Serwery plików NAS

Funkcje administracyjne i ustawienia dodatkowe

przeczytasz w 5 min.

Mamy już wstępnie skonfigurowany serwer NAS (adresację IP, konfigurację sieci ethernet, ustawione hasło). Pora teraz przejść do bardziej zaawansowanych ustawień i konfiguracji m.in. ustawień woluminu dyskowego, nadaniu uprawnień oraz założeniu folderów i użytkowników. Te elementy będziemy konfigurować wprost z przeglądarki internetowej. Logowanie do serwera przez WWW odbywa się poprzez wpisanie jego adresu IP oraz portu 8080, ponieważ na domyślnym 80. porcie działa wbudowany serwer WWW.

W przypadku serwerów NAS QNAP wita nas ujednolicony interfejs WWW dostępny w kilkunastu językach. Menu główne podzielone jest na kilka zakładek: Administracja, Serwer WWW. Music Station, Webowy Menadżer Plików oraz 3 zakładki ze wsparciem klienta, Wiki oraz Forum.

QNAP TS-469 Pro

Nas w pierwszej kolejności będzie interesować zakładka Administracja, gdzie przeprowadzimy dalszą konfigurację serwera. Menu administracyjne QNAP-a podzielone jest na kilka gałęzi, które po rozwinięciu ukazują dodatkowe możliwości ustawień.

QNAP TS-469 Pro

Pierwsza gałąź: Administracja systemu dotyczy wszystkich aspektów konfiguracji TS-469 jako urządzenia. W zakładce Ogólne zostały powtórzone elementy ustawień z aplikacji QNAP Finder (czas, data, kodowanie oraz hasło). Tu także możemy zmienić nazwę serwera oraz ustawić port do zarządzania poprzez WWW.

QNAP TS-469 Pro

W zakładce Sieć możemy skorygować lub zmienić ustawienia dotyczące sieci LAN - interfejsów sieciowych oraz ich konfiguracji. W naszym przypadku podłączamy kable sieciowe do portów ethernet NAS-a, a drugie końce do przełącznika sieciowego w sieci LAN. Następnie włączamy opcję Włącz funkcję Port Trunking w sekcji Port Trunking. System zatwierdzi ustawienia i zrestartuje interfejsy sieciowe. Od tej pory w przypadku awarii jednego z łącz jego rolę przejmie zapasowe.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

W zakładce Bezprzewodowo możemy skonfigurować QNAP-a do podłączenia się z infrastrukturą sieciową poprzez łącze WiFi. Informację o kompatybilnych kartach sieciowych USB możemy znaleźć pod tym adresem.

Zakładka DDNS zawiera ustawienia obsługi dynamicznych DNS-ów i pozwala użytkownikom, którzy zamiast korzystać z publicznego adresu IP, chcą mieć możliwość korzystania z NAS-a poprzez adres domenowy. DDNS jest ważny dla osób korzystających z odnawialnego publicznego adresu IP (np. Neostrada). Do dypozcyji mamy kilku dostawców usługi DDNS, wśród nich popularny serwis dyndns.com, czy no-ip.com. QNAP obsługuje również sieć opartą o coraz popularniejszy protokół IPv6. Jego ustawienia skonfigurujemy w zakładce IPv6.

Kolejna kategoria ustawień to Powiązanie usługi - funkcja umożliwia przypisanie konkretnej usługi serwera NAS do określonego interfejsu sieciowego urządzenia (np. ethernet1, ethernet 2 lub WiFi). W przypadku konfiguracji oddzielnych interfejsów LAN możemy zaznaczyć, która z usług, np. Sieć Microsoft, Sieć Apple czy usługi zdalnego dostępu będą dostępne z określonego portu ethenet. Gdy Powiązanie usługi jest wyłączone, wszystkie usługi NAS będą dostępne poprzez wszystkie możliwe połączenia.

QNAP TS-469 Pro

Zakładka Sprzęt umożliwia dostosowanie parametrów przycisku Reset, aktywacji trybu czuwania dysków twardych czy aktywację dźwięku alarmów systemowych.

QNAP TS-469 Pro

Ciekawą funkcją jest opcja Inteligentne chłodzenie. W przypadku gdy temperatura systemu będzie niższa niż 40 st. C wentylator będzie pracował na niższych obrotach. Wzrost temperatury systemu do 57 st. lub CPU do 62 oraz dysków powyżej 50 st. C skutkuje zwiększeniem prędkości pracy wentylatorów. Tu warto nadmienić, że system chłodzenia serwera, pomimo dość dużego centralnego wentylatora, jest bardzo cichy. System pracujący pod dużym obciążeniem wraz z 4 dyskami generuje dużo mniejszy hałas niż komputer stacjonarny.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro, oprócz mnogości konfiguracji dysków twardych oraz ustawień bezpieczeństwa danych, oferuje także dodatkowe zabezpieczenia związane z dostępem do zasobów oraz usług sieciowych oferowanych przez serwer. W zakładce Zabezpieczenia możemy ustawić Poziom bezpieczeństwa - jaki adres IP lub jakie segmenty sieci będą mogły łączyć się z serwerem. To czego mi zabrakło to możliwość definiowania zabezpieczeń nie tylko na poziomie adresacji IP, ale także na poziomie sprzętowym, czyli blokowanie określonych adresów MAC.

