Serwery plików NAS

Współdzielenie danych

przeczytasz w 4 min.

Powróćmy jednak do Synology DS212. Utworzyliśmy 2 grupy dysków. Jedna grupa zawiera dysk 500 GB, a w nim jeden wolumen. Druga grupa dysków zawiera 1 dysk 3 TB oraz 2 wolumeny: 350 GB oraz 2 TB. Pozostawiliśmy nieco wolnego miejsca na wszelki wypadek, celem możliwości rozszerzenia któregoś z wolumenów.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Mając miejsce na dyskach możemy skonfigurować foldery udostępnione i nadamy im uprawnienia. To będzie punkt wyjściowy do dalszej pracy z NAS-em Synolgoy DS212. Wchodzimy zatem do Panelu sterowania i wybieramy aplet Folder współdzielony.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W oknie wybieramy zakładkę Informacje folderu współdzielonego. Nadajemy nazwę folderowi, który będziemy tworzyć, jego opis (pojawi się podczas przeglądania miejsc sieciowych), a także wybieramy lokalizację - czyli na którym wolumenie będzie znajdował się dany folder.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Opcja "Ukryj ten folder współdzielony w Moje miejsca sieciowe" umożliwia schowanie folderów przed eksploracją zasobów serwera przez gości czy użytkowników podłączonych do zasobów. Dzięki temu foldery np. z kopiami zapasowymi będą z dala od wścibskich oczu współużytkowników. By dostać się do folderu, należy podać bezpośrednią ścieżkę do jego lokalizacji w postaci nazwy DNS serwera oraz folderu lub adresu IP i folderu, np. \\192.168.0.20\Testowy

W kolejnym kroku nadajemy uprawnienia do folderu w zakresie odczyt/odczyt i zapis/ brak dostępu.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W dodatkowej zakładce Uprawnienia zaawansowane możemy dostosować dokładniej dostęp do folderu poprzez File Station WebDAV oraz FTP.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DS212 pozwala także na zaawansowane przydzielanie uprawnień nie tylko poziomu serwera, ale także uprawnień ACL. Dzięki aktywacji tej funkcji możemy edytować uprawnienia wprost z Eksploratora Windows lub File Station.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

By przyspieszyć wyszukiwanie plików w aplikacji File Station (webowym menadżerze plików Synology), możemy dodatkowo aktywować Indeksowanie plików.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Jeśli do tworzonego folderu nie przydzieliliśmy jeszcze kont użytkowników, to należy to zrobić w zakładce Panelu sterowania -> Użytkownicy, klikając przycisk Utwórz. Podajemy nazwę użytkownika, opis, adres email. Co ciekawe, możemy wysłać wiadomość email (konieczna wcześniejsza konfiguracja parametrów poczty w aplecie Powiadomienia) do użytkownika o utworzonym koncie, a także zabronić mu zmiany hasła.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Następnie dołączamy użytkownika do predefiniowanych wcześniej grup użytkowników. Tworzenie nowych grup możliwe jest w aplecie Grupy.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Z jednego miejsca nadajemy kilkoma kliknięciami wszystkie niezbędne uprawnienia, bez konieczności przechodzenia przez foldery udostępnione. Dodatkowo dla użytkownika możemy przydzielić powierzchnię dyskową na poszczególnych wolumenach, a także nadać uprawneinia dla FTP, File Station, Sieciowej kopii zapasowej oraz WebDAV. Kreator kończy pracę podsumowaniem naszych ustawień.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W przypadku niewielkiej grupy roboczej tworzenie kont użytkowników nie jest wielkim wyzwaniem. Problem pojawia się w większej firmy, gdzie skonfigurowane jest środowisko Active Direcotry lub usługa katalogowa LDAP. DS212 umożliwia podłączenie do istniejącej usługi katalogowej AD lub LDAP i może zarządzać uprawnieniami dostępu użytkowników domenowych do folderów współdzielonych. Aktywację obsługi AD i LDAP aktywujemy i dołączymy serwer do domeny w aplecie Panel sterowania -> Usługa katalogowa.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Stworzyliśmy główne foldery udostępnione. Utworzyliśmy również użytkowników, którzy będą mieli dostęp z odpowiednimi uprawnieniami. Teraz przyszła pora na konfigurację dostępów przy pomocy protokołów sieciowych.

Ogromną zaletą serwerów NAS Synology jest możliwość pracy w środowiskach heterogenicznych. Co to oznacza? Jeszcze kilka lat temu dominującym systemem operacyjnym był Windows, który działał na większości komputerów nie tylko w środowiskach domowych, ale także korporacyjnych. Od niedawana sytuacja zmieniła się nieco na korzyść alternatywnych systemów operacyjnych: Linux oraz Mac OS. Producenci systemów NAS dostrzegli potrzebę uruchomienia nie tylko „windowsowego” systemu udostępniania plików. Dlatego też Synology w swojej konfiguracji oferuje, oprócz dostępu CIFS/SMB, także dostęp poprzez protokół AFP oraz NFS.
Konfigurując ustawienia dla grupy roboczej Microsoft Windows, Mac OS oraz Linux, wchodzimy do apletu Win/Mac/NFS, gdzie znajdziemy 3 zakładki odpowiedzialne za uruchomienie protokółów sieciowych udostępniania plików.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W zakładce Usługa Plików Windows definiujemy grupę roboczą, konfigurację serwera WINS, obsługę plików offline Windows, a także aktywację Synology DiskStatnion jako Local Master Browser. Ciekawą opcją zabezpieczającą dane przed przypadkowym usunięciem jest włączenie opcji kosza CIFS. Spowoduje to przenoszenie usuniętych plików z udostępnionych folderów do folderu o nazwe #recycle. Opcja "Włącz rejestr transferu" umożliwia monitorowanie ruchu sieciowego w udostępnionych folderach sieciowych. Zapis zdarzeń będzie widoczny w logach systemowych w aplecie Informacje systemu -> Log.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Obsługa protokołu AFP dostępna jest w zakładce Usługa plików Mac. Znajdziemy tu nieco skromniejsze opcje niż w przypadku CIFS/SMB. Możemy ustawić m.in. strefę AppleTalk - grupowanie urządzeń w sieci AppleTalk. Ciekawą funkcjonalnością jest obsługa mechanizmu kopii zapasowych Apple Time Machine. Aktywacja opcji polega na wskazaniu udostępnionego folderu, który będzie magazynem na kopie zapasowe oraz konfiguracji Time Machine na komputerze klienckim.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Pozostaje tylko uwierzytelnić się danymi konta użytkownika, którego założyliśmy na serwerze Synology oraz przydzieliliśmy dostęp do folderu.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Ostatnią opcją związaną z domyślną obsługą plików dla systemów Mac OS jest włączenie rozgłaszania drukarek w usłudze Bonjour. Bonjour to implementacja Zero Configuration Networking - automatycznej konfiguracji sieci oraz protokołów sieciowych, ułatwiając komunikację urządzeń i wykrywanie usług.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W przypadku systemów Linux jedyną opcją konfiguracyjną jest włączenie obsługi NFS. Dostosowanie uprawnień do folderów odbywa się w aplecie Folder współdzielony -> Uprawnienia NFS.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie