Oprogramowanie

c.d. Instalacja Windows 7 RC

przeczytasz w 1 min.

Pojawi się kolejny ekran, na którym potwierdzamy chęć instalacji.

Rozpocznie się przygotowanie do procesu instalacji. Wyświetlona zostanie umowa licencyjna. Akceptujemy jej warunki i ponownie klikamy Next.

W następnym kroku wybieramy "Custom". "Upgrade" jest dostępny dla posiadaczy Windows Vista, ale my instalujemy nasz system obok głównego systemu - XP.

Instalator wyświetli listę dostępnych napędów, na których można zainstalować Windows 7. Wybierz z niej przygotowaną wcześniej partycję.

Windows 7 rozpocznie kopiowanie swoich plików. W naszym przypadku instalacja trwała ok. 30 min.

W międzyczasie komputer się zrestartuje, a instalator poinformuje nas, że przygotowuje się do pierwszego uruchomienia.

Pozostaje wprowadzić niezbędne dane i zakończyć proces instalacji. Na pierwszym ekranie podajemy nazwę użytkownika i komputera. Następnie klikamy Next.