QNAP TS-469 Pro

Dodatkową ochroną przed włamaniami jest możliwość czasowej blokady dostępu do określonych usług przez adresy IP chcące uzyskać nieautoryzowany dostęp. Usługę tą konfigurujemy w zakładce Ochrona dostępu do sieci. Możemy zdefiniować indywidualne reguły blokowania dla poszczególnych usług.

QNAP TS-469 Pro

QNAP pozwala także na komunikację szyfrowaną stosując protokół SSL pomiędzy serwerami czy przeglądarką internetową. Serwer obsługuje certyfikaty X.509 oraz klucze prywatne. Można także wgrać swój własny certyfikat oraz klucz prywatny, lub też używać domyślnych zabezpieczeń SSL.

QNAP TS-469 Pro

Administrator sieci czy systemów operacyjnych nie może się także obyć bez odpowiedniego systemu raportowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku wystąpienia błędów, awarii sprzętowych czy programowych w funkcjonującym środowisku informatycznym. QNAP TS-469 Pro umożliwia ustawienie kilku rodzajów powiadomień. Jednym z nich są informacje wysyłane droga mailową, poprzez komunikator  Windows Live Messenger oraz wykorzystując bramkę SMS dowolnego dostawcy usług SMS.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Dość rozbudowaną sekcją administracyjną są ustawienia zasilania. QNAP, oprócz restartu i zamknięcia serwera, oferuje dodatkowe możliwości np. opracowanie harmonogramu uruchamiania i zamykania urządzenia.

Harmonogram możemy ustawić oddzielnie dla każdego z zadań. To świetne rozwiązanie w przypadku gdy serwer jest nieużywany np. po pracy w biurze i nie musi zostać włączony.

QNAP TS-469 Pro

Osoby, które chcą maksymalnie oszczędzać energię, mogą to zrobić włączając usługę EuP. To mechanizm maksymalnie oszczędzający energię urządzeń sieci elektrycznej. Warto mieć na uwadze fakt, że wyłączony serwer będzie pobierał mniej niż 1 W prądu, jednak zostanie wyłączona funkcja Wake On LAN - gdy serwer wyłączy się przypadkowo jego praca nie zostanie ponownie wznowiona, zostanie zatrzymany harmonogram zadań włączania zasilania.

Po wstępnej konfiguracji serwera NAS warto dokonać jeszcze jednej czynności. Chodzi tu o aktualizację oprogramowania QNAP-a. Robimy to w zakładce Aktualizacja firmwaru. Można to zrobić ręcznie - wysyłając plik z oprogramowaniem na serwer lub ustawić automatyczne sprawdzanie aktualizacji

QNAP TS-469 Pro

Jeśli serwer działa poprawnie to możemy zapisać jego konfigurację do pliku. Będzie ona potrzebna w przypadku gdy będziemy chcieli przywrócić serwer do ustawień domyślnych. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie konfiguracji uruchomimy w sekcji Administracja systemu. Również w tym miejscu przywrócimy ustawienia fabryczne.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Kończąc omawianie narzędzi administracyjnych nie należy zapomnieć o logach systemowych i zapisów o stanie zasobów systemu. QNAP TS-469 Pro jak na serwer NAS ma rozbudowane informacje systemowe oraz monitorujące zasoby. Logi systemu znajdziemy w sekcji Administracja systemu.

Logi zdarzeń wyświetlają wszelkie informacje systemowe, błędy lub ostrzeżenia. Pozwalają także na szybką diagnozę i naprawdę konfiguracji. Z kolei Logi Systemu Łączności obrazują informacje o połączeniach HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, NFS, SAMBA i iSCSI. Dodatkowo mamy możliwość podejrzenia podłączonych do zasobów użytkowników oraz konfigurację zdalnego serwera logów.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Pełniejsze informacje podsumowujące status systemu, temperatury dysków, użycie procesora czy pamięci znajdziemy w sekcji Status systemu - Informacje o systemie. Z kolei w Monitorze zasobów uzyskamy dokładniejsze informacje o wykorzystaniu powierzchni dysku, przepustowości pasma, procesach oraz użyciu procesora. Dodatkowo NAS w zakładce Usługi pozwala na podejrzenie i przegląd uruchomionych usług i otwartych portów. Te informacje uzyskamy w zakładce Usługi.

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

QNAP TS-469 Pro

Jak łatwo zauważyć dystrybucja Linuksa na jakiej pracuje QNAP oferuje sporo (a nie są to wszystkie) możliwości diagnostyki, informacji i monitorowania zasobów serwera NAS.