Dyski

Aplikacje testowe

przeczytasz w 2 min.

Crystal Disk Mark

Crystal Disk Mark to popularny program sprawdzający wydajność nośników danych. Program przeprowadza testy odczytu (Read) i zapisu (Write) sekwencyjnego (Seq), oraz odczytu i zapisu na blokach danych o  wielkości 512 kilobajtów (512K) i 4 kilobajtów (4K).

Test przeprowadzany przy domyślnych ustawieniach programu, czyli po jego uruchomieniu nie zmieniamy żadnych opcji. Obsługa programu sprowadza się do wyboru dysku i kliknięciu na przycisk "All", który uruchamia wszystkie testy. Sprawdzamy wszystkie wyniki dla różnej wielkości bloku, zarówno jeśli chodzi o  odczyt, jak i o zapis. Wyniki podawane są w megabajtach na sekundę (MB/s) - im więcej, tym lepiej.

 

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark to jedna z najlepszych aplikacji służących do dokładnych pomiarów wydajności nośników danych. Program sprawdza szybkość odczytu (Read) i zapisu (Write) przy zróżnicowanych ilościach danych (bloki danych od 512 KB do 8 MB) i pozwala na ustawienia wielkości transferu danych. Program zasypuje nas całą masą informacji, jednak właśnie ta dokładność pozwala najlepiej sprawdzić różnice pomiędzy wydajnością różnych konstrukcji w przypadku obsługi większych lub mniejszych plików.

Test przeprowadzany przy domyślnych ustawieniach programu, czyli po jego uruchomieniu pozostawiamy wszystkie opcje w pierwotnym stanie. Wybieramy literę dysku, która odpowiada testowemu urządzeniu i  uruchamiamy benchmark za pomocą przycisku "Start". Sprawdzamy wyniki dla różnej wielkości bloku, zarówno jeśli chodzi o odczyt, jak i o zapis. Wyniki podawane są w megabajtach na sekundę (MB/s) - im więcej, tym lepiej.

 

SiSoft Sandra 2010

Ten popularny benchmark przyjdzie także z pomocą przy testowaniu nośników danych. Za jego pomocą przeprowadzamy test odczytu i zapisu plików (Storage Devices - File Systems).

Obsługa programu sprawdza się zaledwie do wybrania odpowiedniego testu, oraz dysku na którym będą przeprowadzane operacje. Po jego zakończeniu otrzymujemy szczegółowe wyniki dotyczące szybkości odczytu oraz zapisu na danym nośniku, a mianowicie:

  • Odczyt buforowany (Buffered Read)
  • Odczyt sekwencyjny (Sequential Read)
  • Odczyt losowy (Random Read)
  • Zapis buforowany (Buffered Write)
  • Zapis sekwencyjny (Sequential Write)
  • Zapis losowy (Random Write).

Wyniki podawane są w megabajtach na sekundę (MB/s) - im więcej, tym lepiej, bo dysk potrafi odczytać/zapisać większą ilość danych w krótszym czasie.