Serwery plików NAS

Start i podstawowa konfiguracja

przeczytasz w 3 min.

Pora uruchomić urządzenie i przystąpić do jego konfiguracji. Proces uruchomienia serwera trwa około 2-3 minut. Konfigurację dysków możemy przeprowadzić na 3 różne sposoby. Pierwszy z nich to wstępne ustawienia urządzenia przy pomocy ekranu NAS-a. W pierwszej kolejności system pyta nas o ustawienie przestrzeni dyskowej i włączenie opcjonalnego szyfrowania. Po zatwierdzeniu zmian rozpocznie się właściwy proces kreacji woluminu.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Po jego zakończeniu możemy wprowadzać kolejne parametry konfiguracji, m.in. ustawienia sieciowe. Poruszanie się po menu przy pomocy przycisków Select oraz Enter jest trochę nużące. Dlatego menu ekranowe NAS-a możemy wykorzystać by szybko sprawdzić stan pracy systemu oraz jego podstawowych parametrów.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Dodatkowo możemy zrestartować lub wyłączyć urządzenie bez konieczności logowania się do panelu WWW.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Proces konfiguracji łatwiej będzie przeprowadzić poprzez dołączone na płycie CD oprogramowanie QNAP Finder. Aplikacja wyszuka w sieci wszystkie serwery QNAP, a następnie wyświetli je w głównym oknie.

QNAP TS-469 Pro

Zaznaczamy właściwy serwer i możemy podejrzeć jego konfigurację klikając na przycisk Szczegóły. Znajdziemy tu między innymi informację o nazwie serwera, interfejsach sieciowych LAN, ich adresach MAC i adresacji IP. Na samym końcu znajdzie się informacja o podłączonych dyskach twardych.

QNAP TS-469 Pro

Mamy już odnaleziony serwer QNAP oraz zamontowane dyski. Możemy zatem przystąpić do konfiguracji. Wstępne czynności możemy wykonać poprzez uruchomioną aplikację QNAP Finder. W tym celu klikamy na przycisk Konfiguracja, uwierzytelniamy się (domyślny login: admin, bez hasła). W oknie znajdziemy 5 zakładek:

Nazwa serwera - wpisujemy unikalną nazwę dla naszego urządzenia

QNAP TS-469 Pro

Data i czas - ustawienia daty oraz czasu, warto skonfigurować automatyczną synchronizację czasu z serwerem czasu wpisując jego adres

QNAP TS-469 Pro

Hasło - tu zmieniamy hasło administratora systemu QNAP

QNAP TS-469 Pro

Kodowanie - ustawiamy kodowanie nazw plików i folderów

QNAP TS-469 Pro

Ustawienia sieciowe - tu możemy zatrzymać się na chwilę i omówić nieco szerzej zastosowanie dwóch portów ethernet w serwerze.

QNAP TS-469 Pro

Zaawansowane możliwości QNAPa TS-469 pozwalają na wykorzystanie nie tylko jednego portu ethernet sieci LAN. Urządzenie umożliwia podłączenie drugiego portu (Dual-LAN) do infrastruktury sieciowej. Funkcjonalność tą określaną przez QNAP-a jako Trunking Mode możemy włączyć bezpośrednio z QNAP Finder lub skonfigurować ją poprzez interfejs WWW urządzenia. Do dyspozycji jest kilka ustawień, które zwiększają przepustowość transmisji oraz zwiększają bezpieczeństwo i zabezpieczają przed wystąpieniem awarii:

  • Równoważenie typu rr - transmisja obywa się przez wszystkie dostępne porty w odpowiednim porządku. Zapewnia to zwiększoną odporność na awarie oraz równoważy obciążenie łącza
  • Rezerwa łącza (Fail Over) - w takiej konfiguracji tylko jeden interfejs w trunkowanym łączu jest aktywny. W przypadku awarii jednego łącza aktywowane zostaje drugie. By uniknąć konfliktów na przełączniku sieciowym adres MAC NAS-a jest widoczny tylko na jednym porcie. Ustawienie zwiększa odporność na awarie
  • Równoważenie XOR - opiera się na politykach transmisji XOR. Zwiększa odporność na awarie i równoważy obciążenie sieciowe.
  • Broadcast - przesyła dane na każdym z interfejsów. Zwiększa odporność na awarie
  • Łączenie dynamicznego łącza 802.3ad - typowa agregacja portów oparta na protokole LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol). Tego typu konfiguracja wymaga przełącznika sieciowego obsługującego standard 802.3ad oraz tryb LACP. Zwiększa prędkość transmisji oraz odporność na awarie.
  • Równoważenie typu tlb - ruch jest rozdzielany w zależności od obciążenia na każdym z interfejsów. Zapewnia równoważenie łącza oraz zwiększa odporność na awarie
  • Równoważenie typu alb - równoważenie obciążenia osiągane jest poprzez negocjowanie ARP. Równoważy obciążenie i zwiększa odporność na awarie.

Dzięki funkcji Dual-LAN możemy skonfigurować serwer NAS w zależności od swoich potrzeb. Wygodnym rozwiązaniem jest stworzenie trunka 802.3ad. Dzięki niemu uzyskamy wydajniejsze połączenie do serwera NAS, a jednocześnie zwiększymy jego odporność na awarie.

QNAP TS-469 Pro