Serwery plików NAS

Role i usługi sieciowe

przeczytasz w 3 min.

Do niedawna serwery NAS były urządzeniami, które oferowały jedną podstawową funkcjonalność - udostępnianie plików w sieci Microsoft oraz SMB/CIFS ewentualnie iSCSI. Nowoczesne urządzenia magazynujące dane oferują znacznie więcej możliwości i usług sieciowych. QNAP TS-469 Pro nie jest tu wyjątkiem - w zakładce Usługi sieciowe znajdziemy pokaźny zestaw możliwości współpracy NAS-a z różnymi sieciami i protokołami komunikacyjnymi.

W sekcji tej definiujemy nazwę grupy roboczej (o ile nie mamy w swoim środowisku domeny) a także nazwę serwera. NAS będąc samodzielnym serwerem pozwala także na lokalne uwierzytelnianie użytkowników.

QNAP TS-469 Pro

Uprawnienia te definiujemy w zakładce Prawa dostępu - Użytkownicy, gdzie możemy także skonfigurować indywidualne foldery domowe dla każdego z użytkowników. Dostęp do NAS-a można także uzyskać poprzez uwierzytelnianie użytkowników Microsoft Active Directory orz LDAP.

QNAP TS-469 Pro

Serwer LDAP może być aktywowany jako rola serwera QNAP w zakładce Serwery Aplikacji. To usługa katalogowa umożliwiająca scentralizowane zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników. Dodatkowo serwer umożliwia tworzenie kopii zapasowych bazy danych LDAP.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Ciekawą możliwością QNAP-a jest możliwość uruchomienia na nim serwera WINS (Windows Internet Name Service). Pozwala on na mapowanie adresów IP na nazwy komputerów (NetBIOS) co w rezultacie pozwala uzyskać dostęp do zasobów sieci poprzez nazwę komputera a nie jego adres IP. W przypadku istnienia w sieci LAN serwera WINS NAS może być jego klientem - definiujemy w nim adres wspomnianego serwera.

QNAP TS-469 Pro

QNAP może pełnić także rolę lokalnego Master Browser, który będzie przechowywał  listę komputerów w grupie roboczej i tej samej podsieci.

Użytkownicy systemów Mac OS oraz Linux również nie zostali pominięci. Komputery Apple mogą komunikować się przez pakiet protokołów AppleTalk i jeden z jego składników AFP. Natomiast użytkownicy Linuxa skonfigurować protokół NFS oraz uprawnienia do udziałów w zakładce Udziały sieciowe.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP będzie także doskonałym narzędziem do komunikacji FTP. To protokół transferu typu klient-serwer pozwalający na pobieranie i wysyłanie plików z i na serwer. Możemy ustawić standardowy mechanizm FTP lub włączyć opcjonalne szyfrowanie SSL lub TLS. Dodatkowo serwer może zezwolić na logowanie się użytkowników anonimowych oraz ustawić zakres portów pasywnych FTP.

W przypadku dość mocno obciążonego serwera lub niezbyt wydajnego łącza i sieci możemy ustalić maksymalną liczbę podłączonych użytkowników oraz maksymalną liczbę połączeń zestawionych przez jednego użytkownika. Także na prędkość połączenia możemy nałożyć ograniczenia wysyłania i pobierania danych.

QNAP TS-469 Pro

Dodatkiem do serwera FTP jest serwer aplikacji TFTP - prosty protokół do przesyłania plików bardzo często wykorzystywany podczas prac i uruchamiania urządzeń typu router lub przełącznik sieciowy (np. przechowywanie i pobieranie konfiguracji z serwera TFTP). Protokół ułatwia odczytanie z serwera zdalnego pliku przez urządzenie sieciowe.

Uruchomienie serwera TFTP jest jeszcze prostsze niż jego rozbudowanego brata FTP. Wystarczy wpisać port komunikacyjny UDP, wskazać katalog, w którym znajdą się pliki do pobierania przez urządzenia klienckie oraz wskazać zakres adresów IP, które będą miały dostęp do serwera TFTP.

QNAP TS-469 Pro

Nieodłącznym elementem administracji systemami serwerowymi i serwerami NAS jest możliwość zdalnego połączenia się z urządzeniem. Mowa tu nie tylko o zdalnym dostępie do GUI interfejsu poprzez przeglądarkę WWW. W przypadku rozwiązań sieciowych szybkim sposobem na połączenie jest protokół Telnet oraz SSH. Ten pierwszy posiada jedną podstawową wadę - połączenia nie są szyfrowane. Z kolei SSH to nie tylko szyfrowanie transmisji ale także kompresja, co przy niezbyt wydajnym łączu ma duże znaczenie.

W przypadku QNAP-a zalogowanie do zdalnej powłoki możliwe jest tylko i wyłacznie dla administratora. Dla bezpieczeństwa możemy uruchomić opcję SFTP umożliwiającą szyfrowanie danych.

QNAP TS-469 Pro