UPS

Czego nie piszą w instrukcji i nie tylko

przeczytasz w 2 min.

Jeżeli chodzi o zasilacze awaryjne, to chyba nie ma zbyt wielkiego pola do popisu jeśli chodzi o zakres możliwych do wykonania testów. Jednym z nielicznych jest sprawdzenie jak zasilacz zachowuje się po zaniku zasilania, czy prawidłowo zamknie podłączony komputer oraz jakie są czasy podtrzymania na baterii. Postarajmy się zatem to sprawdzić.

Aby uniknąć wahań czasu wynikających z nierównomiernego poboru prądu przez podłączony komputer, był on zasilany z gniazda sieciowego, natomiast UPS zasilał dwie dwudziestopięciowatowe żarówki. Jednocześnie UPS i laptop były spięte kablem USB, tak aby zasilacz „myślał”, że zasila komputer i mógł nim sterować. W laptopie zainstalowane było wcześniej wymienione oprogramowanie Eaton Intelligent Power Protector z ustawieniami domyślnymi.

Na zdjęciu poniżej widać, że UPS sygnalizuje czas 56 minut możliwego podtrzymywania podłączonych żarówek.

Stanowisko testowe

Powiadomienia Intelligent Power Monitor-a

Uruchomienie aplikacji do zarządzania zasilaczem w dość szczegółowy sposób informowało o stanie urządzenia, jego obciążeniu, pozostałej pojemności baterii oraz czasie do zamknięcia systemu.  

Intelligent Power Monitor podczas rozładowywania

Czas wyświetlany w programie i na wyświetlaczu LCD okazał się dokładnym czasem wysłania sygnału zamknięcia do systemu, który nastąpił po 57 minutach podtrzymywania na baterii. Dwie minuty później wyłączył się sam zasilacz. Zaraz po tym UPS został uruchomiony ponownie „na zimno”, aby sprawdzić jak długo jeszcze będzie w stanie podtrzymywać świecenie żarówek. Wyświetlacz informował o 12 minutowym czasie, zaś UPS pracował od tego momentu jeszcze przez równe 48 minut! Jeżeli w którąś stronę mają się wyniki nie zgadzać, to lepiej w tą. Lepiej mieć zapas czasu niż jego brak.

Powyższe zdarzenia spisane wg chronologii zdarzeń zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Chronologia rozładowywania zasilacza

Czas (godzina:minuta)Zdarzenie
00:00Odłączenie zasilania od UPS-a
00:57Zamknięcie komputera przez oprogramowanie Eaton Intelligent Power Protector
00:59Wyłączenie UPS-a
00:59Uruchomienie UPS-a na „zimno”. Zasilacz wyświetla, że do całkowitego rozładowania baterii pozostało 12 minut
01:11Koniec deklarowanego czasu do całkowitego rozładowania baterii. Zasilacz pracuje nadal wyświetlając „kreski” w miejsce czasu
01:41Baterie w UPS-ie „padły”

Pobór prądu przez zasilacz

Wiadomo, że UPS pobiera prąd. Część pobiera dla ładowania wewnętrznych baterii, część przekazuje do podłączonych urządzeń (no chyba, że akurat braknie zasilania), natomiast jakiś procent sumarycznego poboru zużywa sam na swoją pracę. Najlepszym sposobem na sprawdzenie ile to jest energii, jest odłączenie od niego wszystkich urządzeń, odłączenie modułu baterii i w takim stanie zmierzenie poboru prądu.

Część z zasilaczy umożliwia takie zabiegi, natomiast część nie. Trudno mi zabrać zdanie na ten temat, czy funkcja pracy bez baterii może się do czegokolwiek przydać poza przeprowadzaniem takich testów, w każdym razie Eaton Ellipse Pro 1200 nie uruchamia się bez podłączonego akumulatora.