Serwery plików NAS

Globalne zarządzanie i dostęp zdalny

przeczytasz w 3 min.

Powszechny dostęp do internetu ułatwia komunikację oraz tworzenie zdalnych miejsc przechowywania danych. To duże udogodnienie szczególnie w przypadku korzystania z usług chmurowych. Usługi te pozwalają na przechowanie plików i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji.

Dzięki wykorzystaniu Synology DS212 oraz chwili poświęconej na konfigurację, możemy stworzyć z serwera NAS prosty system zdalnego dostępu do danych. Jeżeli mamy łącze internetowe z publicznym adresem IP, jesteśmy na dobrej drodze do szybkiej konfiguracji zdalnego dostępu. Komputer lub router w internecie przedstawia się jako 4-oktetowwy ciąg cyfr definiujących adres IP. Zapamiętanie kilkunastu przypadkowych cyfr nie jest wygodnym rozwiązaniem. Przy użyciu DS212 oraz obsługi DDNS możemy w skonfigurować mapowanie adresu IP na nazwę przyjazną do zapamiętania.

W tym celu wchodzimy do apletu ezCloud, gdzie możemy skonfigurować usługę DDNS. Pozwoli ona nie tylko na łatwy dostęp do naszego serwera z internetu, wykorzystując nazwę. Usługa jest również bardzo przydatna dla posiadaczy dynamicznego publicznego adresu IP, który zmienia się co określony czas. W przypadku DS212 konfigurując usługę mamy do dyspozycji kilkanaście propozycji dostawców usługi DDNS lub też skorzystanie z kolejnych kilkunastu nazw usług Synology.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Bezpośrednio z interfejsu zarządzania serwera NAS możemy założyć konto DDNS i skonfigurować dostęp.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Po założeniu konta uzupełniamy dane logowania w głównym oknie aplikacji i aktywujemy usługę.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Dodatkowo aktywację oraz status połączenia usługi DDNS możemy śledzić na stronie dostawcy lub w przypadku Synology pod adresem https://myds.synology.com.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Po skonfigurowaniu usługi DDNS mamy gotowy przyjazny adres internetowy, do którego będziemy mogli się połączyć z dowolnego miejsca na świecie. Jednak by było to możliwe, konieczna jest odpowiednia konfiguracja routera brzegowego w naszej sieci LAN. I tu Synology przychodzi z pomocą, ograniczając nasze działania związane z konfiguracją do podania adresu IP routera, jego modelu i danych uwierzytelniających. Całym procesem konfiguracji ustawień i przekierowania portów zajmie się NAS DS212. W tym celu udajemy się do apletu EZ-Internet, który przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji przekierowania, ustawień zapory internetowej oraz ustawień DDNS.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W związku z tym, że mamy już skonfigurowaną usługę DDNS, wykonamy te czynności w nieco inny sposób. Aktywujemy aplet Konfiguracja routera.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W kreatorze, który się wyświetli, możemy wybrać swój własny router z pokaźnej bazy modeli, wpisać port zarządzający oraz wybrać protokół, a także podać dane uwierzytelniające do routera (login oraz hasło).

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Następnie wybieramy określone porty do przekierowania.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W przypadku braku określonego modelu na liście wspieranych modeli należy w takim wypadku ręcznie wykonać przekierowanie portów w interfejsie webowym routera. Konfiguracja przekierowania portów jest przydatną funkcjonalnością pozwalającą na uzyskanie dostępu do określonego komputera i usługi w sieci LAN z internetu.

Publiczny adres IP oraz konfiguracja przekierowania portów wystarczy, by rozpocząć współdzielenie plików w internecie i stworzyć swoją własną chmurę. Wszystko to możliwe jest dzięki instalacji na serwerze aplikacji Cloud Station. Zainstalowaną aplikację konfigurujemy, nadając odpowiednie uprawnienia i wybierając udostępnione foldery sieciowe.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Do konfiguracji usługi zdalnego dostępu do Cloud Station niezbędna będzie jeszcze konfiguracja QuickConnect oraz instalacja aplikacji klienckiej na komputerach zdalnych. Podczas ustawiania połączenia klienta niezbędne będzie podanie eZCloud ID oraz nazwy i hasła, dla którego przyznano dostęp do Cloud Station.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

QuickConnect pozwala na prostą konfigurację poszczególnych usług dostępu do danych bez potrzeby konfiguracji przekierowań na komputerze. Uruchomienie usługi sprowadza się do podania identyfikatora ezCloud ID i danych uwierzytelniających.

Fani połączeń terminalowych docenią z pewnością możliwość połączenia się z serwerem Synology za pomocą protokołu SSH oraz Telnet. Jego konfiguracja ogranicza się do aktywacji protokołów. Uwierzytelnianie następuje przy pomocy konta admin.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie