wykonywania kopii zapasowych partycji. Po instalacji zajmuje poniżej 20 MB na dysku. Okna programu są przejrzyste, choć miejscami utrzymane we wściekłych kolorach. Logo programu niepotrzebnie zajmuje sporą ich część.

Po wskazaniu partycji przechodzimy do okna wyboru czynności, gdzie możemy nakazać utworzenie obrazu partycji, przywrócenie partycji z obrazu, skopiowanie zawartości dysku, zamontowanie i odmontowanie obrazu jako dysku wirtualnego, utworzenie nośnika startowego, sprawdzenie poprawności obrazu, czy wreszcie zautomatyzowanie procesu tworzenia kopii zapasowej. Lista długa, ale nie zawiera żadnej funkcji niestandardowej. Kreator nośnika bootowalnego nie umożliwia dołączenia archiwum do tworzonej płyty.

Kolejne okno to już precyzowanie ustawień archiwum. Wygodnym suwaczkiem regulujemy stopień kompresji. Podobnie jak w DriveImage XML wybierać możemy między "surowym" obrazem, a obrazem z interpretacją archiwizowanych zbiorów. Łatwo ustalimy tu rozmiar kawałków archiwum wieloczęściowego, opatrzymy je opisem, czy też zabezpieczymy hasłem.

Obraz partycji systemowej przywracamy korzystając z  utworzonej wcześniej płyty startowej.

Uruchomione środowisko konsolowe jest proste, ale funkcjonalne. W pierwszym oknie wybieramy rodzaj zadania (tworzenie lub przywracanie kopii partycji, bądź tworzenie kopii dysku na innym dysku). Widzimy więc, że najważniejsze funkcje programu dostępne są również poza środowiskiem Windows.

Po wybraniu przywracania partycji z obrazu następne okno pozwala nam znaleźć na dysku zbiór zawierający kopię tejże partycji.

W kolejnym oknie wskazujemy partycję docelową, a więc tę, która zostanie nadpisana. Klikamy Next i po odczekaniu stosunkowo długiej chwili, po restarcie możemy cieszyć się świeżym systemem. Rozmiar nowej partycji na którą przywracane są dane z obrazu nie musi być równy partycji pierwotnej - może być zarówno większy, jak i mniejszy (ale nie mniejszy od ilości informacji zawartej w kopii zapasowej).