Serwery plików NAS

Globalne usługi współdzielenia danych

przeczytasz w 3 min.

Stojąc przed zakupem serwera NAS często zastanawiamy się nad jego dodatkowymi funkcjami. Udostępnianie danych oraz usługi dyskowe w nowoczesnych serwerach NAS nie są jedynymi możliwościami. Ważnym elementem są również dodatkowe funkcje serwerów NAS i mamy tu na myśli nie tylko urządzenia stricte do zastosowań korporacyjnych, ale również te nieco bardziej ekonomiczne. Pomimo tego, że Synology DS212 jest dedykowany dla biur i domu, nie został pozbawiony dodatkowych możliwości współdzielenia danych.

Jednym z ważniejszych protokółów sieciowych pozwalających na dzielenie się plikami jest FTP. Funkcję tą w DS212 włączmy w aplecie Panel sterowania -> FTP. Tu także ustawiamy numer portu usługi oraz zakres portów pasywnych. Możemy także uruchomić obsługę UTF-8 w celu lepszej obsługi plików wielojęzycznych. Aktywacja opcji raportowania zewnętrznego IP w trybie PASV umożliwia raportowanie zewnętrznego IP klientom FTP i działa wtedy, gdy serwer jest za NAT-em lub klienci są w innej podsieci niż serwer obsługujący FTP. Podobnie jak w przypadku SMB/CIFS, w protokole FTP możemy włączyć rejestrowanie transferu plików. Warto jednak mieć na uwadze, że aktywacja tej opcji może mieć wpływ na wydajność serwera.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

W zakładce Ograniczenia połączenia możemy dokonfigurować restrykcje związane z bezpieczeństwem i szyfrowaniem SSL/TLS, a także nałożyć limity pobierania przez jeden adres IP oraz limity download/upload.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Kwestie bezpieczeństwa zostały zgromadzone w kolejnej zakładce - Ustawienia bezpieczeństwa. Dotyczą one aktywacji anonimowego logowania do serwera FTP oraz ustawień dostępu do folderów udostępnionych. Włączona opcja "Zmień wybrany root użytkownika dla użytkownika domowego" pozwoli na dostęp tylko do folderu domowego dla logującego się użytkownika.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Kolejną usługą umożliwiającą pracę na zdalnych folderach oraz operacje plikowe jest WebDAV. Folder z przydzielonym dostępem WebDAV może być zamapowany jako dysk sieciowy lub dostęp do niego może być realizowany z przeglądarki internetowej lub klienta obsługującego protokół WebDAV.

Aktywacja i konfiguracja usługi jest jeszcze prostsza niż w przypadku FTP. Tu wystarczy aktywować funkcjonalność, ewentualnie włączyć zbieranie logów połączeń i zezwolić lub zabronić na logowanie anonimowe do usługi.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Oczywiście nie należy zapomnieć o przydzieleniu uprawnień dostępu do WebDAV dla poszczególnych użytkowników w zakładce Użytkownik -> Uprawnienia aplikacji.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Dość niespotykanym rozwiązaniem w Synology DS212 jest opcja CalDAV. To nic innego jak rozszerzona obsługa WebDAV o moduł kalendarza. Pozwala na tworzenie i publikowanie kalendarzy, które mogą być następnie dystrybuowane i subskrybowane na innych urządzeniach. Możemy zatem aktywować usługę i kliknąć przycisk Wyświetl listę kalendarzy. Nowo otwarte okno pozwoli na dodanie nowego kalendarza, wprowadzenie nazwy oraz miejsca jego przechowywania.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Pozostaje jedynie podłączyć się do kalendarza z aplikacji zarządzającej, np. iCal. Wchodzimy w Preferencje iCal i dodajemy nowe konto CalDAV. Podajemy parametry uwierzytelniające (konto utworzone na serwerze NAS), a także adres w postaci:

ADRES_IP:5005/Miejsce_przechowywania/Nazwa_kalendarza

W naszym przypadku będzie to:

192.168.0.20:5005/Testowy/NAS

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Po zatwierdzeniu zmian kalendarz pojawi się na liście dostępnych kalendarzy

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Synology DiskStation jest również pełnoprawnym serwerem WWW, PHP oraz MySQL. Obsługa tych trzech składników została zgromadzona w jednym aplecie pod nazwą Usługi WWW. Aktywację Web Station (bo tak nazywa się usługa WWW Synology) wykonujemy jednym kliknięciem myszy.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Da się dokonfigurować dodatkowe opcje. Możliwe jest włączenie tzw. wirtualnych hostów - pod jednym adresem IP możemy utworzyć do 30 dodatkowych witryn.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Warto pamiętać, że aktywacja serwera Web Station powoduje utworzenie folderu "web", gdzie powinny znaleźć się katalogi wirtualnych hostów oraz pliki witryn internetowych.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie

Możemy również dla każdego z użytkowników przydzielić odrębne miejsce na swoje prywatny projekty WWW. W takim przypadku witryna każdego z użytkowników NAS-a będzie miała adres: adres_ip_serwera/~nazwa_użytkownika

Pozostaje na koniec włączenie obsługi MySQL oraz dokonfigurowanie PHP w zakładce Ustawienia PHP oraz włączyć dodatkowy port HTTP i wymusić połączenia szyfrowane HTTPS.

Synology DiskStation DS212 - oprogramowanie