UPS

Oprogramowanie

przeczytasz w 4 min.

Przeglądając spis rzeczy dołączanych do UPS-a można było zauważyć brak płyty z oprogramowaniem. Na ulotce odsyłani jesteśmy w tym celu na stronę producenta pod adresem eaton.com/downloads (lub w instrukcji na powerquality.eaton.com).

Jednak tam... trzeba wykazać nieco cierpliwości, aby móc pobrać software do sprzętu, który się kupiło. Najpierw musimy podać e-mail, który należy aktywować. Gdy wydaje nam się, że już, już możemy pobrać oprogramowanie, to okazuje się, że musimy podać całkiem szczegółowe dane dotyczące naszej osoby. Jeżeli ich nie podamy, nie otrzymamy linka.  

Pobieranie oprogramowania Eaton

Przebrnięcie przez formalności umożliwia nam pobranie dwóch aplikacji:

 • Eaton Intelligent Power Protector
 • Eaton Intelligent Power Manager

Pierwsza z nich jest aplikacją do lokalnego zarządzania UPS-em, zaś druga służy do zdanego nadzoru.

Eaton Intelligent Power Protector

Eaton Intelligent Power Protector dostępny jest na wiele systemów operacyjnych, jednak na dzień pisania niniejszego tekstu, brakowało wersji dla systemu Windows 10. Nie jest to wielki problem ponieważ wersja dla „ósemki” działa poprawnie.

Po zainstalowaniu dostęp do niej otrzymujemy poprzez przeglądarkę na adresie http://127.0.0.1:4679. Aplikacja, pomimo że całkiem rozbudowana jak na stronę web, poprawnie działa i skaluje się również na smarfonach (poniżej screen z Samsunga Galaxy S5).  

Intelligent Power Protector na smartfonie

Po zalogowaniu ukazuje się nam wiele informacji, jak np. stan obciążenia, poziom naładowania baterii, czy szacowany czas podtrzymania. Ponadto prawa strona ekranu zawiera rozwijalne zakładki zawierające więcej szczegółów wśród których znajduje się także wykres pokazujący domyślnie napięcie wejściowe, obciążenie oraz pojemność baterii. Wykres można uzupełnić o dodatkowe informacje znajdujące się na screenie poniżej.

Intelligent Power Protector opcje wykresów

Do tej pory zawsze zachwalałem zapisywanie danych do logów z możliwością ich eksportu w postaci pliku *.csv, tak aby możliwa była późniejsza wizualizacja ich danych. Tutaj producent wyszedł niejako naprzeciw tym oczekiwaniom dokonując od razu wizualizacji całkiem pokaźnej ilości parametrów. Z drugiej strony szkoda, że nie można ich wyeksportować, bowiem możliwość wykonania własnego wykresu w arkuszu kalkulacyjnym daje troszkę większe możliwości dostosowania go do swoich potrzeb.

Kolejną funkcją o której warto wspomnieć jest możliwość definiowania wyzwalaczy akcji, mogących powodować wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie komendy lub wyświetlenie powiadomienia. Akcja może być zdefiniowana dla czterech poziomów powiadomień:

 • informacyjne,
 • ostrzeżenie,
 • krytyczne,
 • brak komunikacji.

Poza rodzajem ostrzeżenia można dokonać wyboru jakie źródło informacji nas interesuje: zasilania, komponentów zasilania, czy obydwu naraz.

Ustawienie akcji powodującej wysłanie wiadomości e-mail może być problematyczne dla niektórych serwerów pocztowych, ponieważ w opcjach ustawienia konta brak jest możliwości zdefiniowania niestandardowego portu serwera SMTP, jak też włączenia autoryzacji. 

Intelligent Power Protector ustawienia e-mail

Tym samym, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z tego typu powiadomień, zmuszeni będziemy do szukania usług pocztowych udostępniających dostęp zgodny z ustawieniami programu.

Powiadomienia powiadomieniami, ale najważniejsze jest, aby UPS działał jak należy, a więc m.in. przy dłuższym braku zasilania prawidłowo wyłączył komputer. Jak to przebiega w rzeczywistości sprawdzone zostanie w dalszej części tekstu, natomiast będąc przy opisie programu warto sprawdzić jakie opcje udostępnia nam on w tym zakresie.

Intelligent Power Protector konfiguracja zamykania

Poza ustawieniami odliczania do zamykania oraz okresu zamykania (czyli ile zasilacz ma dać komputerowi na wyłączenie, przed odcięciem mu zasilania) można ustawić typ zamykania na jeden z poniższych:

 • skrypt,
 • tryb uśpienia,
 • wyłączenie,
 • zamykanie.

Użytkownik może określić także kiedy UPS ma sygnalizować niski poziom baterii. Jak widać na screenie powyżej, można nawet ustawić poziom ujemny -100% :) Pomimo, że tego typu oprogramowanie jest raczej obsługiwane przez osoby mające odpowiednią wiedzę, to jednak tego typu błędów warto by było unikać.

Zakładka „System” oferuje m.in. ustawienia języka, formatu daty, czy jednostki temperatury.  

Intelligent Power Protector zakładka system

Zakładka „Log” kolekcjonuje zdarzenia dotyczące pracy urządzenia wraz z podziałem na typ. Można je wyczyścić oraz wyeksportować do pliku *.csv. Wyczyszczenie powoduje zapis w dzienniku o treści „Logi wyczyszczone”. Jest to dobry krok w stronę rozliczalności zdarzeń, jednak z uwagi na to, że oprogramowanie może posiadać wielu użytkowników, powinna się tam także znaleźć informacja o osobie dokonującej kasowania zdarzeń.

Jak wspomniałem na początku, informacje dotyczące parametrów pracy UPS-a (napięcia, stan naładowania baterii itd.) są wizualizowane na głównym ekranie aplikacji. Brak osobnego logu przechowującego te parametry, a szkoda.

Intelligent Power Protector zakładka log

Ostatnią gałęzią w drzewku ustawień jest „Lista użytkowników”. Osoby mające mieć dostęp do programu można dodawać w ramach dwóch profili:

 • administrator,
 • użytkownik.

Jak łatwo się domyślić, administrator ma pełnię władzy na aplikacją, natomiast użytkownik nie. Poziom użytkownika nie jest dokładnie określony, ale po kilkuminutowym teście widać, że ma on dostęp do przeglądania wszystkich opcji i eksportu danych, natomiast nie może dokonywać zmian w konfiguracji.

Eaton Intelligent Power Manager

Podobnie jak i poprzednia aplikacja, tak i Eaton Intelligent Power Manager dostępna jest w wersji na kilka systemów w kilkunastu wersjach, niestety również tutaj najnowszą wersją jest ta przeznaczona dla systemu Windows 8.

Również podobnie jak poprzednia aplikacja, dostęp do Intelligent Power Managera otrzymujemy poprzez ten sam adres sieciowy, na tym samym porcie, tj. http://127.0.0.1:4679.

I tutaj zaczynają się problemy. Bo gdy na komputerze zainstalowana jest już poprzednia aplikacja, to tylko ona będzie się otwierała - lepiej więc zainstalować jedną, albo drugą (chociaż zaznaczyć trzeba, że Power Manager zawiera w sobie wcześniejszą aplikację Power Protector)

Intelligent Power Manager służy do zarządzania wieloma urządzeniami w sieci. 

Intelligent Power Manager lista węzłów

Z zasady ma stanowić centralne miejsce zarządzania zasilaczami awaryjnymi firmy Eaton oraz jednostkami dystrybucji energii (ePDU). Aplikacja ponadto współpracuje ze środowiskami wirtualnymi umożliwiając ich uporządkowane zamykanie w przypadku przedłużającego się braku zasilania. Z racji tego, że adresatem tej aplikacji są administratorzy posiadający kilka zasilaczy firmy Eaton, nie będziemy jej tu bliżej prezentować.

Eaton UPS Companion

Uzupełnieniem powyższych aplikacji jest program Eaton UPS Companion będący mniejszym ich odpowiednikiem, instalowanym na lokalnym komputerze. 

Eaton UPS Companion

Udostępnia on podstawowe informacje, umożliwia monitorowanie pracy UPS-a, ale także jego konfigurację. Agent programu umiejscawia się w pasku narzędziowym, czuwając w trybie ciągłym nad stanem zasilania oraz interweniującym w przypadku braku zasilania poprzez bezpiecznym zamknięciem systemu. 

Eaton UPS Companion Ustawienia

Oczywiście zamknięcie systemu nie odbywa się w sposób losowy, ale całą procedurę można skonfigurować na zakładce Ustawienia. 

W gruncie rzeczy można chyba napisać, że jest to lokalny odpowiednik Eaton Intelligent Power Protectora nie wymagający jednocześnie instalowania na lokalnym komputerze usługi www. 

Jak więc widać do obsługi jednego urządzenia producent udostępnia aż trzy, różnego rodzaju, aplikację. Jest to niewątpliwy atut tego produktu, ponieważ w ten sposób firma Eaton w sposób maksymalny przybliża swoją ofertę do użytkownika końcowego.